Kronologija društva

1925 Ustanovitelji so bili: Martin Marinč, Jože Klarič in Martin Papež.
Ustanovni člani: načelnik in poveljnik – Jože Klarič iz Vasi, namestnik – Martin Južnič iz Fare, tajnik – Martin Briški iz Vasi, orodjar – Anton Ofak iz Vasi, blagajnik – Miha Papič iz Vasi, namestnik poveljnika – Matija Malnar iz Vasi, trobentač – Martin Papež iz Vasi.
Prvi nadzorni odbor so sestavljali: Matija Letig, Martin Marinč in Auguštin Mihelčič.
Število vseh članov je bilo 32.
1926
Nakup rabljene ročne brizgalne na konjsko vprego.
1952
Prva motorna brizgalna RAKOVICA.
1955
Društvo se vključi v Gasilsko zvezo Kočevje.
1956
Dokončan gasilski dom v Vasi.
1970
Nova motorna brizgalna ROSENBAUER.
1971
Vozilo IMV.
Ustanovitev desetine Kuželj.
Začetek gradnje orodišča v Kuželju.
1975
Razvitje novega prapora ob 50. letnici društva.
1984
Desetina Kuželj dobi kombi Zastava 1300.
1985
Otvoritev večnamenske stavbe v Vasi – Gasilni dom.
1988
Terensko vozilo UAZ tip 31512
1995
Intervencijsko vozilo kombi Mercedes (GV-1)
2000
Nabava terenskega vozila Mazda 2500
2001
Motorna brizgalna ZIEGLER 6/6 za enoto Kuželj.
2002
Motorna brizgalna ZIEGLER 8/8
2003
Avtocisterna FAP 200 s 5000 litri vode (AC 24/50)
2004
Menjava motorja avtocisterne. FAP 200 zamenjali z Mercedes 240.
2005
Predelava vozila Mazda v vozilo za gašenje gozdnih požarov. (GVGP-1)
2006
Nabava 20 kompletov zaščitnih intervencijskih oblek.
2007
Nakup in oprema dveh hidrantnih omaric (Pirče, Oskrt)
2008
Nakup prenosne brizgalne 2/5 za polnjenje cisterne ali prečrpavanje vode.
2009
Nabava in nadgradnja vozila MITSUBISHI L200 2,5 TD za enoto Kuželj (PV-1)
2010
Nakup tovornega vozila MERCEDES BENZ ACTROS 2040 in 6000 literne cisterne iz nerjaveče pločevine.
2011
Nadgradnja vozila MERCEDES ACTROS v AC 24/60.
Razširitev vhoda za cisterno in vgradnja novih dvižnih vrat.
2012
Nabava dveh novih izolirni dihalnih aparatov DRAGER.
Poslikava gasilskega doma s sliko Sv. Florjana in napisom GASILSKI DOM.
2013
Izdelava gasilskih izkaznic za vse člane in članice.
2014
Nabava novih 4 ročnih radijskih postaj ICOM IC-F3022t in njihova vgradnja v avtomobile.
Nabava in pritrditev novega strešnega kovčka za GVGP-1.
2015
Nabava novega vozila Peugeot Boxer Dangel 2.2 s 4×4 pogonom in nadgradnja v GVM-1.
Obnova strehe in vhodnih vrat na gasilskem domu Kuželj, barvanje lesenih delov doma in beljenje sten.
Izgradnja novega garažnega prostora za gasilski priklopnik in vgradnja dvižnih vrat.
Prodaja starega gasilnega vozila GV-1.
Nakup in nadgradnja novega gasilskega priklopnika.
Nakup novih delovnih oblek in gasilskih uniform.
2016
Vgradnja novih oken in vhodnih vrat na gasilskem domu.
Nakup 4 novih osebnih zaščitnih oblek.
Nakup novih delovnih oblek in gasilskih uniform.
2017
Postavitev avtomatskega eksternega defibrilatorja na gasilskem domu Vas in Kuželj.
Nova električna napeljava za vzdrževanje akmulatorja na PV-1.
Nova električna napeljava in postavitev novih neonskih luči v gasilskem domu.
Nakup zemljišča nasproti gasilskega doma namenjenega izgradnji vadbenega poligona.
2018
Izgradnja asfaltnega parkirišča pred gasilskim domom, ki je del vadbenega poligona.
Nabava novega trojaka za enoto Kuželj.
Nabava novih tekmovalnih tlačnih C in B cevi.
Ureditev gasilskega doma v Kuželju.
Nakup novih delovnih oblek za mladinsko tekmovalno ekipo.
2019
Osvetlitev parkirišča pred gasilskim domom.
Postavitev ograje na parkirišču pred gasilskim domom.
Nabava 10 novih svetilk LED LENSER P7R z avto polnilci in rdečimi stožci.
Nabava 10 novih svetilk LED LENSER MT10 z nosilci za čelade.