Intervencije 2019

Požar v nestanovanjskih stavbah (Vas) 20. 3. 2019

Kratek naziv: Požar drvarnice
Aktiviranje: 10:26
Zaključek intervencije: 13:17
Sodelovalo: 20 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVGP1, GVM + priklopnik, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCo Ljubljana smo bili obveščeni o goreči drvarnici na naslovu Vas 4. Izvozili smo z dvemi vozili. Ugotovili smo, da je požar v pojenjanju in je večina drvarnice pogorela. Preostanek drvarnice smo pogasili. Preventivno smo ohladili tudi bližnji silos za žaganje. Konstrukcijo, ki je še stala smo podrli in vse grede zalili z vodo. Med tem se je pričelo kaditi iz ostrešja bližnje stavbe in silosa za žaganje. Silos smo izprazni. Pogasili smo posamezna žarišča, ki so nastala v žaganju. Po ogledu bližnje stavbe smo ugotovili, da je veter prinesel manjšo žerjavico na ostrešni tram, ki je začel tleti. Tram smo uspešno pogasili še preden je začel goreti. Po pregledu celotnega požarišča smo ugotovili, da ni več nobene nevarnosti zato smo se vrnili v dom in požarišče prepustili policiji.

Iskanje pogrešanih ljudi (Slavski Laz – Dol) 16. 2. 2019

Kratek naziv: Iskanje pogrešanih oseb
Aktiviranje: 7:00
Zaključek intervencije: 12:30
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se bo ob 8 uri pričela akcija iskanja pogrešanih oseb. Zbrali smo se na mejnem prehodu Petrina. Razdelili smo se v 11 skupin po dva iskalca. Vsaka skupina je morala pregledati 2 km dolg pas ob reki Kolpi v obeh smereh. Šoferji so nas razvozili po točkah. Iskalna akcija je potekala od Slavskega Laza do Dola. Vsaka skupina je svoj del terena pregledovala dobri dve uri. Pogrešanih oseb nismo opazili. Poleg iskalcev so reko Kolpo pregledovali tudi potapljači. Tudi potapljači niso našli pogrešanih oseb.

Reševanje ljudi (Slavski Laz) 16. 2. 2019

Kratek naziv: Pomoč policiji pri reševanju ljudi
Aktiviranje: 1:53
Zaključek intervencije: 3:38
Sodelovalo:
11 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVGP1, GVM, PV-1, AC 30/60)
14 gasilcev PGD Kočevje + 2 vozila + čoln (HTRV1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da so pri ilegalnem prestopu meje štiri osebe obtičale na skali sredi reke Kolpe v Slavskem Lazu. Na pomoč smo se odzvali gasilci PGD VAS-FARA in gasilci PGD Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so s čolnom prepeljali osebe na breg in jih predali policiji. Gasilci PGD Vas-Fara smo pomagali z razsvetljevanjem okolice in prenašanjem opreme. Po pogovoru z rešenimi osebami so policisti ugotovili, da naj bi dve osebi odnesel tok reke. Gasilci smo pregledali breg in reko Kolpo vendar nismo videli nikogar. Zaradi teme in strmega nevarnega pobočja je bila iskalna akcija prestavljena na čas, ko bo vidljivost dovolj velika.