Dogodki 2019

SVEČANOST – Občni zbor PGD Osilnica (Osilnica) 23. 2. 2019

Preberi

V soboto je v dvorani občine Osilnica potekal Občni zbor PGD Osilnica. Občnega zbora so se udeležili trije naši člani.

15. Občinski kviz gasilske mladine (Fara) 23. 2. 2019

Preberi

Na letošnji kviz smo prijavili 6 tekmovalnih ekip v različnih kategorijah. Ker nekaj tekmovalcev ni prišlo na tekmovanje, smo ekipe nekoliko preuredili, si sposodili tekmovalce iz drugih društev in sestavili dve mešani ekipi, ki sta nastopali, kot ekipi GZ Kočevje. Ekipi sta bili sestavljeni iz članov PGD Vas-Fara, PGD Mahovnik in PGD Predgrad. Vse ekipe so se pomerile v teoretičnem in praktičnem delu. Na koncu pa smo dosegli naslednje rezultate:

PIONIRJI: 9. mesto

PIONIRJI – GZ Kočevje:  8. mesto

MLADINCI: 1. mesto in 4. mesto

MLADINCI – GZ Kočevje: 8. mesto

PRIPRAVNIKI: 1. mesto

Dve ekipi sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 2.3.2019 v OŠ Stara Cerkev v Stari Cerkvi.

Na tem mestu bi se še enkrat najlepše zahvalil OŠ Fara in njenemu ravnatelju, ki nam je omogočil izvedbo kviza.

Na samem tekmovanju je bilo prisotnih 14 gasilk in gasilcev, ki so opravljali najrazličnejša dela. Z otroci je bilo 5 mentorjev, 3 smo opravljali sodniško delo, fotograf, 3 kurirji in 2 za tehnično podporo. Vsem prisotnim hvala za vrhunsko opravljeno delo.


Priprava prostorov in tekmovališča za kviz (Fara) 22. 2. 2019

Preberi

Že drugo leto je naše društvo gostitelj in organizator občinskega kviza. Kviz prirejamo v prostorih OŠ Fara. Dan pred izvedbo kviza je potrebno vse prostore ustrezno pripraviti in označiti. Jedilnico smo preuredili v veliko učilnico, kjer so ekipe pisale teoretični del kviza. Tri razrede smo preuredili v čakalnice, kjer so ekipe čakale, da bodo na vrsti za praktični in teoretični del. Telovadnico pa smo preuredili v en velik poligon za praktično preizkušanje gasilskih veščin. Pri tem bi se poleg vsem sodelujoči gasilcem in gasilkam, zahvalil tudi javnim delavcem občine Kostel, ki so predhodno celotno dvorano prekrili z gumijasto podlogo. Pri pripravi je sodelovalo 12 gasilk in gasilcev.


OBČNI ZBOR PGD VAS-FARA (Petrina) 16. 2. 2019

Preberi

Letošni občni zbor je potekal v hali v Podjetniškem inkubatorju Kostel. Celotno halo smo za občni zbor pripravi že en večer prej. Raznosili smo mize, postavili stole, pogrnili mize s prti, pripeljali pijačo, postavili zastave in pripravili projekcijo slik. Pri pripravi je sodelovalo 7 gasilcev.

Domači gasilci smo se dobili že uro pred občnim zborom, saj je bilo potrebno postoriti še marsikaj. Največ časa nam je vzelo postavitev ozvočenja, priprava sladkih dobrot in postavljanje obešalnikov.

Občnega zbora se je udeležilo 43 domačih gasilcev in 26 gostov. Sam uradni del je trajal od 18 ure do 19:30 ure. Po uradnem delu je sledilo druženje ob pogostitvi. Da smo vsem prisotnim, lažje predstavili naše delovanje in dogodke se je celoten čas na steni prikazovala slikovna projekcija. Seveda smo za razlago poskrbeli z ustreznim ozvočenjem. Na uradnem delu smo podelili kar nekaj odlikovanj, značk, nagrad in napredovanj:

Značke za dolgoletno aktivno delo v društvu

1. Ana Pleše (10 let)
2. Petra Dolšak Malnar (10 let)
3. Bojana Selan (10 let)
4. Borislav Rački (20 let)
5. Mirko Zdravič (40 let)
6. Cvetko Florjan Skok (60 let)

Odlikovanja GZ Kočevje

1. Denis Mušič – Priznanje gasilske zveze III. Stopnje
2. Anton Bauer – Priznanje gasilske zveze II. stopnje
3. Ana Pleše – Priznanje gasilske zveze II. stopnje
4. Petra Dolšak Malnar – Priznanje gasilske zveze II. stopnje
5. Andreja Zdravič Bauer – Priznanje gasilske zveze II. stopnje

NAPREDOVANJA

1. Marjan Dolšak – Višji gasilec I. stopnje
2. Žarko Šnajdar – Višji gasilec I. stopnje
3. Jernej Štefančič – Višji gasilec I. stopnje
4. Igor Volf – Nižji gasilski častnik II. stopnje

Nagrada za posebne dosežke

1. Zaja Cimprič – kipec mladega gasilca
2. Kaja Bizjak Lisac – kipec mladega gasilca
3. Tit Lisac – kipec mladega gasilca

Vsem dobitnikom še enkrat čestitamo.

Po končanem druženju smo celotno halo pospravili in jo vrnili v prvotno stanje. Zaključi smo okoli 22 ure.

INTERVENCIJA – Iskanje pogrešanih oseb (Slavski Laz – Dol) 16. 2. 2019

Preberi

Kratek naziv: Iskanje pogrešanih oseb
Aktiviranje: 7:00
Zaključek intervencije: 12:30
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se bo ob 8 uri pričela akcija iskanja pogrešanih oseb. Zbrali smo se na mejnem prehodu Petrina. Razdelili smo se v 11 skupin po dva iskalca. Vsaka skupina je morala pregledati 2 km dolg pas ob reki Kolpi v obeh smereh. Šoferji so nas razvozili po točkah. Iskalna akcija je potekala od Slavskega Laza do Dola. Vsaka skupina je svoj del terena pregledovala dobri dve uri. Pogrešanih oseb nismo opazili. Poleg iskalcev so reko Kolpo pregledovali tudi potapljači. Tudi potapljači niso našli pogrešanih oseb.


INTERVENCIJA – Reševanje ljudi (Slavski Laz) 16. 2. 2019

Preberi

Kratek naziv: Pomoč policiji pri reševanju ljudi
Aktiviranje: 1:53
Zaključek intervencije: 3:38
Sodelovalo:
11 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVGP1, GVM, PV-1, AC 30/60)
14 gasilcev PGD Kočevje + 2 vozila + čoln (HTRV1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da so pri ilegalnem prestopu meje štiri osebe obtičale na skali sredi reke Kolpe v Slavskem Lazu. Na pomoč smo se odzvali gasilci PGD VAS-FARA in gasilci PGD Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so s čolnom prepeljali osebe na breg in jih predali policiji. Gasilci PGD Vas-Fara smo pomagali z razsvetljevanjem okolice in prenašanjem opreme. Po pogovoru z rešenimi osebami so policisti ugotovili, da naj bi dve osebi odnesel tok reke. Gasilci smo pregledali breg in reko Kolpo vendar nismo videli nikogar. Zaradi teme in strmega nevarnega pobočja je bila iskalna akcija prestavljena na čas, ko bo vidljivost dovolj velika.


SVEČANOST – Občni zbor PGD Kočevska Reka (Štalcerji) 9. 2. 2019

Preberi

V soboto je v gasilskem domu v Štalcerjih potekal Občni zbor PGD Kočevska Reka. Občnega zbora so se udeležili trije naši člani. S PGD Kočevska Reka že vrsto let sodelujemo na različnih področjih. Zaradi dobrega dolgoletnega sodelovanja so našemu društvu podelili spominski kipec. V imenu društva je kipec prevzel predsednik društva.

DELOVNA AKCIJA – Postavitev ograje in razsvetljave (Vas) 6. 2. 2019

Preberi

Da bi bilo parkirišče pred gasilnim domom  popolnoma varno, sta manjkali dve stvari. Boljša razsvetljava in ograja ob potoku. Za ograjo smo poskrbeli sami, za boljš razsvetljavo celotnega parkirišča pa Elsa Elektro Sladič. Tako je zgodba okoli parkirišča zaključena in lako nadaljujemo z nadaljno izgradnjo poligona. Pri delih so sodelovali 3 gasilci.

SVEČANOST – Občni zbor PGD Morava (Morava) 19. 1. 2019

Preberi

v soboto je v gasilskem domu v Moravi potekal Občni zbor PGD Morava. Občnega zbora so se udeležili trije naši člani.

VAJE – Priprave na Gasilski kviz (Vas) Januar – Februar 2019

Preberi

Datum gasilskega kviza se nezadržno bliža (23. 2. 2019). Na kviz smo prijavili 6 ekip (2 ekipi pionirjev, 3 ekipe mladincev in 1 ekipo gasilcev pripravnikov). Vaje potekajo po že ustaljenem urniku (Sreda – Mladinci, Petek – Pionirji in Gasilci pripravniki). Z mladimi na vajah redno dela 5 mentorjev (Petra, Ana, Simon, Mirko in Aleš). Vaj se redno udeležuje 21 mladih gasilcev. Z malo sreče in veliko znanja se bo katera izmed ekip uvrstila na regijsko tekmovanje, ki bo 2. 3. 2019 v Stari Cerkvi na OŠ Stara Cerkev. Občinsko tekmovanje pa bo v Fari na OŠ Fara v organizaciji našega društva.