DOGAJANJE V LETU 2015
   

DEJAVNOSTI - Strokovna eksurzija GZ Kočevje (Bela krajina) 7. 11. 2015

Kot vsako leto je tudi letos GZ Kočevje organizirala strokovno ekskurzijo, ki je namenjena vodstvu GZ, poveljikom in namestnikom PGD, članom ožjega poveljstva in operativnega štaba ter ostalim članom voljenih organov. V sklopu ekskurzije smo obiskali tri gaslske zveze na področju Bele krajine in Dolenske. To so GZ Črnomelj, GZ Metlika in GZ Semič. V vsaki gasilski zvezi nas je pričakalo njihovo vodstvo in nam natančno razložilo delovanje njihove zveze, kaj vse počnejo, s kakšno opremo razpolagajo in s kakšnimi težavami se srečujejo. V sklopu obiska smo si v vsaki zvezi ogledali tudi en gasilni dom. Tako smo si ogledali dom PGD Črnomelj, dom PGD Drašiči in dom PGD Štreklevec. Ker je bila ravno Martinova sobota, smo si poleg strokovnih zadev ogledali tudi Sosesko zidanico Drašiči. Zaključno srečanje z zabavo pa se je odvilo v domu PGD Štrekljevec. Strokovne ekskurzije sva se udeležila poveljnik in predsednik PGD Vas-Fara.

strokovna ekskurzija
   

VAJA GZ - REŠEVANJE IN GAŠENJE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE (Kočevje) 24. 10. 2015

PREDPOSTAVKA VAJE:
Zaradi neznanega vzroka pride do požara sobi v prvem nadstropju, v desnem delu nove stavbe. Objekt je močno zadimljen. V objektu ostanejo poškodovane osebe.
NAMEN VAJE:
Namen vaje je preveriti odzivnost in usklajeno delo operativnih enot GZ Kočevje v primeru požara in reševanja večjega števila oseb v objektih z večjim številom ljudi, s poudarkom na posebnostih lokacije in oskrbovancev DSO.
CILJI VAJE:
. sodelovanje z DSO v primeru večjega števila pomoči potrebnih;
. preizkus skupnega štabnega vodenja gasilskih enot;
. uskladitev sodelovanja enot DSO, reševalnih gasilskih enot, enot prve pomoči in zdravstvenega osebja;
. preverjanje reakcijskih časov gasilskih enot;
. reševanje in gašenje s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov (IDA);
. simulacija reševanja iz višin s pomočjo različnih lestev;
. preizkus ukrepanja zaposlenih DSO, Zdravstvenega doma Kočevje, enot prve pomoči Rdečega križa Kočevje in Civilne zaščite občine Kočevje ob večjem številu pomoči potrebnih.
UDELEŽENCI VAJE:
Na vaji sodelujejo zaposleni DSO, operativne enote GZ Kočevje, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kočevje, enote prve pomoči Rdečega križa Kočevje in Civilne zaščite občine Kočevje, Občinskega štaba civilne zaščite (OŠCZ) Kočevje in patrulja Policijske postaje Kočevje. Naše društvo ja na vaji sodelovalo z vozilom GVM in 7 gasilci operativci. Od tega so bili trije nosilci IDA, ki so bili zadolženi za reševanje ponesrečencev iz stavbe. Ostali operativci so sodelovali pri postavljanju in premikanju lestev. Poleg članov so na vaji sodelovale tudi članice, ki so opravljale naloge statistov in ponesrečencev v prostorih. Sodelovale so 3 članice. Celotno dogajanje sta z budnim očesem spremljala naša uradna fotografa Andreja in Toni.

dso1
dso2
dso3
dso4
   

MEDDRUŠTVENA VAJA - Člani (Kočevska Reka-Žaga) 21. 10. 2015

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali operativni člani PGD Vas-Fara, PGD Morava in PGD Kočevska Reka ter izvedli že tradicionalno medruštveno vajo. Vaja je potekala na obratovalnem objektu podjetja Snežnik v Kočevski Reki. Poleg gašenja samega objekta je bilo izvedeno varovanje okoliških objektov in dva notranja napada z reševanjem dveh ponesrečenih delavcev. Vaja je potekala hitro in učinkovito brez kakršnih koli zapletov. Manjše težave so se pojavile le pri komunikaciji z ročnimi radijskimi postajami na daljših razdaljah. Po vaji in analizi je sledilo družabno srečanje. Naše društvo se je vaje udeležilo s tremi vozili (AC 30/60, GVGP-1 in GVM) in 12 operativnimi gasilci. Celotno dogajanje pa sta spremljali naši dve uradni fotografinji Andreja in Ana.

vaja zaga
   

PREDSTAVITEV - Tehnični dan GZ Kočevje (Kočevje - jezero) 10. 10. 2015

V soboto je potekal 2. Tehniški dan GZ Kočevje. Namen tehniškega dneva je bil: usposobiti društva za uporaba tridelnih lestev z zavoro (višina 14m), preizkus IDA in pripravljenost nosilcev IDA, prikaz logistične prikolice in predstavitev ponudbe gasilske opreme WEBO d.o.o.. Tudi naše društvo se je udeležilo tehniškega dneva s 6 gasilci. Celotno testiranje in usposabljanje je trajao dobri 2 uri po ne najbolj prijaznem vremenu. Po napornem delu je sledila malica in ogled najnovejših gasilskih zaščitnih oblek, čelad in škornjev. Upam, da bo GZ Kočevje tudi naslednje leto pripravila tako zanimiv in poučen tehniški dan. Kaj vse smo počeli si lahko podrobneje ogledate v galeriji slik.

   

VAJA GZ - Članice (Kočevje) 9. 10. 2015

Komisija za članice pri GZ Kočevje je v okviru aktivnosti v oktobru mesecu požarne varnosti organizira svojo četrto samostojno vajo. Letošnja tema meseca požarne varnosti je > Ko zagori, naj si ti ven mudi! < Vaja je potekala v petek, 9.10.2015 ob 17.00 uri na objektu TRŽNICE Kočevje. V vaji je sodelovalo 43 gasilk iz osmih PGD (Mahovnik, Klinja vas, Šalka vas, Dolga vas - Kočevje, Livold, Vas - Fara, Lik in Predgrad ). Vaje se je udeležilo 6 naših članic z dvema voziloma (GVM in PV-1). Njihova naloga je bila izvesti tridelni napad in pred ognjenimi zblji ubraniti severni del tržnice. Naloga jim je odlično uspela, za kar si zaslužijo vse pohvale. Prav tako si zaslužijo pohvalo članice iz vseh ostalih PGD, saj je bila vaja kot celota odlično izvedena. Kako pa je vse skupaj potekalo si lahko ogladate v galeriji slik.

vaja
   

SVEČANOST - 80 let PGD Mahovnik (Mahovnik) 3. 10. 2015

Svečanosti ob 80 let PGD Mahovnik smo se udeležili s praporom in 9 gasilci in gasilkami.

mahovnik
   

DELOVNA AKCIJA - Priprava in asfaltiranje (Vas) 8. 9. 2015

Zaključen je še zadnji del pri izgradnji nove garaže za gasilski priklopnik. Asfaltiranje in ureditev dovoza. Še pred asfaltiranjem pa je bilo potrebno odstraniti stari asfalt in pripraviti podlago za asfaltiranje. Pri pripravi so sodelovali 4 gasilci, asfalt pa je položilo CGP Novo mesto.

asfalt
   

SVEČANOST - 60 let GZ Kočevje (Kočevje) 29. 8. 2015

Slovesnost ob 60-letnici Gasilske zveze Kočevje se je začela ob 18:30 uri z gasilsko parado skozi mestno jedro in se nadaljevala v športni dvorani s slovesno akademijo. Slovestnosti se je udeležila Ministrica za obrambo Andreja Katič, Predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša, Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But in mnogi drugi visoki gosti. Udeležba domačih in povabljenih gasilcev je bila zelo velika saj se je parade udeležilo več kot 500 gasilcev, gasilk in mladine. Naše društvo se je parade udeležilo s 4 vozili in 29 člani (14 gasilcev, 8 gasilk in 7 mladih gasilcev).

parada
   

SVEČANOST - 90 let PGD Vas-Fara (Fara) 15. 8. 2015

PGD Vas-Fara je osrednje in edino društvo v občini Kostel. Po kategorizaciji spada med društva II. kategorije in ima ločeno desetino, ki se nahaja v naselju Kuželj. Delovanje društva pokriva celotno občino Kostel (cca 5.667 ha, 700 prebivalcev, 54 vasi in 16 zaselkov). Prvi občni zbor in ustanovitev društva je bila 18. 5. 1925 v gostilni pri Papežu. Takrat je društvo štelo 32 članov. Že naslednje leto so od kočevskega mestnega društva kupili rabljeno brizgalno, ki jo je vlekel par konjev, z njo pa so rokovali štirje možje. Poleg brizgalne so kupili tudi nekaj cevi. Prav od začetka naprej se je društvo širilo tako v članstvu kakor tudi v opremljenosti.
V letošnjem letu PGD Vas-Fara praznuje 90-letnico svojega obstoja, zato smo že na občnem zboru, ki je bil v februarju, nakazali smernice delovanja v jubilejnem letu. Začeli smo z nakupom novih svečanih uniform, nadaljevali pa s postavitvijo vrat na gasilskem domu v Vasi, ureditvijo garažnega prostora v Vasi in tradicionalno Florjanovo sveto mašo v župnijski cerkvi pri Fari, ki je bila v mesecu maju. Sledil je nakup novega vozila Peugeot boxer dangel s 4x4 pogonom. To vozilo smo predelali v vozilo GVM-1 in dokupili še nov gasilski priklopnik, v katerem so vsi pripomočki in potrebna oprema za trodelni napad, vključno z opremo za gašenje travniških in gozdnih požarov, kot tudi oprema za črpanje vode iz različnih poplavljenih prostorov. Priklopnik vsebuje med drugim tudi agregat, reflektorsko razsvetljavo, gorivo in opremo za gašenje s peno.
Poleg vsega prej omenjenega smo se dela lotili tudi v desetini Kuželj. Na gasilskem domu smo prekrili streho, prebarvali okna in vrata ter prepleskali fasado in popravili notranje stene. V Kuželju smo uredili tudi okolico gasilskega doma.
V okviru jubilejnega leta si je poseben projekt zamislil Anton Selan, član PGD Vas-Fara - s kolesom obiskati vsa prostovoljna gasilska društva v Sloveniji, katera so bila ustanovljena leta 1925. In teh jubilantov ni ravno malo, natanko 46 jih je (podatek iz Gasilskega koledarčka). Pot je razdelil na dva kroga. Prvega, dolgega 947 km, je prevozil od sobote 30. maja do ponedeljka 8. junija 2015. Pedala je poganjal po Štajerski, Prekmurju, Zasavju in osrednji Dolenjski ter spoznal 27 PGD-jubilantov. Pri drugem krogu, dolgem 646 km, se mu je pridružil tudi naš član PGD Vas-Fara, Simon Vršnik. Od sobote 18. julija do petka 24. julija 2015 sta s kolesi vandrala po južni in zahodni Dolenjski, po Gorenjski, Primorski in Notranjski ter obiskala še preostalih 19 PGD-slavljencev. Tako je bilo pri kolesarskem podvigu v 17 dneh prevoženih 1.593 km. Ogledala sta si gasilske domove, pri večini tudi notranjost le teh in se srečala z lokalnimi gasilci. Prenesla sta jim čestitke in dobre želje za prihodnje delo. Pot je lepo uspela in kljub preizkušnjam (občasno gost promet, vročinski val) sta jo polna novih vtisov zaključila pred matičnim gasilskim domom. Iskrena hvala gasilcem in vsem ostalim dobrim ljudem za izkazano pomoč in spodbudo!
15. 08. 2015, na praznik Marijinega vnebovzetja, ki mu v Kostelu rečemo Velika maša, je potekala na prireditvenem prostoru pri Fari svečanost ob 90-letnici PGD Vas-Fara. Prireditve so se udeležili predstavniki društev v Kostelu, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev v GZ Kočevje, predstavnik Gasilske zveze Slovenije in predsednik regije Ljubljana II - Uroš Gačnik, predstavniki gasilske zveze Kočevje, županja Občine Kostel in člani prostovoljnih gasilskih društev iz sosednje Hrvaške (Brod na Kupi, Delnice in Plešce). V programu, ki ga je povezoval Tomi Gavranič, član PGD Vas-Fara, so z recitacijami nastopili učenci OŠ Fara, ki so tudi člani našega društva, in harmonikar Matija Marinč.
Predsednik PGD Vas-Fara, Matija Zdravič, je na kratko povzel pomembne dogodke, ki so se zgodili v času obstoja društva. V nadaljevanju svečanosti je k besedi pristopil predsednik GZ Kočevje, Anton Fajfar, ki je spregovoril o zglednem sodelovanju med našim društvom in Gasilsko zvezo Kočevje. V imenu Gasilske zveze Slovenije in gasilske regije Ljubljana II nas je nagovoril predstavnik Uroš Gačnik. Sledil je govor županje Občine Kostel, Lili Butina, ki je slovesno predala ključe novega vozila poveljniku, Alešu Cimpriču, ta pa jih je predal vozniku Mirku Zdraviču.
Novo gasilsko vozilo za moštvo GVM-1 s priklopnikom sta blagoslovila župnika, ki delujeta na območju Občine Kostel, Andrej Pažur in Jože Milčinovič. Po prevzemu in blagoslovu vozila je sledila še podelitev priznanj zaslužnim članom domačega društva, ter podelitev spominskih priznanj ob 90-letnici našega društva. Predstavnik Gasilske zveze Slovenije, Uroš Gačnik, je PGD Vas-Fara slovesno izročil tudi priznanje, Gasilsko plamenico I. stopnje.
Po končani slovesnosti je sledila pogostitev vseh povabljenih z golažem, pijačo in pecivom, ki so ga spekle članice PGD Vas-Fara. (Zapisal: Anton Bauer, Anton Selan, Andreja Zdravič Bauer)

90let
90let
90let
90 let
90let
   

SVEČANOST - Velika maša v Kostelu (Fara) 14. 8. 2015

Praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga vsako leto praznujemo 15. avgusta, imenujemo v Kostelu Velika maša. Ta dan je za Kostel in Kostelce tudi največji praznik, saj je župnijska cerkev pri Fari posvečena prav Mariji vnebovzeti.
Kot že nekaj let zapored, je bila v župnijski cerkvi tudi letos, na predvečer praznika, sveta maša, ki jo je daroval domači župnik, Andrej Pažur. Po maši je bila procesija z Marijinim kipom. To leto so ga nosile članice matičnega prostovoljnega gasilskega društva Vas-Fara. Po končani procesiji je, na prireditvenem prostoru pred cerkvijo, sledilo prijetno družabno srečanje ob pecivu, ki so ga spekle gospodinje iz občine Kostel.
Na sam praznik Marijinega vnebovzetja, se je pri sveti maši, ki je bila ob 10. uri, zbralo lepo število vernikov. Slovesno sveto mašo je v cerkvi pri Fari daroval nadškof, monsinjor, dr. Ivan Jurkovič, apostolski nuncij v Moskvi, ki je tudi sam preživel svoja mlada leta v Kostelu. V pridigi se je spomnil vseh tistih vernih, ki so že mnogo pred nami prihajali in romali v naše svetišče pri Fari in na tem mestu iskali odgovore na vprašanja, ki so se nabrala v preteklem letu ter iz tega velikega praznika pridobivali nove moči za življenje. Dr. Jurkovič je poudaril, da smo lahko veseli, ker smo se letos zopet zbrali na tem mestu, tako domačini kot tudi romarji iz sosednje Hrvaške in iz drugih krajev, ter na ta način nadaljujemo in ohranjamo izročilo naših prednikov, ki so vsako leto poromali za veliko mašo v župnijsko cerkev pri Fari. (Zapisal: Anton Bauer)

procesija
procesija
   

POŽARNA STRAŽA - Tamburanje va Kostele (Fara) 14. 8. in 15. 8. 2015

V času trajanja Tamburanja va Kostele smo domači gasilci zadolženi za požarno stražo. Poleg požarne straže poskrbimo tudi usmerjanje obiskovalcev prireditve, red na parkiriščih in požarno preventivo. Delovali smo v treh skupinah, ki so se med seboj menjavale. Na prizorišču sta bili v času trajanja Tamburanja prisotni vozili GVGP-1 in PV-1. Skupaj je pri vseh delih sodelovalo 22 gasilcev.

tamburanje
   

PRIDOBITEV - Nova garaža za gasilski priklopnik (Vas) 10. 8. 2015

Nova garaža za gasilski priklopnik je končana in priklopnik varno spravljen.

nova vrata
   

PRIDOBITEV - Prispel novi gasilski priklopnik (Vas) 7. 8. 2015

Pred dom se je zapeljala še zadnja letošnja pridobitev - novi gasilski priklopnik. V njem se nahaja vsa potrebna oprema in pripomočki za trodelni napad, oprema za gašenje travniških in gozdnih požarov, oprema za črpanje vode iz različnih poplavljenih prostorov, agregat in reflektorska rasvetljava, gorivo in oprema za gašenje s peno. Ostalo pa je še nekaj prostora, kamor lahko namestimo še dodatno opremo, če se bo izkazalo, da jo potrebujemo. Priklopnik smo pripeljali s prav tako z novim GVM-1. Za celotno izdelavo priklopnika je poskrbelo podjetje TOKI iz Semiča. Pred domom pa nas je pričakala radovedna možica članov, članic in krajanov, ki so si želeli ogledati novi priklopnik. Seveda pa brez zdravice in kolačev ni šlo.

prihlopnik
   

PROJEKT - Kolesarjenje ob jubileju 90 let - 2.del (Slovenija) 18. 7. - 24. 7. 2015

Tako, pa je za nama (na kolesarjenju se mi je pridružil naš član Simon Vršnik) drugi del posebnega projekta ob praznovanju 90-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Vas-Fara -  s kolesom obiskati vseh 46 PGD v Sloveniji, katera so bila ustanovljena leta 1925. Na poti, dolgi 646 km, sva od sobote 18. julija do petka 24. julija prenesla čestitke in dobre želje za nadaljnje delo še 19. PGD-jubilantom. Tokrat je krog zajel južno in zahodno Dolenjsko, Gorenjsko, osrednjo Primorsko in del Notranjske. Kljub preizkušnjam (posebej sva občutila vročinski val) je pot lepo uspela in polna novih vtisov sva drugi krog sklenila pred matičnim gasilskim domom. Iskrena hvala gasilcem in vsem ostalim dobrim ljudem za izkazano pomoč in spodbudo!
Še končna bilanca projekta: v 17. dneh kolesarjenja je bilo prevoženih 1593 km.(Zapisal: Anton Selan, član PGD Vas-Fara)

kolesarjenje
   

DELOVNA AKCIJA - Zaključna dela pri urejanju nove garaže (Vas) Julij - Avgust 2015

Do 15. avgusta, ko praznujemo 90 let društva, mora biti dokončana tudi nova garaža za gasilski priklopnik. Dela napredujejo s polno paro in se bodo počasi zaključila. Stene in okolica vrat je lepo izravnana in zglajena. V polnem teku pa je beljenje in barvanje. Ko se barva posuši, bomo prostor temeljito počistili in namestili pripadajoče pohištvo in opremo..

obnova
   

INTERVENCIJA - Požar v naravi (Sapnik) 12. 7. 2015

Kratek naziv: Požar v naravi - goreče grmovje in podrast na nabrežju reke Kolpe
Aktiviranje: 18:43 uri
Zaključek intervencije: 19:50 uri
Sodelovalo: 15 gasilcev in 4 vozila (GVGP-1, PV-1, GVM-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO smo bili obveščeni, da gori trava in drevje na nabrežju reke Kolpe. Ko smo prišli na kraj dogodka, smo opazili, da gori večji grm, nekaj podrasti in nekaj naplavljenih kosov lesa. Ker je bil oviran dostop, smo se do požarišča prebili le z GVGP-1. Za pogasitev je zadostovalo 400 l vode, ki jo vozilo prevaža s seboj. Ožgane kose naplavljenega lesa pa smo namočili v reki Kolpi. Po pregledu okolice smo se vrnili v gasilski dom.

intervencija
   

DEJAVNOSTI - Gasilski priklopnik v zaključni fazi (Semič) 6. 7. 2015

S strani podjetja TOKI smo bili obveščeni, da se izgradnja prikolice približuje zaključni fazi in je potrebno pripeljati vso opremo, ki se bo v njej nahajala. Na novi GVM smo priklopili avtomobilsko prikolico, oba do vrha naložili z opremo in se odpeljali v Semič. Najprej smo si ogledali prikolico in z lastnikom podjetja vse dobro prekomentirali. Sledilo je zlaganje opreme v prikolico, spreminjanje položajev, premikanje nosilcev, iskanje izboljšav in dopolnitev, ... Skratka, dobri 2 uri smo prikolico obdelovali po dolgem in po čez, dokler nismo bili s postavitvijo popolnoma zadovoljni. Določene postavitve in izgled prikolice si lahko ogledate v galeriji slik. Samo dokončanje in prevzem prikolice pa je predviden okoli 25. julija 2015.

Prikolica
   

DOGODKI - Posvet članic Regije Ljubljana II. (Kočevje) 3. 7. 2015

V okviru letnega programa Komisije za članice Regije Ljubljana II. smo se članice PGD Vas-Fara udeležile posveta za članice v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih zvezah regije Ljubljana II. Posvet za članice iz GZ Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica je bil v petek, 03. 07. 2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v Šeškovem domu v Kočevju.
Na vhodu Šeškovega doma so nas prijazno sprejele domačinke in maskota Florijan, ki je vsem udeleženkam izročil spominek. Na začetku posveta so nas pozdravili gostitelji in nekaj pomembnejših gostov. Sledil je ogled filma o mladinski gasilki olimpijadi 2011 z naslovom: Predstavitev olimpizma. Po končanem filmu je Romana Marinč, predsednica komisije za članice pri GZ Kočevje, predstavila spominsko knjigo, ki govori o vlogi članic pri organizaciji gasilske olimpijade 2011. Prvi del posveta se je zaključil s skupinskim fotografiranjem pred Šeškovim domom.
Po končanem prvem delu posveta, so se članice premaknile na Kmečki trg, kjer so si ogledale prikaz operativne vaje gašenja in reševanja nekaterih članic GZ Kočevje na objekt bivše klavnice v Kočevju. Gasilke smo vajo opravile popolnoma samostojno od načrtovanja, pa vse do vodenja, zunanjega in notranjega napada, obrambe, odvzema požarne vode iz reke Rinže, prve pomoči, radijskih zvez ter varovanja. Operativno vajo smo izvajale tudi članice PGD Vas-Fara in sicer z dvema voziloma, PV-1 in GVM-1. Pri vaji je sodelovalo 8 članic (Ana, Andreja, Anja, Bojana, Božica, Maja, Martina in Petra), izvedle pa smo odvzem vode iz reke Rinže ter razvile dva napada z gašenjem dela gorečega objekta. Nekaj članov in članic našega društva, ki pri vaji niso sodelovali, pa si je vajo ogledalo in jo tudi dokumentiralo s fotografijami.
Po končani vaji je sledil zaključek posveta z družabnim srečanjem pri PGD LIK v Kočevju, kjer nas je že čakala dišeča in okusna malica z žara, ki so jo pripravili člani GZ Kočevje. Po malici pa smo se lahko posladkale tudi s slaščicami, ki smo jih v ta namen spekle članice posameznih Prostovoljnih gasilskih društev v GZ Kočevje, seveda tudi članice PGD Vas-Fara.(Zapisala: Andreja Zdravič Bauer)

posvet vaja
posvet
   

DELOVNA AKCIJA - Čiščenje odvodnih kanalov (Fara) Junij - Julij 2015

O čiščenju odvodnih kanalov sem že pisal. Delovnih akcij čiščenja je bilo v juniju kar nekaj, nadaljevale pa se bodo še v juliju. Zakaj zopet odpiram to temo? Ker nam je končno, po večkratnih poskusih, uspelo prebiti vse cevi. Pri vsaki akciji sodeluje oziroma je sodelovalo vsaj 7 članov. Pomagamo si z AC 30/60, MB 8/8, tovornim vozilom za odvažanje materiala, vedri za prenašanje materijala od jaškov do vozila, s 100 metri tlačnih C- cevi, ki jih je potrebno polne vleči sem in tja in še kupom drugega orodja. Kot sem že napisal, bomo z akcijami nadaljevali še v juliju, saj je potrebno še vse cevi izprati in odstraniti nabrani pesek.

ciscenje kanalov
   

DELOVNA AKCIJA - Čiščenje, urejanje in obnavljanje + PIKNIK (Kuželj - Vas) 27. 6. 2015

Današnjo akcijo smo okvirno razdelili in izvedli v štirih ločenih delih:

 • Članice so uredile in počistile vse prostore v gasilskem domu.
 • Nadaljevali smo z urejanjem električne napeljave. Na zunanje stene gasilskega doma smo namestili tri reflektorje, ki razsvetljujejo prostor pred gasilskim domom. V novo garaži za prikolico smo namestili dve novi luči in seveda vsa potrebna stikala.
 • Ekipa močnejših članov je ponovno odšla na čiščenje odvodnih kanalov.
 • Desetina Kuželj je nadaljevala z obnovo svojega doma. Prebelili in uredili so notranje in zunaje stene doma. Pobarvali vsa okna in vrata. Zamenjali in dopolnili električno napeljavo in rasvetljavo v domu in okoli njega.
Kako pridni smo bili, si lahko ogledate tudi v galeriji slik saj je z besedami težko opisati in našteti vse delo. Kot se spodobi je bila ob 10 uri pripravljena tudi okusna malica. Če vas zanima kaj, pridite na naslednjo delovno akcijo pa boste izvedeli.

Vse delovne akcije smo zaključili ob 14:30 uri saj je ob 15 uri sledil piknik za vse člane, članice in mlade gasilce (pionirji, mladinci, pripravniki). Piknik je potekal v Matkotovi koči v Novih selih. Za hrano in pijačo je bilo izvrstno poskrbljeno. Ni manjkalo tudi različnih športnih iger. Čeprav se je večina ubadala z balinanjem in pikado. Tudi dež, ki je popoldne pričel padati ni zmoti veselega razpoloženja.
kuzelj akcija
vas akcija
   

DELOVNA AKCIJA - Električna napeljava in ometavanaje (Vas) 23. 6 - 24. 6. 2015

Z razbitjem zidu za nova vrata in postavitvijo dvižnih vrat je bilo potrebno poseči v električno napeljavo in obnovo samega prostora. Najprej smo namestili stikala za dvig vrat. Eno stikalo smo namestili v samem prostoru, drugo pa v centralnem prostoru, kjer lahko dvignemo vsa vrata hkrati. Vsa vrata se poleg stikal odpirajo tudi s pomočjo daljinskih upravljalnikov, ki se nahajajo v vseh vozilih. Ker je bilo potrebno prevrtati kar nekaj zidov in položiti 20 m kanalov je bilo eno popoldne premalo, da bi uredili vse kar smo si zadali. Za naslednjo delovno akcijo nam tako ostane ureditev razsvetljave v in pred garažo ter namestitev vzdrževalca. Poleg elektrike smo ometati tudi zid, ki smo ga predhodno razbili. Fino ometavanje, kitanje in beljenje pa še sledita.

elektrika
   

PROJEKT - Kolesarjenje ob jubileju 90 let - 1.del (Slovenija) 30. 5. - 8. 6. 2015

Letos, ko naše Prostovoljno gasilsko društvo Vas-Fara praznuje okroglo obletnico, 90 let delovanja, sem si omislil poseben projekt - s kolesom obiskati vsa PGD v Sloveniji, katera so bila ustanovljena istega leta kot naše PGD. In teh jubilantov ni ravno malo, natanko 46 jih je. Pot sem razdelil na dva dela, dva velika kroga. Nekoliko večjega, dolgega 947 km, sem prevozil od sobote 30. maja do ponedeljka 8. junija 2015. Ta je potekal po vzhodnem delu Slovenije, po Štajerski, Prekmurju, Zasavju in Dolenjski. Pedala sem vrtel do 27 gasilskih domov, pri večini sem si ogledal notranjost le teh in se srečal z lokalnimi gasilci. Lepa pot, polna novih doživetij, obenem pa tudi zahtevna in naporna. A so mi gasilci, katere sem srečeval, pomagali in mi stali ob strani. Hvala vsem! Do praznovanja 90-letnice PGD Vas-Fara pa načrtujem še drugi del poti. Ta me bo vodila iz domačega Kostela na del Dolenjske, na Gorenjsko ter na Primorsko, krog z obiskom preostalih 19 PGD jubilantov pa bo dolg pr. 700 km. Upam, da se mi bo pri kolesarjenju pridružil še kak naš član. (Zapisal: Anton Selan, član PGD Vas-Fara)

kolesarjenje anton
   

REDARSKA SLUŽBA - Praznik Občine Kostel (Petrina-Fara) 20. 6. 2015

Ob prazniku Občine Kostel sta potekali slovesnosti. Ob 10. uri je bila otvoritev Podjetniškega inkubatorja Kostel, ob 12. uri pa slovestnost ob praznovanju 70 letnice osvoboditve. Na obeh slovesnostih se je zbralo veliko število ljudi. Za usmerjanje in red pri parkiranju smo poskrbeli gasilci. Ker smo taknega dela vajeni, ni prišlo do nobenih zapletov ali neljubih dogodkov. V redarski službi je sodelovalo 8 gasilcev.

praznik obcina
   

REDARSKA SLUŽBA - Varovanje kolesarske dirke (občina Kostel) 19. 6. 2015

Del druge etape 22. kolesarske dirke Po Sloveniji 2015 poteka skozi občino Kostel. Pri tem je potrebno poskrbeti za varnost vseh nastopajočih kolesarjev in njihovih spremljevalnih ekip. Gasilci PGD Vas-Fara smo imeli nalogo zavarovati vsa križišča in odcepe na njihovi poti skozi občino. Pri varovanju je sodelovalo 19 gasilcev in gasilk.

po sloveniji
   

PRIDOBITEV - Prispel novi GVM-1 Peugeot Boxer s 4x4 pogonom (Vas) 18. 6. 2015

V podjetju IVL so držali besedo in novi GVM-1 je bil končan do dogovorjenega datuma. Takoj po klicu lastnika smo se odpravili ponj. Ko smo prispeli v Brest in ga zagledali na dvorišču podjetja, smo bili prav vzhičeni. Izgledal je še lepše kot smo si ga predstavljali. Takoj smo poskakali iz PV-1 in se lotili podrobnega ogleda. Vse je bilo tako kot smo se dogovorili in še bolje. Po ogledu in razgovoru z lastnikom smo se odpeljali proti domu. Tik preden smo prispeli, smo na GVM-1 izobesili še zastave (Kostelsko in Slovensko). Pred domom nas je pričakala množica članov in občanov. GVM-1 je doživeli pravi vodni krst. Sledil je krst s šampancem, ki sta ga izvedla županja Občine Kostel Lilijana Butina in predsednik PGD Vas-Fara Matija Zdravič. Po zdravici je sledil ogled in manjše druženje. Kdor je zamudil sprejem in ogled mu je lahko žal. Svečani prevzem pa bo sledil 15. avgusta ob praznovanju 90 let društva.

novi gvm
   

DELOVNA AKCIJA - Izrez novih vrat za prihajajočo prikolico (Vas) 16. 6. 2015

Že v prejšnjem članku ste zasledili, da smo poleg novega GVM-1 naročili tudi gasilski priklopnik ali prikolico. Prikolica bo prevažala vso opremo, ki jo je do nedavnega prevažal GV-1. Ker se približuje datum dokončanja izgradnje prikolice, smo morali pripraviti nov garažni prostor. Za ta namen smo uporabili prostor, ki smo ga do sedaj uporabljali za arhiv in skladišče opreme. Pred leti pa je v tem prostoru imel svojo pisarno Zavod za gozdove. Dvižna vrata smo montirali že v mesecu aprilu. Sedaj je bilo potrebno odstraniti okno in izrezati dovolj veliko odprtino za vrata. Dela smo se lotili zelo zagnano in odprtina je bila kmalu tu. Kako je potekalo delo in kako je nastajala odprtina pa si lahko ogledate v galeriji slik.
nova vrata
   

SLOVO - Odhod vozila GV-1 (Vas) 16. 6 2015

Po 20 letih smo se poslovili od vozila Marcedes (GV-1), ki je sodelovalo v premnogih intervencijah in slovestnostih. Vozilo je bilo prodano in je odšlo na Hrvaško v DVD Imbriovec, kjer bo zamenjalo njihovo vozilo iz leta 1967. Še ta teden pa ga bo zamenjal popolnoma nov kombi Peugeot Boxer kot GVM-1. Prikolica, ki bo prevažala vso opremo iz GV-1 pa je še v izgranji. Kaj več o njej pa v prihodnje. Naj mu bo srečna vožnja še naprej.
stari kombi
   

DELOVNA AKCIJA - Čiščenje odvodnih kanalov (Fara) Junij 2015

S strani cestnega podjetja smo bili obveščeni, da so kanali oziroma cevi za meteorne vode v naselju Fara popolnoma zamašeni in bi jih bilo potrebno očistiti. Cevi smo pregledali in ugotovili, da je s peskom zamašenih dobrih 100 metrov cevi od OŠ Fara do kapelice. Za tako velik poseg in čiščenje bomo potrebovali kar nekaj dni. Zato z delom nismo odlašali in pričeli s čiščenjem. Vodo potrebno za čiščenje cevi črpamo s pomočjo MB 8x8 iz bližnjega potoka. O pretečenih litrih pa ne želim niti razmišljati.
ciscenje kanala
   

TEKMOVANJE - 7. Regijska gasilska orientacija (Stična) 13. 6. 2015

Vremenska napoved za soboto je napovedovala do 33 °C, mi pa smo se odpravili na regijsko orientacijo v Stično. Po pregledu časovnice smo ugotovili, da mladinci nastopajo ob 11:12 in pionirji ob 11:26. Če nam že mora biti vroče, lahko ob največji vročini še malce tečemo. Na srečo je začelo okoli 10 ure malce pihati in je bilo ozračje takoj prijaznejše. Vedrovko smo opravili uspešno, tako kot smo se učili. Sam tek je potekal brez večjih posebnosti, našli smo vse kontrolne točke in uspešno prišli na cilj. Potrebno bi bilo še malce podelati na kondiciji. Čeprav kaj veliko nismo mogli teči, ker smo neprestano "buljili" v karto, ki je bila blago rečeno za en velik .... , ker po našem mnenju niso bili vrisani vsi kolovozi in steze. V tolažbo nam je lahko le, da so se izgubili tudi domačini, kar pomeni, da je bilo tekmovanje pripravljeno fer in niso imeli nobene prednosti. Ker smo bili na cilju hudo razbeljeni, smo se prijetno ohladi pod curki hladne vode iz GVC 16/25. Na koncu so pionirji zasedli 4. mesto in mladinci 8. mesto, kar je prav lep vrhunski rezultat in sem z vsemi zelo zadovoljen saj so se izkazali prav povsod. ČESTITAMO!

PIONIRJI - 4. mesto: PGD VAS-FARA (Jan, Lucija, Tjaša)
MLADINCI - 8. mesto: PGD VAS-FARA (Jan, Jure, Matej)
regijska orientacija
   

SVEČANOST - 130 let PGD KOČEVSKA REKA (Štalcerji) 13. 6. 2015

Svečanosti ob 130 let PGD Kočevska Reka smo se udeležili s praporom in 4 gasilci in gasilkami.

slike ni
   

DELOVNA AKCIJA - Delovna akcija prekrivanja strehe (Kuželj) 12. 6. in 13. 6 2015

Kot večina že ve ima PGD Vas-Fara tudi dislocirano desetino, ki je nameščena v vasi Kuželj. Prav tako imajo prekrasen manjši dom, ki pa je potreben obnove. Tako so se ta vikend tega tudi lotili. Prva je bila na vrsti streha. S skupnimi močmi so jo najprej razkrili, zamenjali vse dotrajane letve in deske in na novo prekrili. V delovni akciji je sodelovala vsa desetina. Delo so uspeli opraviti v enem popoldnevu in enem dopoldnevu.
prekrivanje strehe
   

DELOVNA AKCIJA - Pomoč pri čiščenju (Pirče) 11. 6. 2015

S strani Občine Kostel smo bili naprošeni za pomoč pri čiščenju asfaltirane okolice in notranjosti Podjetniškega inkubatorja Kostel. Na pomoč smo priskočili z avtocisterno AC 30/60. Pri čiščenju sta sodelovala 2 gasilca (Mirko in Miha) in delavci zaposleni prek javnih del. Asfaltirano okolico smo očistili s pomočjo visokega tlaka, notranjost pa s curki iz zidnega hidranta in cestnimi metlami. Celotno čiščenje je trajalo dva dopoldneva.
pik
   

INTERVENCIJA - Požar na objektu (Srobotnik ob Kolpi) 10. 6. 2015

Kratek naziv: Požar na pomožnem objektu (skladiščna lopa)
Aktiviranje: 22:08 uri
Zaključek intervencije: 00:00 uri
Sodelovalo: 14 gasilcev in 4 vozila (GVGP-1, PV-1, GV-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO smo bili obveščeni, da v naselju Srobotnik ob Kolpi gori vikendica. Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da gori pomožni objekt (skladiščna lopa), ki je do našega prihoda že pogorel do temeljev. Pogorišče smo zalili z vodo in pogasili vse ostanke. Vse kar se je nahajalo v objektu je bilo uničeno. Bližnja vikendica ni bila poškodovana. O dogodku smo obvestili lastnika in počakali do njegovega prihoda. Po razgovoru z lastnikom in policisti smo se vrnili v gasilski dom.

intervencija
   

DEJAVNOSTI - Kombi odšel na nadgradnjo (Brest) 8. 6. 2015

S podjetjem IVL smo se dogovorili, da kombi pripeljemo v ponedeljek 8. 6. 2015, kjer bodo takoj pričeli z nadgradnjo v GVM-1. Z lastnikom smo pregledali celoten kombi, mu razložili naše želje in kaj vse bi želi, da na kombiju postori. Tako smo se dogovorili kje naj bo priklop za vzdrževanje akumulatorja, kam naj namesti baterije in radijske postaje, dodali smo dodatno rasvetljavo znotraj in okoli kombija, dogovorili smo se o poslikavi in še mnogo različnih manjših podrobnosti. Po dogovoru naj bi bila nadgradnja končana do srede 17. 6. 2015 oziroma najkasneje do četrtka 18. 6. 2015. Upam, da se vidimo, ko ga pripeljemo pred dom.
kombi predelava
   

TEKMOVANJE - 6. Občinska gasilska orientacija (Predgrad) 6. 6. 2015

Stari ljudje so že vedeli. Zarečenega kruha se največ naješ. Ampak mi ni žal, tudi, če bi ga jedel cel dan. Pa še marsikateremu z mano vred verjetno ne. Ja orientacija je mimo in rezultati so vrhunski. Od 4 ekip sta se dve uvrstili na regijsko tekmovanje. Na regijsko tekmovanje se uvrsti ekipa pionirjev, ki je zasedla 1. mesto in ekipa mladincev, ki je zasedla 2. mesto. Tudi ostali dve ekipi sta dosegli verhunske rezultate. Mladinke so zasedle 5. mesto in druga ekipa pionirjev 7. mesto. Vsi so bili vrhunsko pripravljeni in vrhunsko motivirani. Za kar gre zahvala samo in edino njihovim mentorjem. Sedaj pa še samo trening in trening in nato še mogoče državno tekmovanje. Zakaj pa ne. Že vse povsod smo bili, le tukaj še ne. Če boste držali pesti bomo tudi tja prispeli. Aja. Kdo je vse tekmoval: Janja, Zaja, Ana M., Jan P., Jure, Matej, Jan C., Tjaša, Lucija, Tit, Filip in Michael. Mentorji pa tile: Ana, Simon, Mirko in Aleš. Ni še konec. Vaje se nadaljujejo.

orintacija
   

VAJE - Vaje MLADIH GASILCEV (Vas - Fara) 3. 6. 2015

Počitnice se nezadržno priblužujejo in z njimi bo nastopila tudi prekinitev letnih gasilskih vaj za mlade. Pred nami je še zadnje tekmovanje in sicer tekmovanje v gasilski orientaciji, ki bo 6.6.2015 v Predgradu. Nato pa se zopet srečamo v mesecu septembru, ko bomo z vajami nadaljevali in se pričeli pripravljati na nov kviz. Tako smo imeli od začetka leta 2015 pa do danes 26 vaj po 2 uri. Seveda, če se kateri ekipi uspe uvrstiti na regijsko orientacijo bomo vaje še malce podaljšali v mesec junij. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil vse pionirje in mladince, ki so vaje vzeli resno in jih tudi redno obiskovali. Večina ni izpustila niti enih vaj. Upam, da bodo s tako zagnanostjo nadaljevali tudi jeseni.

vaje
   

PRIDOBITEV - Novi Peugeot Boxer Dangel 2.2 s 4x4 pogonom (Vas) 2. 6. 2015

Danes je dan, ki smo ga vsi že dolgo čakali. Iz Avtohiše Velkavrh so nas obvestili, da lahko prevzamemo naš novi Peogeot Boxer Dangel, ki smo ga naročili v mesecu januarju. Brez kakršnega koli oklevanja in pomislekov smo se odpravili ponj. Kaj vse se je dogajalo po poti si lahko pogledate v galeriji slik ali preberete na Facebook-u. Boxer je v tem trenutku parkiran pred gasilskim domom in čaka na nadgradnjo v GVM. Na nadgradnjo ga bomo odpeljali v ponedeljek 8.6.2015 in sicer v podjetje IVL, ki se nahaja v Brestu pri Igu. Glede na obljube naj bi novi GVM stal pred domom že naslednji ponedeljek 15.6.2015. Če bo kakšen dan prej ali kasneje, pa jim ne bomo veliko zamerili. Seveda vas bom o vsem dogajanju obveščal še naprej. Sedaj pa še nekaj tehničnih podatkov o avtomobilu za tiste, ki jih to seveda zanima. "Največja dovoljena masa: 3300kg, Masa vozila: 2286kg, Delovna prostornina motorja: 2198 cm3, Moč motorja: 110 kW, Vrsta goriva: Dizel, Oznaka: Boxer 2.2 HDI K0333 4x4 L2H2, Število sedežev: 9" Za vse ostalo pa si boste morali pretegniti noge in se sprehoditi do doma.

novi Peugeot
   

TEKMOVANJE - Izbirno tekmovanje po pravilih CTIF (Kočevje) 24. 5. 2015

V Nedeljo je v Kočeju na stadionu v Gaju potekalo Izbirno gasilsko tekmovanje, ki ga je organizirala GZ Kočevje. Tekmovanja smo se udeležili z dvema ekipama: ekipo Mladincev (Ana M., Janja, Zaja, Jure, Žiga, Jan P., Jan C., Matej in Ana J.) in ekipo Članic A. Mladinci so nastopili ob 9 uri, članice pa ob 11:30. Po razglasitvi rezultatov ob 14:30 smo bili z doseženimi rezultati zelo zadovoljni. Mladinci so osvojili odlično 5. mesto, Članice A pa še boljše 2. mesto. Ker nobena ekipa ni dosegla predpisane norme, se žal regijskega tekmovanja ne bomo udeležili. Ob tej priložnosti bi še enkrat čestital obema ekipama in vsem njihovim mentorjem in trenerjem. Le tako naprej in rezultati bodo še boljši.

izbirno mladinci
   

DEJAVNOSTI - OŠ Fara na obisku - Tehniški dan: Gasilci (Vas) 20. 5. 2015

V sredo so nas obiskali osnovnošolci iz OŠ Fara, ki so imeli na šoli organiziran tehniški dan na temo gasilcev. Obisk je potekal v dveh skupinah 6.r do 9.r in 1.r do 5.r. Učence je v domu sprejel predsednik društva Matija Zdravič, ki jih je lepo pozdravil in povedal nekaj besed o delovanju društva. Sledil je ogled vseh vozil, notranjosti doma in zaščitnih oblek. Učenci so lahko oblekli zaščitne obleke in poskusili "špricati". Predstavitev vozil in opreme je vodil Mirko Zdravič. Nato so učenci, ki so hkrati člani društva demonstrilali vaje in prikazali svoje znanje pridobljeno na gasilskih vajah. Prikazali so vezanje vozlov, delo in vajo z vedrovko, zvijanje gasilske cevi, sklapljanje cevi na trojak in metanje vezalne vrvice. Vaje in prikaz sta usklajevali Ana Pleše in Petra Dolšak Malnar. Po predstavitvi so se lahko tudi vsi ostali učenci preizkusili v različnih vajah in spretnostih. Vsaka skupina se je v domu zadržala približno 1,5 ure.
tehniški dan
   

VAJE - Priprave na izbirno tekmovanje CTIF (Fara) MAJ 2015

No pa je minilo 4 leta od zadnjega izbirnega tekmovanja po pravilih CTIF. Prvi korak je bil sestava ekipe, ki se bo tekmovanja udeležila. Sestava ekipe mladincev in ekipe članic A je potekala brez večjih zapletov. Pri članih pa je bila zgodba drugačna in je privedla do tega, da na koncu ekipe ni bilo. Zakaj je bilo tako v tem članku ne bom razprapravljal. Sledil je drugi korak, kjer smo se dogovorili o uri in dnevih treningov. Mladinci že tako ali tako redno trenirajo vsak teden ob sredah med 17 in 19 uro skozi celotno leto. Da jih članice ne bi motile, so se odločile, da bodo trenirale ob torkih in četrtkih. Sledil je tretji korak - NEUSMILJEN TRENING. Oboji so trenirali Štefeto na 400 m z ovirami in vajo razvrščanja. Poleg tega so mladinci trenirali vajo z ovirami, članice pa vajo z motorno brizgalno. Za mladinski trening smo, kot že vrsto let poskrbeli Mirko, Ana in Aleš. Pri članicah pa sta nam pomagala Marko Preložnik in Matija Zdravič. Seveda moram pri tem povdariti, da ima za obstoj ekipe članic in njihovo udejstvovanje na vseh prireditvah in tekmovanjih največ zaslug predsednica komisije za članice Andreja Zdravič Bauer. Ker se letos prvič udeležujemo tekmovanja z mladinsko ekipo, je bilo za treninge potrebno izdelati orodje, ki se pri vaji uporablja. Tako smo izdelali leseno ograjo, gred, rov, 2 stojali s tarčama in stojalo za odlaganje orodja. Največ časa pri izdelavi in zaslug, da je bilo orodje narejeno imata Mirko in Matko Zdravič. Nekaj pa sem pomagal še sam. Vsi treningi so bili odlično izpeljani in izvedeni brez kakršnih koli poškodb. Sedaj pa še samo tekmovanje, ki bo v nedeljo 24. 5. 2015 na stadionu v Gaju. Srečno!
vaje članice
vaje mladinci
   

TEKMOVANJE - Gasilska preventivna značka (Vas) 13. 5. 2015

Mladinska komisija PGD Vas - Fara je pripravila pisanje testov za pridobitev Gasilske preventivne značke - Preprečujmo požare. Mladi gasilci so se zbrali v prostorih PGD Vas - Fara in komaj čakali, da pokažejo svoje znanje in osvojijo bronasto, srebrno ali zlato značko. Svoje znanje je preizkušalo 13 mladih gasilk in gasilcev (4 - bronasta značka, 5 - srebrna značka, 4 - zlata značka). Rezultati bodo znani prihodnji teden, vendar ne dvomim, da bodo značko osvoji prav vsi. Da ne boste mislili, da so testi mala malica in je značko lahko pridobiti si na spodnji povezavi oglejte, kaj vse so se morali naučiti. PREVENTIVNA ZNAČKA

Značka
   

IZOBRAŽEVANJE - Temeljni postopki oživljanja (Fara) 7. 5. 2015

V sredo je na OŠ Fara poteklo izobraževanje o pomenu temeljnih postopkov oživljanja in uporabi AED (Automated external defibrillator). Izobraževanje je vodil Primož Velikonja vodja reševalne službe NMP Kočevje. Izobraževanja se je udeležilo lepo število krajanov in gasilcev. Vsi zbrani smo se naučili oz. obnovili svoje znaje kaj storiti in kako postopati pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne diha in se ne premika. Najprej smo obdelalil teoretični del in nato še praktični, kjer smo na lutki poskusili vse, kar smo se do tedaj naučili v teoriji. Kaj vse smo se naučili: kako zagotovimo varnost in ocenimo zavest, kako sprostimo dihalno pot, kako ocenimo dihanje, kako izvedemo zunanjo masažo srca in kako uporabimo avtomatski zunanji defibrilator. Takšna in podobna izobraževanja bi bilo potrebno izvajati večkrat, saj ljudje radi pozabljamo in potem se ne upamo pomagati. Upam, da se boste naslednjega izobraževanja udeležili v še večjem številu.
AED
   

SVEČANOST - 2. Florjanova maša (Fara) 3. 5. 2015

V nedeljo, 3. maja 2015, smo se pred farno cerkvijo Marije Vnebovzete pri Fari, v občini Kostel, zbrali gasilci in gasilke PGD Vas-Fara (40) ter gasilci nekaterih društev iz GZ Kočevje. Od tu smo v povorki - s kipom sv. Florijana in gasilskim praporom vstopili v cerkev, kjer je bila maša za žive in mrtve gasilce, ki je postala vsakoletna. Sveto mašo, pri kateri smo sodelovali tudi gasilci, je daroval domači župnik Andrej Pažur, ki se je gasilcem zahvalil za vsa dobra in plemenita dela. Ob koncu maše smo vsi prisotni dobili v spomin podobico sv. Florijana, na kateri je natisnjena Molitev sv. Florijanu in Mariji Vnebovzeti. Po maši smo se vsi navzoči posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile gasilke domačega društva. (Zapisala: Andreja Zdravič Bauer)

Zbor Florjan
Po masi
   

DEJAVNOSTI - Priprava na 2. Florjanovo mašo (Vas) 2. 5. 2015

Dan pred Florjanovo mašo je prišel čas, ko je bilo potrebno še dodatno umiti in očistiti naše avtomobile. Tako od zunaj, kakor tudi od znotraj, saj bodo naslednji dan vsi parkirani pred cerkvijo in na voljo za ogled. Dela sva se lotila skupaj z Mirkotom. Najprej sva se lotila čiščenja GV-1, nato je prišel na vrsto GVGP-1 in na koncu sva se lotila še AC 30/60. Po tri urnem drgnjenju, brisanju, špricanju, sesanju, pospravljanju in zlaganju opreme so se svetili kot novi. Med tem časom so se v domu zbirale članice pod vodstvom Andreje Zdravič Bauer, ki so prinesle sveže spečene kolačke in pacivo ter ga lepo zlagale na pladnje za jutrišnjo pogostitev. Seveda so to počele pri odprtem oknu, da sva ob takšnih vonjaval le stežka premagovala lakoto in se posvetila čiščenju. Seveda sta za celotno organizacijo okoli maše odgovorna Andreja Zdravič Bauer in Anton Bauer.

Ciscenje
   

POŽARNA STRAŽA - Kresovanje (Fara - Nova sela) 30. 4. 2015

Vsaka prireditev s kresovanjem predstavljajo potencialno nevarnostjo za nastanek požara. Zaradi tega je prisotnost gasilce nujna. Tudi letos sta bila v naši občini uradno prijavljena dva kresovanja - v Novih selih in Fari. Na obeh kresovanjih so bili prisotnii 4 gasilci in eno vozilo. K sreči njihova intervencija ni bila potrebna.

Kres
   

DEJAVNOSTI - Pomoč pri čiščenju prepustov (Delač) 23. 4. 2015

Neustreznost prepustov je en najpogostejših problemov, s katerim se srečujemo takorekoč ob vsakem hudourniškem izbruhu ali visokih vodah. Najbolj problematična je neustrezna dimenzioniranost prepustov oziroma premajhne pretočne odprtine, pogosta je tudi neustrezna lokacija prepusta na hudourniku, neustrezna izvedba in zaščitenost vtoka in iztoka. Ustreznost izvedbe in dimenzioniranja prepustov na hudournikih je še posebej pomembna zaradi njihove nepredvidljivosti in predvsem prenosa plavin. Te so namreč zelo različne - od mulja, drobnega peska, proda, kamnov in skal do debel in panjev. Najpogosteje se prepust delno ali popolnoma zamaši in pred vtokom nakopičijo naplavine. Voda je zajezena, preplavi okolico prepusta in si poišče novo pot. V drastičnem primeru se lahko prepust zamaši ali poruši, posledice pa so že opisane. (Povzeto po članku v reviji UJMA leto 2000) Seveda tukaj zopet nastopimo gasilci, ki poskrbimo, da so prepusti zopet odmašeni in pretočni.

cistilec kanalov
   

DEJAVNOSTI - Izdelava naravnih izdelkov za telo (Dolga vas) 23. 4. 2015

   Komisija za članice pri GZ Kočevje je v četrtek, 23. 04. 2015, ob 17. uri v prostorih PGD Dolga vas - Kočevje, organizirala delavnico Izdelava naravnih izdelkov za telo. Delavnico je vodila gospa Darje Rojec.
   Na delavnici, ki smo se je udeležile tudi tri članice našega društva (Bojana, Martina in Andreja) smo se naučile, kako si lahko doma same izdelamo kremo za suho kožo (za obraz telo in roke), ki je brez konzervansov in za katero vemo, da smo jo naredile s sestavinami, ki jih premore vsako gospodinjstvo. Poleg kreme smo izdelale še mazilo za boleče noge, naravni repelent iz eteričnih olj in naravni dezodorant.
   Gospa Darja nam je povedala še veliko drobnih skrivnosti o tem kako si lahko same izdelamo olje za sončenje z različnimi faktorji, olje za telo po tuširanju, kremo za različne vrste dermatitisa in psoriaze, bogato karitejevo kremo, vodico za po britju, domače čistilo, infuzije, tinkture in macerat, kako si pomagamo, če nas vbode komar ter kateri dezodoranti, ki so naprodaj v trgovinah so sprejemljivi in kateri ne.
   Udeleženke smo bile z delavnico zelo zadovoljne, saj smo se veliko novega naučile, izdelke, ki smo jih ustvarile pa smo lahko vzele domov. Verjamem, da se bo vsaj nekaj udeleženk lotilo izdelave svojih lastnih naravnih izdelkov za nego telesa. (Zapisala: Andreja Zdravič Bauer)

narava
   

IZOBRAŽEVANJE - Tečaj za delo z zrakoplovi (Škrilj) 11. 4. 2015

V soboto so se trije člani društva udeležili usposabljanja z naslovom Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B, ki je potekalo na vojaškem vadbišču na Škrilju. Samo izobraževanje je vključevalo tudi polet s helikopterjem in ogled širše okolice.Tečaja so se udeležili: Siniša Bauer, Miha Arko in Bojan Ožanič.
Cilji modula B so:
 • seznanitev, udeležencev z možnostjo uporabe helikopterjev in lahkih letal pri gašenju v naravi,
 • seznaniti udeležence z razmerami, ko je sodelovanje helikopterja ali lahkega letala pri gašenju v naravi smiselno,
 • seznanitev udeležencev z vrstami in tehničnimi značilnostmi helikopterjev in lahkih letal,
 • seznanitev udeležencev z opremo za gašenje in jih usposobiti za pravilno uporabo te opreme za gašenje,
 • usposobiti udeležence za uspešno sodelovanje s posadko helikopterja ali lahkega letala,
 • usposobiti udeležence ua uporabo sredstev zvez.
slike ni
   

DEJAVNOSTI - Predavanje gospe Darje Rojec (Dolga vas) 10. 4. 2015

   Komisija za članice pri GZ Kočevje je v petek, 10. 04. 2015, ob 18. uri v prostorih PGD Dolga vas - Kočevje, organizirala predavanje Darje Rojec z naslovom >Nasveti in izkušnje iz prve roke<.
   Gospa Darja je ženska, ki ji je šele >rak - njen učitelj<, pokazal, kako lepo je življenje. Danes ga uživa vsak trenutek v popolnosti. Napisala je tri knjige: Pa jo imam, Štirje letni časi - strah in jeza ter Nasveti in izkušnje iz prve roke. V svojih knjigah piše o lastni izkušnji soočanja z rakom, o stranskih učinkih, ki so posledica terapij ter o stiskah, strahovih in dvomih na poti do ozdravitve. Z ljudmi deli svoje izkušnje in jim pomaga z nasveti tudi kot prostovoljka v slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna.
   Na predavanju, ki smo se ga udeležile tudi štiri članice našega društva (Božica, Mojca, Andreja in Martina) nam je predstavila svojo lastno izkušnjo z boleznijo, pot do ozdravitve in svojo zadnjo knjigo v kateri je gospa Darja zbrala recepte, ki jih je za zdravljenje raka uporabila sama ali pa so ji jih zaupali pacienti. Knjiga ne govori o čudežni ozdravitvi ampak o vztrajnosti in trdni volji, s katero lahko vsak doseže svoj cilj. Spodbudi k razmišljanju, da vsak lahko sam največ naredi za svoje zdravje.
   Predavanje je bilo brezplačno, po zaključku pa smo imele možnost tudi nakupa knjige ter na ta način darovati prostovoljni prispevek. (Zapisala: Andreja Zdravič Bauer)

darja rojec
   

DEJAVNOSTI - Postavitev novih vrat na gasilskem domu (Vas) 3. 4. 2015

V letu 2015 nameravamo obnoviti svoj vozni park. Tako bomo dotrajano vozilo GV-1 zamenjali z novim GVM-1 in novim gasilskim priklopnikom. Ker v dosedanji garaži ni prostora za GVM in priklopnik, smo se odločili, da bomo prostor v katerem smo imeli arhiv PGD spremenili v nov garažni prostor za priklopnik. Dela so stekla nemudoma in nova dvižna vrata že stojijo. V naslednjem koraku sledi podiranje zidu in dokončna ureditev prostora. O tem pa čez kakšen teden.

nova vrata
   

INTERVENCIJA - Tehnična pomoč - Podrto drevo (Jakšiči) 2. 4. 2015

Kratek naziv: Podrto drevo čez cesto
Aktiviranje: 15:40 uri
Zaključek intervencije: 16:05 uri
Sodelovalo: 3 gasilci in eno vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO smo bili obveščeni, da je na cesti Jakšiči-Planina, zaradi vetra podrto drevo, ki visi čez cesto na telekomunikacijskem vodu. Izvozili smo z enim vozilom in tremi gasilci. Drevo smo razžagali in pospravili. Telekomunikacijski kabel ni bil poškodovan. Po pregledu smo se vrnili v gasilski dom.

int1
   

TEKMOVANJE - 14. državni kviz gasilske mladine (Kranj) 27. 3. 2015

Na OŠ Franceta Prešerna v Kranju je v soboto, 28. marca, potekal državni kviz za gasilsko mladino. Na tekmovanju je sodelovalo 39 pionirskih, 38 mladinskih in 31 pripravniških ekip.

Kot še veste, se je državnega kviza udeležila ekipa pionirjev v sestavi: Jan Cimprič, Žiga Arko, Tjaša Cimprič in njihov mentor Aleš Cimprič. Tekmovalce je vseskozi spodbujala ekipa navijačev: Ana, Matko, Simon, Miha in Martina.

V svoji kategoriji so naši nadebudni pionirčki zasedli odlično 14. mesto.


Več slik si lahko ogledate v naši spletni galeriji.

Celotni ekipi še enkrat častitamo.
drzavni1
drzavni2
drzavni3
   

DEJAVNOSTI - Priprave na praznovanje 90 let PGD (Vas) 21. 3. 2015

V okviru priprav na praznovanje 90 let PGD Vas-Fara smo se odločili, da aktivnim članom, ki še nimajo svečane uniforme le to naročimo pri Krojaštvu Rožman. Z gospodom Rožmanom smo se dogovorili za srečanje. Vse gasilce in gasilke je natančno pomeril, obleke pa bo sešil v najkrajšem možnem času. Hkrati smo izkoristili priložnost in naročili delovni obleki za naše najmlajše pionirčke, ki v soboto odhajajo na DRŽAVNI KVIZ v Kranj. Tako smo izpolnili vačletni cilj in v svečane uniforme oblekli vse aktivne člane in članice. Najnovejša pridobitev bo prinesla: 2 delovi obleki za pionirje, 2 delovni obleki za člane in 11 svečanih uniform za članice in člane.

krojastvo
   

TEKMOVANJE - 10. regijski kviz gasilske mladine (Hrib-Loški potok) 14. 3. 2015

Po velikem uspehu na občinskem kvizu smo se polni upanja udeležili 10. regijskega kviza s 3 ekipami: dvema ekipama pionirjev in eno ekipo mladink. V vsaki kategoriji je na regijskem kvizu tekmovalo in se borilo po 18 ekip iz 6 gasilskih zvez, ki tvorijo regijo LJUBLJANA II.
Tudi tokrat so tekmovalce spremljali: Ana, Mirko, Aleš, Matija in Simon. Dosegli smo naslednje rezultate:

PIONIRJI
1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Jan, Žiga, Tjaša) mentor: Aleš Cimprič
15. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Lucija, Tit, Mihael) mentor: Mirko Zdravič

MLADINKE
8. mesto: PGD VAS-FARA 3 (Ana, Zaja, Janja) mentorica: Ana Pleše

Zopet nam je po dveh letih uspelo doseči vsakoletne sanje. Uvrstitev na DRŽAVNI GASILSKI KVIZ. Ta bo potekal 28. 3. 2015 v Kranju. Držite pesti za naše najmlajše. Več slik si lahko ogledate v naši spletni galeriji.

VSEM TEKMOVALCEM ČESTITAMO ZA IZREDEN TRUD IN USPEHE!

regijski kviz
regijski kviz
   

IZOBRAŽEVANJE - Učna delavnica za vodenje intervencij (Šalka vas) 13. - 14. 3. 2015

V petek in soboto je v gasilskem domu v Šalka vasi in okolici, potekala učna delavnica za vodenje intervencij, ki jo je vodil predavatelj GZS Rajko Jazbec, VGČ II. st.. V petek so udeleženci spoznavali teorijo (naloge operativnega vodstva v PGD, oblike vodenja intervencij, pravice in dolžnosti vodje intervencije, gasilske formacije, proces vodenja intervencije, IPS obrazci in vodenje velikih intervencij) v soboto pa so to znanje preizkusili tudi praktično (požar na objektu, neurje s poplavami). Učne delavnice sta se udeležila: namestnik poveljnika Alojz Klobučar in vodja enote Kuželj Bojan Ožanič.

delavnica
   

TEKMOVANJE - 11. občinski kviz gasilske mladine (Stara Cerkev) 7. 3. 2015

Če pogledate lanskoletne dogodke, boste opazili, da se je GASILSKI KVIZ premaknil iz meseca oktobra na mesec marec. Poleg tega so se spremenila tudi pravila in štefetne igre v gasilski spretnosti. Tako je od zadnjega kviza minilo le 4 mesece. V preteklih letih smo v mesecih od decembra pa do marca prekinili gasilske vaje zaradi mraza in oteženih pogojev za delo. Letos pa smo z vajami nadaljevali nepretrgoma. Še več, povečali smo jih iz ene ure na dve uri tedensko. Tako sedaj potekajo vaje vsako sredo od 17. do 19. ure. Ker smo bili za kviz že dobro pripravljeni smo z nadaljevanjem vaj svoje znanje samo še povečali in utrdili. Rezultat tega je viden tudi pri rezultatih, ki jih lahko pogledate nekoliko nižje.

V letošnjem letu smo na 11. občinskem kvizu sodelovali s 5 ekipami: 3 ekipe pionirjev in 2 ekipi mladincev.
Na tekmovanju so ekipe spremljali njihovi mentorji in navijači: Ana, Mirko, Petra, Simon, Aleš in Matija.

Dosegli smo naslednje rezultate:

PIONIRJI
1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Jan, Žiga, Tjaša)
2. mesto: PGD VAS-FARA 3 (Lucija, Mihael, Tit)

4. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Lovro, Filip, Timijan)

MLADINCI
1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Ana, Zaja, Janja)
5. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Jan, Jure, Matej)

Ekipe, ki so zasedle prva tri mesta so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo 14. 3. 2015 v Loškem potoku. Tako bomo na regijskem tekmovanju nastopili s kar tremi ekipami. ČESTITAMO!

kviz
kviz
kviz
   

Podelitev priznanj CIVILNE ZAŠČITE (Ljubljana) 4. 3. 2015

V sredo 4. 3. smo se odpeljali v Ljubljano (FESTIVALNA DVORANA) kjer je potekala regijska prireditev ob podelitvi priznanj, ki jih podeljuje Civilna zaščita najbolj zaslužnim na področju zaščite in reševanja v preteklem letu. V našem društvu smo imeli v letu 2014 poleg Milana Preložnika, ki je zlato priznanje dobil že na državni prireditvi na Brdu pri Kranju še dva takšna člana. Srebrni znak CZ je prejel Boštjan Ožanič in Bronasti znak CZ je prejel Marjan Dolšak. VSEM DOBITNIKOM ČESTITAMO!

cz
   

Podelitev priznanj CIVILNE ZAŠČITE (Brdo pri Kranju) 28. 2. 2015

V soboto 28. 2. je na Brdu pri Kranju potekala državna prireditev ob prazniku CIVILNE ZAŠČITE. Na prireditvi so bili prisotni vsi najvišji predstavniki države Slovenije. V okviru proslave je potekala tudi podelitev Zlatih znakov CZ, plaket in kipcev CZ. Na proslavi in prireditvi smo bili prisotni tudi člani PGD Vas-Fara saj je naš član in Poveljnik CZ Občine Kostel Milan Preložnik dobil Zlati znak CZ. OB TEJ PRILOŽNOSTI MU ŠE ENKRAT ISKRENO ČESTITAMO! Več o proslavi si lahko preberete v dnevnih časopisih ali si ogledate slike v Galeriji.

milan
zlati znak
   

OBČNI ZBOR (Fara) 20. 2. 2015

Že nekaj let občni zbor PGD Vas-Fara prirejamo v šolski telovadnici OŠ Fara. Tako je bilo tudi letos. Občnega zbora se je udeležila večina aktivnih članov in skoraj vsi povabljeni gosti: županja Lilijana Butina, svetniki Občine Kostel, predstavniki GZ Kočevje, predstavniki prijateljskih in sosednjih PGD, predstavniki DVD iz sosednje Hrvaške, predstavniki društev, ki delujejo v Občini Kostel, predstavniki Policijske postaje Kočevje, častni član PGD Vas-Fara Matjaž Klarič in ... Občni zbor je bil sestavljen iz uradnega dela in druženja ob manjšem prigrizku. Na uradnem delu so bila prebrana vsa poročila o delu društva in smeli načrti za novo prihajajoče leto 2015. Naj naštejem le nekaj načrtov, ki nas čakajo v tem letu:

 • Nabava novega vozila GVM s priklopnikom in pripadajočo opremo.
 • Ureditev novega parkirnega prostora v gasilskem domu.
 • Proslava in prireditev ob 90. obletnici društva.
 • Nabava novega prapora.
 • Nabava novih začitnih oblek, delovnih oblek in gasilskih uniform.
Po samem branju in razpravljanju so sledile nadomestne volitve, kjer je Občni zbor potrjeval novega kandidata za člana poveljstva in društvenega orodjarja. Novi orodjar in član poveljstva je postal Miha Arko. Sledila je podelitve priznanj in značk za dolgoletno delo v društvu, napredovanj v višje čine in ...
Na zadnjem zasedanju je Upravni odbor PGD Vas-Fara sprejel sklep, da se v društvo sprejme nov častni član oziroma, da se dosedanjemu županu Valentinu Južniču, zaradi njegovih zaslug pri razvoju društva podeli naziv ČASTNI ČLAN PGD VAS-FARA. Svečani sprejem in podelitev listine sta opravila predsednik društva Matija Zdravič in poveljnik društva Aleš Cimprič. ČESTITAMO!

obcni zbor
castniclan
   

IZOBRAŽEVANJE - Usposabljanje za praporščake(Kočevje) 13. - 14. 2. 2015

V petek in soboto je v OŠ Ob Rinži potekalo dvodnevno izobraževanje za praporščake. Usposabljanje se je izvajalo po programu, ki ga je pripravil Namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je usposabljanje za vse praporščake in kandidate za bodoče praporščake tudi izvedel. V petek je potekal teoretični in praktični del, v soboto pa priprava in pregled sodelujočih slušateljev tečaja ter praporov, vaje razvrščanja s praporom-posamezno, oddelek in častni vod, zaključna vaja z ešalonom in postavitev vodilnih kolon ob gasilskih slovesnostih. Usposabljanja se je udeležil kandidat za bodočega praporščaka Miha Arko.

praporscak