DOGAJANJE V LETU 2016
   

PRIDOBITEV - Nova vrata in okna (Vas) 14. 12. 2016

V Sredo, 14. 12. 2016 zjutraj so prišli delavci Jana invest d.o.o. in pripeljali nova vrata in okna. Stara okna in vrata so bila namreč že gnila, razpokana in na vseh koncih puščala. V nekaj urah so nova vrata in okna že stala. Če jih še niste opazili, vam predlagam, da se zapeljete mimo gasilskega doma v Vasi in si jih ogledate. S tem dejanjem se počasi bližamo koncu zunanje obnova doma. Potrebno je le še nekaj kita in barve, kar pa bo moralo počakati na toplejše čase.

VRATA
   

VAJA GZ - Člani (Kočevje) 29. 10. 2016

PREDPOSTAVKA VAJE:
Med rokometno tekmo navijači zaradi uporabe pirotehničnih sredstev zanetijo požar na območju tribun, pri izhodu iz dvorane, požar je zajel prvo tretjino dvorane ter del ostrešja. Del ljudi se je evakuiral skozi zasilne izhode, nekaj pa jih še pogrešajo.

NAMEN IN CILJI VAJE:
Namen vaje je preveriti odzivnost in usklajeno delo operativnih enot GZ Kočevje v primeru požara in reševanja večjega števila oseb v objektih z večjim številom ljudi, s poudarkom na posebnostih lokacije in specifičnosti dogodka. Cilji vaje so: sodelovanje z zaposlenimi v primeru večjega števila pomoči potrebnih, preizkus skupnega štabnega vodenja gasilskih enot, uskladitev sodelovanja enot, preverjanje reakcijskih časov gasilskih enot, reševanje in gašenje s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov (IDA), simulacija reševanja iz višin s pomočjo različnih lestev, preizkus ukrepanja enot prve pomoči Rdečega križa Kočevje ob večjem številu pomoči potrebnih.

Naloge članov PGD Vas-Fara:
Taktična rezerva. (Izvedba dveh hitrih napadov in gašenje vhoda v športno dvorano.)

Na vaji je sodelovalo 6 članov PGD Vas-Fara z vozili: AC 30/60 in GVGP-1 in društveni fotograf.
vaja
vaja gz
   

VAJA GZ - Tehnični dan GZ Kočevje (Šalka vas - Kočevsko jezero) 15. 10. 2016

1. del: Praktični preizkus osebne zaščitne opreme in skupne zaščitne in reševalne opreme uporabnikov IDA na improviziranem poligonu
Dvojice z izolirnim dihalnim aparatom so izvedle vajo z uporabo IDA. Nosilci IDA so opravili predpisano pot, ki je vsebovala določena različna opravila in ovire, ki ponazarjajo situacije iz potencialne intervencije. Pred nastopom je bil opravljen pregled IDA in osebne zaščitne opreme gasilca. Ocenjevala se je poraba časa in zraka. Vaja pod obremenitvijo je trajala približno 10 minut.

2. del: Preizkus vgradnih in prenosnih MB
Strojniki so morali s pomočjo svoje enote na ročnik poslali vodo pod predpisanim tlakom.

Na tehničnem dnevu je sodelovalo 8 gasilcev operativcev PGD Vas-Fara z vozilom GVM-1 in gasilskim priklopnikom.
ida
   

MEDDRUŠTVENA VAJA - Člani (Osilnica) 12. 10. 2016

PREDPOSTAVKA VAJE:
Gori v 1.nadstropju doma starejših občanov v Osilnici, v stavbi sta ujeti 2 osebi.

NAMEN IN CILJI VAJE:
Preveriti operativno usposobljenost članov posameznih društev, preveriti postopke ravnanja v primeru resničnega požara, preveriti sodelovanje med društvi (komuniciranje), preveriti postopek in učinkovitost alarmiranja, preveriti brezhibnost gasilske opreme in vozil in preizkusiti delovanje sistema zvez.

Naloge članov PGD Vas-Fara:
PGD Vas-Fara gasi stavbo doma starejših občanov na južni strani. Iz AC 30/60 izvede 2 napada na objekt in gasi z zunanje strani. Ob stavbi postavijo lestev po katerih izvedejo notranji napad z visokim tlakom na goreče 1.nadstropje z uporabo IDA. Pri samem objektu imajo pripravljena nosila za prevzem in prenos ponesrečencev.

Na vaji je sodelovalo 10 članov PGD Vas-Fara z vozili: AC 30/60, GVGP-1 in GVM-1 in društveni fotograf.
vaja
vaja clani
   

VAJA GZ - Članice (Kočevje) 8. 10. 2016

PREDPOSTAVKA VAJE:
Evakuacija zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Kočevje in naključnih obiskovalcev na ogledu stalne razstave. Predpostavka je, da je v času vodenja stalne razstave v muzeju, ko so v stavbi zaposleni in obiskovalci muzeja pride do kratkega stika pri električni napeljavi. V stiku je napeljava pri štedilniku v priročni kuhinji. Zaradi segrevanja obstaja nevarnost, da pride do požara. Prostor je zadimljen, vidljivost v prostoru je slaba. Močan veter ogroža tudi avtomobile, ki so parkirani na bližnjem parkirišču in sosednji večstanovanjski objekt.

NAMEN IN CILJI VAJE:
Namen vaje je preveriti operativno usposobljenost članic društev v GZ Kočevje, preveriti preventivno znanje, delovanje posamezne opreme, potek evakuacije ob morebitnem požaru ali so evakuacijske poti in zbirno mesto evakuacije označene, preizkusiti zmogljivost vodnih virov, delovanje hidrantov, vodenja intervencije ter sodelovanja med enotami.

Naloge članic PGD Vas-Fara:
Odvzem vode iz hidranta. Zunanji napad na severnem delu Šeškovega doma in obramba sosednjega večstanovanjskega objekta.

Na vaji je sodelovalo 7 članic PGD Vas-Fara z vozilom GVM-1 in gasilskim priklopnikom. in društveni fotograf.
clanice
vaja clanice
   

DEJAVNOST - Piknik (Nova sela) 17. 9. 2016

Po delovni akciji je ob 14 uri sledil piknik za vse člane, članice in mlade gasilce (pionirji, mladinci, pripravniki). Piknik je potekal v Matkotovi koči v Novih selih. Za hrano in pijačo je bilo izvrstno poskrbljeno. Ni manjkalo tudi različnih športnih iger (pikado, balinaje, odbojka sprehod). Tudi dež, ki je pričel padati ni zmoti veselega razpoloženja.

piknik
   

DELOVNA AKCIJA - Čiščenje in urejanje doma (Vas) 17. 9. 2016

Današnjo akcijo smo okvirno razdelili in izvedli v štirih ločenih delih:

  • Članice so uredile in počistile vse prostore v gasilskem domu (tri garažni prostori, sejna soba, hodnik in WC).
  • Prva ekipa članov se je najprej spopadla z osami. Nato so prestavili nekaj omar. Na konci pa so v prvi garaži na novo namestili dve luči in zamenjali vse nedelujoče neonke.
  • Druga ekipa članov je umila in očistila vsa vozila. Pri tem so preverili tudi vso opremo in na novo uredili ozemljitev agregatov
  • Člani desetine kuželj so pospravili in očistili svoje prostore in vozilo.
Delovna akcija je potekal od 8 pa vse do 13 ure. Z delom smo prekinili le ob 10 uri in se okrepčali z okusno malico. Na delovni akciji je sodelovalo 13 članic in članov.

ciscenje
   

DELOVNA AKCIJA - Prevoz pitne vode

Vsako leto gasilci PGD Vas-Fara izvajamo prevoze pitne vode skozi celo leto še posebej pa v sušnih poletnih mesecih. Naša AC 30/60 zmore prepeljati 6000 litrov sveže kostelske vode. Tudi v letošnjem letu smo morali večkrat posredovati. Poleg prevoza vode pomagamo občanom tudi pri praznenju in čiščenju cistern oziroma "štern". Vodo največkrat prevažamo v naselja Štajer (1. 8. 2016), Puc (25. 6. 2016 prevoz, prečrpavanje, čiščenje), Drežnik in Bilpo (29. 8. 2016).

voda
   

Redarska služba - Tamburanje va Kostele (Fara) 15. 8. 2016

V času trajanja Tamburanja va Kostele smo domači gasilci zadolženi za požarno stražo. Poleg požarne straže poskrbimo tudi usmerjanje obiskovalcev prireditve, red na parkiriščih in požarno preventivo. Delovali smo v treh skupinah, ki so se med seboj menjavale. Na prizorišču sta bili v času trajanja Tamburanja prisotni vozili GVGP-1 in PV-1. Skupaj je pri vseh delih sodelovalo 20 gasilcev.

   

REDARSKA SLUŽBA - Praznik Občine Kostel (Vas) 24. 6. 2016

V letošnjem letu je slovesna prireditev ob prazniku Občine Kostel potekala na zelenici pred občinsko stavbo. Za usmerjanje in red pri parkiranju smo poskrbeli gasilci. V redarski službi je sodelovalo 5 gasilcev.

grb
   

GASILSKI POGREB - Slovo Jože Selan (Fara) 23. 6. 2016

Danes smo se na pokopališču pri Fari z gasilskim pogrebom poslovili od preminulega člana Jožeta Selana iz Potoka.

Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih - saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)
celada
   

IINTERVENCIJA - Najdba neeksplodiranih ubojnih sredstev (Podstene) 22. 6. 2016

Kratek naziv: V Podstenah pri Kostelu najden NUS
Aktiviranje: 19:12 uri
Zaključek intervencije: 22:43 uri
Sodelovalo: 11 gasilcev in 4 vozila (GVGP-1, PV-1, GVM-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Celotno intervencijo je vodila enota za varstvo pred NUS Ljubljanske regije. Po podatkih v RECO LJ je bilo ugotovljeno, da bo zaradi vrste NUS potrebno le to uničiti na kraju. Do 20:45 ure se je izvedel pregled terena z detektorjem - Identifikacija NUS. Zaradi zavarovanja ceste in zapore prometa in proti požarnega varovanja je bilo aktivirano tudi naše društvo. Ob 21.06 izvedeno I. aktiviranje. Prišlo je do zatajitve. Zaradi zatajitve pri uničevanju je upoštevan minimalni varnostni čakalni čas = 30 min. Pregled mesta uničevanja, odločitev  za II. aktiviranje. Ob 21.52 II. aktiviranje in uspešno uničenje. Ob 22.20 pregled mesta uničevanja, aktiviranje popolno, NUS uničeno. Pospravljanje po uničevanju. Ob 22:43 smo se srečno vrnili v dom.

intervencija
   

DELOVNA AKCIJA - Čiščenje okolice občinske stavbe (Vas) 22. 6. 2016

Pred občinskim praznikom smo gasilci skupaj z občinskimi komunalnimi delavci očistili občinsko dvorišče in parkirišče. Pri delu sta sodelovala dva gasilca z AC 30/60.

ciscenje
   

REDARSKA SLUŽBA - Proslava ob 25-letnici osamosvojitve (Petrina) 18. 6. 2016

Slovesna prireditev ob 25-letnici osamosvojitve je potekala v stavbi PIK-a v Petrini. Za usmerjanje in red pri parkiranju smo poskrbeli gasilci. V redarski službi je sodelovalo 5 gasilcev.

redarji
   

TEKMOVANJE - 8. regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji (Grčarice) 4. 6. 2016

Na regijsko tekmovanje smo se vse ekipe GZ Kočevje odpeljale skupaj z avtobusom. Sama napoved ni bila ravno rožnata saj so bile napovedane plohe. Upali smo, da bo vreme zdržalo do konca tekmovanja. To se sicer ni uresničilo in je kar nekaj ekip moralo tekati v dežju. Naši ekipi sta v cilj pritekli nekaj minut pred prvim nalivom. Tako smo preostali del tekmovanja preživeli v varnem zavetju avtobusa. Še sreča, da je tik pred razglasitvijo dež ponehal in je bil zaključek tekmovanja izveden v sončnem vremenu. Obe ekipi so tako kot na občinskem tekmovanju odlično opravili vse praktične vaje. Pri teku in uporabi karte in kompasa pa ni bilo vse najbolje in so malce zašli iz začrtane poti. Vendar so se na koncu oboji odlično znašli in srečno pritekli na cilj. Kot sem že napisa pri občinski orientac,i nas čaka v prihodnje veliko dela na uporabi karte in kompasa. Na tekmovanju so ekipe spremljali njihovi mentorji in navijači: Ana, Mirko, Petra, Aleš in Matija.

Dosegli smo naslednje rezultate:

MLADINKE - 6. mesto: PGD VAS-FARA (Lucija, Zaja, Janja)
MLADINCI - 11. mesto: PGD VAS-FARA (Jan P., Jure, Matej)

Ekipe, ki zasedejo 1. ali 2. mesto se uvrstijo na državno tekmovanje v gasilski orientaciji. Žal nam letos to ni uspelo.
OBEMA EKIPAMA ŠE ENKRAT ČESTITAMO NA POŽRTVOVALNEM TEKU IN ODLIČNO OPRAVLJENIH VAJAH!

orientacija
orientacija
   

TEKMOVANJE - 7. občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji (Dolga vas) 22. 5. 2016

Tudi letos smo se na gasilsko orientacijo odpravili s 4 ekipami. Tekmovanje je potekalo v Dolgi vasi in sicer v okolici "BRUNARICE". Vreme in vzdušje je bilo prekrasno. Ker se pionirji na progo ne smejo podati sami, sta jih med tekom spremljala Miha in Simon. Aleš in Petra sta bila sodnika, Mirko in Ana pa sta spodbujala ekipe in skrbela, da se pravočasno prikažejo na startu. Celotno tekmovanje je bilo organizirano na visokem nivoju. Domačini PGD Dolga vas so presenetili s prehrano saj so vsakemu tekmovalcu, mentorju in sodniku pripravili zelo okusen hamburger. Med čakanjem na start ali vrnitev ekip s teka so se tekmovalci zabavi z igrami z žogo ali le poležavali v senci. Vse naše ekipe so odlično izvedle vaje (vedrovka, vezanje vozlov, topografski znaki, praktična vaja orientacije, zvijanje cevi in spajanje cevi na trojak), nekoliko slabše pa so bile v samem orientacijskem teku in uporabi karte. Tako nas za drugo leto čaka veliko dela saj moramo to pomanjkljivost odpraviti.

Na tekmovanju smo dosegli naslednje rezultate:

PIONIRJI
4. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Jan C, Žiga, Tjaša)
7. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Filip, Mihael, Tit)

MLADINKE
1. mesto: PGD VAS-FARA (Lucija, Zaja, Janja)

MLADINCI
2. mesto: PGD VAS-FARA (Jan P., Jure, Matej)

Ekipe, ki so zasedle 1. ali 2. mesto v svoji kategoriji so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo 4. 6. 2016 v Grčaricah (GZ Ribnica). Na regijskem tekmovanju bomo tako nastopili z dvema ekipama - mladinci in mladinkami. ČESTITAMO PRAV VSEM EKIPAM IN NJIHOVIM MENTORJEM!

orientacija
orientacija
orientacija
   

SVEČANOST - 3. Florjanova maša (Fara) 1. 5. 2016

V nedeljo, 1. maja 2016, smo se pred farno cerkvijo Marije Vnebovzete pri Fari, zbrali gasilci, gasilke in mladi gasilci PGD Vas-Fara. Od tu smo v povorki vstopili v cerkev, kjer je bila maša za žive in mrtve gasilce, ki je postala vsakoletna. Sveto mašo, pri kateri smo sodelovali tudi gasilci, je daroval domači župnik Andrej Pažur. Po maši smo se vsi navzoči posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile gasilke domačega društva.

florjan
   

POŽARNA STRAŽA - Kresovanje (Fara) 30. 4. 2016

Na prošno Turističnega društva smo tudi letos na kresovanju v Fari organizirali požarno stražo. Na kresovanju smo bili prisotni 4 gasilci z vozilom GVGP-1. Težav z ognjem, razen pri vžigu ni bilo.

kresovanje
   

TEKMOVANJE - 15. državni kviz gasilske mladine (Ivančna Gorica) 2. 4. 2016

Na OŠ Stična in SŠ Josipa Jurčiča je soboto, 2. aprila, potekal državni kviz gasilske mladine. Na tekmovanju je sodelovalo 39 pionirskih, 39 mladinskih in 31 pripravniških ekip. Kviza se je udeležila tudi naša ekipa pionirjev v sestavi: Jan Cimprič, Žiga Arko, Tjaša Cimprič in njihova mentorica Ana Pleše. Za moralno spodbudo in obilico fotografij pa je poskrbel Aleš. Več o tekmovanju si lahko preberete v uradnem biltenu, na spletni strani kviza ali spletni strani GZS.

V svoji kategoriji so naši nadebudni pionirčki zasedli odlično 16. mesto.

Več slik si lahko ogledate v naši spletni galeriji.

Celotni ekipi še enkrat častitamo.
kviz
kviz
kviz
   

GASILSKI POGREB - Slovo Martin Štefančič (Sv. Štefan) 24. 3. 2016

Ob 15. uri smo se na pokopališču pri Sv. Štefanu z gasilskim pogrebom poslovili od preminulega člana Martina Štefančiča iz Potoka.

Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih - saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)
celada
   

TEKMOVANJE - 11. regijski kviz gasilske mladine (Žalna) 12. 3. 2016

Po uspehu na občinskem kvizu smo se polni upanja pripravljali na regijski kviz. Žal je nekaj dni pred kvizom naše vrste zdesetkala bolezen in smo na tekmovanje odšli v okrnjeni sestavi. Doma je ostala ena cela ekipa in nekaj posameznikov. Kljub temu smo bili odločeni, da bomo posegli po najvišjih mestih in dokazali, da lanskoletno slavje ni bilo le naključje. Regijskega kviza smo se tako udeležili s 3 ekipami: eno ekipo pionirjev in dvema ekipama mladincev.
Tudi tokrat so tekmovalce spremljali: Ana, Petra, Mirko, Aleš in Matija. Dosegli smo naslednje rezultate:

PIONIRJI
1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Jan C., Žiga, Tjaša) mentorica: Ana Pleše

MLADINKE
5. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Ana M., Lucija, Janja) mentorica: Petra Malnar Dolšak
10. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Jan P., Matej, Jure) mentor: Aleš Cimprič

Ekipa pionirjev se je zopet (že tretjič) uvrstila na DRŽAVNI GASILSKI KVIZ. Ta bo potekal 2. 4. 2016 v Ivančni Gorici. Držite pesti za naše najmlajše.
kviz
kviz2
   

Podelitev priznanj CIVILNE ZAŠČITE (Šentvid pri Stični) 9. 3. 2016

V sredo 9. 3. smo se odpeljali v Šentvid pri Stični, kjer je potekala regijska prireditev ob podelitvi priznanj, ki jih podeljuje Civilna zaščita najbolj zaslužnim na področju zaščite in reševanja v preteklem letu. V letu 2015 se je na tem področju najbolj izkazala Andreja Zdravič Bauer. Za svoj prispevek na področju zaščite in reševanja je prijela Bronasti znak CZ. DOBITNICI ISKRENO ČESTITAMO!

civilna
   

TEKMOVANJE - 12. občinski kviz gasilske mladine (Stara Cerkev) 27. 2. 2016

V letošnjem letu smo na 12. občinskem kvizu sodelovali s 4 ekipami: 2 ekipi pionirjev in 2 ekipi mladincev.
Na tekmovanju so ekipe spremljali njihovi mentorji in navijači: Ana, Mirko, Petra, Aleš, Miha in Matija.

Dosegli smo naslednje rezultate:

PIONIRJI
1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Jan C., Žiga, Tjaša)
3. mesto: PGD VAS-FARA 3 (Filip, Mihael, Tit)MLADINCI
2. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Lucija, Zaja, Janja)
3. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Jan P., Jure, Matej)


Ekipe, ki so zasedle prva tri mesta so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo 12. 3. 2016 v GZ Grosuplje. Tako bomo na regijskem tekmovanju nastopili z vsemi štirimi ekipami. ČESTITAMO!

kviz
kviz
kviz
   

OBČNI ZBOR (Fara) 19. 2. 2016

Že nekaj let občni zbor PGD Vas-Fara prirejamo v šolski telovadnici OŠ Fara. Tako je bilo tudi letos. Občnega zbora se je udeležila večina aktivnih članov in povabljeni gosti: županja Lilijana Butina, svetniki Občine Kostel, predstavniki GZ Kočevje, predstavniki prijateljskih in sosednjih PGD, predstavniki DVD iz sosednje Hrvaške, predstavniki društev, ki delujejo v Občini Kostel, častna člana PGD Vas-Fara Matjaž Klarič in Velentin Južnič in ... Občni zbor je bil sestavljen iz uradnega dela in druženja ob manjšem prigrizku. Na uradnem delu so bila prebrana vsa poročila o delu društva, načrti za novo prihajajoče leto 2016 in podeljena priznanja in napredovanja. Če hočete izvedeti, kako je bilo na neuradnem delu se ga boste morali udeležiti tudi sami. Naslednja priložnost bo v ferbruarju 2017.

obcni zbor