DOGAJANJE V LETU 2017
   

INTERVENCIJA - Čiščenje cest po vetrolomu (Občina Kostel) 12. 12. 2017

Kratek naziv: Odstranjevanje podrtih dreves v občini Kostel
Aktiviranje: 6:13uri
Zaključek intervencije: 16:30 uri
Sodelovalo: 13 gasilcev + 3 vozila (GVM-1, GVGP-1, PV-1)
Opis poteka intervencije: Na delu odstranjevanja podrtih dreves na cestah v občini Kostel so delovale 3 intervencijske skupine. Poleg gasilcev so v intervenciji sodelovali tudi delavci režiskega obrata Občine kostel (9 delavcev). Skupaj smo očistili in spravili v prevozno stanje okoli 35 km državnih cest in 45 km lokalnih cest. Na določenih delih cest smo potrebovali pri odstranjevanju debel tudi traktorko pomoč. Poleg podrtih dreves na cestiščih smo odstranili tri podrta drevesa, ki so padla na osebni avtomobil in eno deblo, ki se je podrlo na stanovanjski objekt in poškodovala streho in ostrešje.

vetrolom
   

DEJAVNOSTI - Strokovna ekskurzija članic GZ Kočevje (Sežana) 2. 12. 2017

GZ Kočevje je organizirala strokovno ekskurzijo, ki je bila namenjena vsem članicam v GZ Kočevje. V sklopu te ekskurzije so si članice pod strokovnim vodstvom ogledale Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. Po strokovnem izobraževanju je sledilo kosilo in druženje. Pravo kraško pojedino so si privoščile na izletniški kmetiji "Oru". Poleg kosila so imele tudi predstavitev in degustacijo njihovih vin. Na poti nazaj so se ustavile v Ljubljani, kjer so si kar nekaj ur ogledovale prekrasne novoletne lučke in obilno založene stojnice. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 6 članic PGD Vas-Fara. Podrobnosti so prikazane na slikah v naši galeriji.

ekskurzija
   

DELOVNA AKCIJA - Električna napeljava na PV-1 (Vas) 2. 12. 2017

Že na prejšnji delovni akciji smo se dogovorili, da bomo na vozilu PV-1 na novo potegnili električno napeljavo za vzdrževanje akumulatorja MB. Razlog tega dejanja je v tem, da se je do sedaj akumulator na MB polnil le v času, ko je avtomobil deloval. Se pravi le v času vožnje na intervencijo. Ker je v garaži vzdrževalec, smo želeli, da se napetost na akumulatorju vzdržuje ves čas, ko je avtomobil priklučen na vzdrževalec. Po dobrih treh urah dela nam je to tudi uspelo. V delovni akciji so sodelovali 3 gasilci.

elektrika
   

DELOVNA AKCIJA - Postavitev novih luči (Vas) 18. 11. 2017

Nekaj časa že opažamo, da je na zimskih vajah pionirjev in mladincev, ki potekajo v gasilskem domu vidljivost in osvetljenost zelo slaba. Primankuje pa nam tudi vtičnic. Zato smo se odločili, da izvedemo manjšo delovno akcijo, kjer bomo postavili 5 novih vtičnic in 4 nove neonske luči. Predpriprave so tekle že dva prejšnja vikenda. V tem času so se prevrtali zidovi in postavile nove vtičnice. Ta vikend pa smo pritrdili štiri nove neonske luči in jih povezali s stikali. Poleg gradbenih in električarskih del je bilo izvedeno tudi natančno čiščenje sejne sobe in hodnikov. Za ta del se lahko zahvalimo ženskemu delu članstva. Vse skupaj so v delovni akciji sodelovali 4 gasilci in gasilke.

luči
   

PRIDOBITEV - AED (Vas) 17. 11. 2017

V Občini Kostel so ta petek namestili 4 avtomatske eksterne defibrilatorje. Dva AED je kupila Občina Kostel, enega je doniralo podjetje HTT d.o.o., Pirče 19 in enega je občina dobila na javnem razpisu Republike Slovenije. Naprave so nameščene na naslednji lokacijah:

 • VAS - gasilski dom
 • KUŽELJ - gasilski dom
 • BANJA LOKA - staro župnišče (osnovna šola)
 • VRH - samostojno stojišče (v tem trenutku še ni nameščen)

 • AED ali Avtomatski eksterni defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od modela lahko na ohišju najdemo največ 2 gumba (za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega nam aparat daje glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih ekran, kjer se navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak.

  Vse o AED ali lahko preberete na povezavi http://www.aed-baza.si/.

  aed
  aed
  aed
     

  GASILSKI POGREB - Slovo Matija Mavrovič (Fara) 15. 11. 2017

  Danes smo se na pokopališču pri Fari z gasilskim pogrebom poslovili od preminulega Matije Mavrovič iz Štajerja.

  Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih - saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.

  Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
  nam ne more biti odvzet,
  kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
  svoje dobrote in plemenitosti.
  (Thomas Carlyle)
  celada
     

  INTERVENCIJA - Požar stanovanjskega objekta (Rajšele) 30. 10. 2017

  Kratek naziv: Požar stanovanjskega objekta
  Aktiviranje: 10:17uri
  Zaključek intervencije: 12:55 uri
  Pomoč preiskovalcem: 13:30 - 15:45 ure
  Sodelovalo: 16 gasilcev + 4 vozila (GVM1 + gasilski priklopnik, GVGP-1, PV-1, AC 30/60)
  Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da gori hiša na naslovu Rajšele 1. Izvozili smo s štirimi vozili. Ko smo prišli na kraj dogodka smo ugotovili, da je bil požar javljen zelo pozno in so plameni zajeli že celotno nadstropje, ostrešje in streho. V stavbi ni bilo ljudi in živali. Izvedli smo zunanji nadad s tremi napadalnimi skupinami. Ko je bil požar omejen, smo odprli vrata in izvedli dva notranja napada. Iz stavbe smo odstraniti 2 plasticni kanti z gorivom in lovsko puško. Zaradi dvojnih sten smo morali notranje stene narejene iz gips plošč odstraniti in pogasiti gorečo izolacijo in ogrodje. Po dveh urah je bil požar v celoti pogašen. Objekt smo natančno pregledali s termo kamero. Ker ni bilo nobene nevarnosti smo zaključili z intervencijo. Ostala je požarna straža, ki je pomagala preiskovalcem pri delu.

  intervencija
  intervencija
     

  VAJA GZ - Člani (Kočevje - Intersocks) 26.10. 2017

  PREDPOSTAVKA VAJE:
  Gorijo skladiščni prostori podjetja Intersocks.

  NAMEN IN CILJI VAJE:
  Namen vaje je preveriti odzivnost in usklajeno delo operativnih enot GZ Kočevje v primeru požara in reševanja večjega števila oseb v objektih z večjim številom ljudi, s poudarkom na posebnostih lokacije in specifičnosti dogodka. Cilji vaje so: sodelovanje z zaposlenimi v primeru večjega števila pomoči potrebnih, preizkus skupnega štabnega vodenja gasilskih enot, uskladitev sodelovanja enot, preverjanje reakcijskih časov gasilskih enot, reševanje in gašenje s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov (IDA), simulacija reševanja iz višin s pomočjo različnih lestev, preizkus ukrepanja enot prve pomoči.

  Naloge članov PGD Vas-Fara:
  Izvedba dveh hitrih napadov iz AC 30/60 in gašenje severnega dela skladiščni prostorov podjetja Intersocks. Napajanje cisterne iz hidrantnega omrežja.

  Na vaji je sodelovalo 5 članov PGD Vas-Fara z vozili: AC 30/60 in GVGP-1.
  vaja
  vaja
  vaja
     

  MEDDRUŠTVENA VAJA - Člani (Morava) 25.10. 2017

  PREDPOSTAVKA VAJE:
  Gori v pisarniških prostorih gospodarsko skladiščnega objekta in je velika nevarnost, da se bo požar razširil v skladiščni del, v objektu je lahko ostala ponesrečena oseba.

  NAMEN IN CILJI VAJE:
  Preveriti operativno usposobljenost članov posameznih društev, preveriti postopke ravnanja v primeru resničnega požara, preveriti sodelovanje med društvi (komuniciranje), preveriti postopek in učinkovitost alarmiranja, preveriti brezhibnost gasilske opreme in vozil in preizkusiti delovanje sistema zvez.

  Naloge članov PGD Vas-Fara:
  Razvijejo dva napada iz AC 30/60 na objekt s severne strani. Napad je usmerjen na zaščito skladiščnega dela objekta, po potrebi tudi gašenje pisarniškega dela. Iz GVGP-1 razvije napad z visokim tlakom in varuje zadnji del skladiščnega objekta z vhodom v objekt. Po potrebi z IDA izvede pregled skladiščnega prostora in iskanje morebitnih ponesrečencev.

  Na vaji je sodelovalo 9 članov PGD Vas-Fara z vozili: AC 30/60, GVGP-1 in PV-1 in društveni fotografi.
  morava
  morava
  morava
     

  VAJA GZ - Tehnični dan GZ Kočevje (Šalka vas) 21.10. 2017

  1. del: praktični preizkus osebne zaščitne opreme in skupne zaščitne in reševalne opreme uporabnikov IDA na improviziranem poligonu.
  Nosilci IDA so opravili predpisano pot, ki je vsebovala določena različna opravila in ovire, ki ponazarjajo situacije iz potencialne intervencije.

  2. del: praktično postavljanje gasilske lestve s podporniki na gasilski stolp in vzpon enega gasilca po lestvi.
  Ekipa 5 operativcev je pod vodstvom vodje enote postavila gasilske lestve s podporniki.

  3. del: vaja poveljevanje enoti oz. enotam.
  Dva člana iz posameznega PGD sta poveljevala namišljeni enoti oz. enotam na eni izmed treh primerov intervencij na objekte. Po obvestilu iz RECA je na kraj intervencije prišlo določeno število enot, ki jim je bilo potrebno izdati prva povelja za učinkovito in varno delo na intervenciji. Vodja intervencije je dobil scenarij intervencije (obvestilo RECO), si ogledal objekt in nato izdal ustrezna povelja.

  Na tehničnem dnevu je sodelovalo 6 gasilcev operativcev PGD Vas-Fara z vozilom GVM-1.
  ida
  vaja3
  vaja2
     

  VAJA GZ - Članice (Marof) 20. 10. 2017

  PREDPOSTAVKA VAJE:
  Pride do vžiga objekta za shranjevanje - garaža in bližnjega objekta lesene konstrukcije v neposredni bližini, ki je namenjen počitku mimoidočih v bližini poslovnega objekta Zavoda za gozdove ter začetka Gozdne učne poti. V času požara v bližini in v objektu ni obiskovalcev, ker se dogaja v popoldanskem času, zato tudi v poslovnem objektu Zavoda za gozdove ni uslužbencev. Dodatna nevarnost pa predstavlja tudi bližnja transformatorska postaja. Zato obstaja nevarnost v primeru močnejšega vetra, da se požar razširi tudi na sosednje objekte ter avtomobile, ki so parkirani na bližnjem parkirnem prostoru. V bližini je po zraku razpeljana tudi električna napeljava, ki zahteva dodatno previdnost in nevarnost.

  NAMEN IN CILJI VAJE:
  Namen vaje je preveriti dostop do požarnega objekta, do naravnih virov , operativno usposobljenost in znanje članic društev v GZ Kočevje, preveriti preventivno znanje, delovanje posamezne opreme, preizkusiti zmogljivost vodnih virov, vodenja intervencije ter sodelovanje med enotami. Zaradi oddaljenosti in težje dostopnosti naravnega vira reke Rinže je potrebno zagotoviti zadostno količino potrebne vode za napad gorečega objekta in potrebno obrambo objektov v bližini. Cilj vaje je spodbuditi članice za aktivno delo in vključevanje v izobraževanje na operativnem področju ter preveriti situacijo na terenu v primeru, da pride dejansko do požara.

  Naloge članic PGD Vas-Fara:
  Odvzem vode z MB iz naravnega vira reke Rinže na - SV delu požarnega objekta, zunanji napad na požarni objekt, razvitje B cevi ob poti iz reke Rinže na severno vzhodnem delu do trojaka in razvitje dveh napadalnih cevovodov v smeri požarnega objekta - 2 x 2 C cevi - komunikacija z uporabo radijskih zvez, poročanje vodji intervencije.

  Na vaji je sodelovalo 10 članic PGD Vas-Fara z vozilom GVM-1 in PV-1.
  clanice1
  clanice2
  clanice3
     

  GASILSKI POGREB - Slovo Ivan Rauh (Sv. Štefan) 12. 10. 2017

  Danes smo se na pokopališču pri Svetem Štefanu z gasilskim pogrebom poslovili od preminulega Ivana Rauha iz Drena.

  Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih - saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.

  Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
  nam ne more biti odvzet,
  kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
  svoje dobrote in plemenitosti.
  (Thomas Carlyle)
  celada
     

  TEKMOVANJE - Regijsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta (Kočevje) 23. 9. 2017

  Regijskega tekmovanja za Memorial Matevža Haceta smo se udeležili s tremi destinami: MLADINCI, ČLANICE A in ČLANI A. Tekmovanje je potekalo v Kočevju in sicer na stadionu Gaj in na parkirišču pred športno dvorano. Na tekmovanju je sodelovalo 89 ekip, ki so tekmovale v 10 kategorijah. V kategoriji mladincev je sodelovalo 12 ekip, v kagoriji članic A 9 ekip in v kategoriji članov A 13 ekip. Mladinci so nastopili ob 8:05 uri, člani A ob 8:40 uri in članice A ob 8:56 uri. V času nastopa naših ekip nas je spremljala gosta megla, ki pa se je kmalu razkadila. Več o tekmovanju si oglejte v galeriji slik.

  Končna razvrstitev: MLADINCI: 2. mesto, ČLANICE A: 6. mesto in ČLANI A: 13. mesto.

  Desetina MLADICEV je ekipa, ki se je prvič v zgodovini društva uvrstila na državno tekmovanje.

  Ekipo sestavljajo:
  Lucija Štefančič - desetar, Filip Štefančič - sel, Kaja Bizjak Lisac - strojnik, Matej Dolšak - napadalec1, Jure Kalan - napadalec2, Zaja cimprič - vodar1, Jan Cimprič - vodar2, Žiga Arko - cevar1, Tit Lisac - cevar2 in Tjaša Cimprič - rezerva.

  NA DOSEŽENEM USPEHU ČESTITAMO PRAV VSEM MLADINI, ČLANICAM IN ČLANOM.
  Državno tekmovanje bo izvedeno konec meseca maja oziroma v začetku junija 2018. Kraj tekmovanja bo znan v naslednjem letu.

  regija
  regija
  regija
     

  VAJE - Vaje mladine, članov in članic (Petrina) September 2017

  V letošnjem letu smo na občinskem tekmovanju za Memorial Matevža Haceta sodelovali s tremi ekipami. Vse tri ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 23. 9. 2017 v Kočevju na stadionu Gaj. Več o občinskem tekmovanju najdete v spodnjih objavah. Ker se tekmovanje približuje, smo konec avgusta pričeli z vajami in pripravami na tekmovanje. Mladina je vadila oziroma vadi ob sredah, člani in članice pa ob petkih. Vse ekipe imajo vaje na parkirišču za Podjetniškim inkubatorjem. Vaje trajajo okoli dve do tri ure. Vse ekipe se urijo v razvrščanju in teoretičnemu znanju. Poleg tega člani in članice vadijo Taktično mokro vajo, mladinci pa Mokro vajo s hidrantom. Poleg članov ekip so na vseh vajah prisotni mentorji, ki so obenem tudi tekmovalci in sodniki. V ekipi članov in članic je zaradi različnih razlogov prišlo tudi do večjih menjav.

  vaje
     

  Redarska služba - Tamburanje va Kostele (Fara) 14, - 15. 8. 2017

  V času trajanja Tamburanja va Kostele smo domači gasilci zadolženi za požarno stražo, usmerjanje prometa, usmeranje obiskovalcev, red na parkiriščih in požarno preventivo. V letošnjem letu je prireditev ponovno potekala dva dni. Delovali smo v treh skupinah, ki so se med seboj menjavale. Na prizorišču je bilo v celotnem času trajanja Tamburanja prisotno vozilo GVGP-1. Skupaj je pri vseh delih sodelovalo 20 gasilcev. Izgredov, nesreč in kakršne koli požarne nevarnosti ni bilo.

  tamburanje
     

  INTERVENCIJA - Reševanje živali (Sapnik) 13. 8. 2017

  Kratek naziv: Reševanje in dvigovanje živali iz jam
  Aktiviranje: 11:11uri
  Zaključek intervencije: 12:32 uri
  Sodelovalo: 12 gasilcev + 4 vozila (GVM1, GVGP-1, PV-1, AC 30/60)
  Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da je tele padlo v luknjo. Ko smo prišli na kraj dogodka smo ugotovi, da so se okoli 300 kg biku udrla tla in je padel v bobrovo gnezdo. Iz luknje je gledalo le bikovo rogovje. Bikova zadnjica in zadnje noge pa so bile zagozdene v rovu in mulju. Z lopatami smo okoli bika izkopali večjo odprtino in naredili klančino po kateri naj bi bik splezal iz luknje. Ker je bil bik že zelo izmučen, ni mogel potegniti nog iz mulja. Zato smo ga navezali na vrvi in po klančini potegnili iz luknje. Ko je prišel na površino, je normalno shodil in ni kazal nobenih poškodb. Po ograditvi luknje smo se vrnili v dom in zaključili z intervencijo.

  sapnik
     

  INTERVENCIJA - Prometna nesreča (Fara) 28. 7. 2017

  Kratek naziv: Prometna nesreča, helikopterski prevoz poškodovanega motorista
  Aktiviranje: 18:22 uri
  Zaključek intervencije: 19:10 uri
  Sodelovalo: 14 gasilcev + 2 vozila (GVM1, GVGP-1)
  Opis poteka intervencije:Iz ReCo Ljubljana smo bili obveščeni o nesreči motornega vozila pri slapu Nežica. Odrejen je bil helikopterski prevoz ponesrečenca do Ljubljane. Navezali smo stik s helikopterjem in zavarovali kraj pristanka helikopterja. Reševalcem smo pomagali prenesti ponesrečenca do helikopterja. Po odhodu helikopterja smo se vrnili v gasilski dom in zaključili z intervencijo.

  helikopter
     

  DELOVNA AKCIJA - Prevoz pitne vode (Občina Kostel) Julij - Avgust

  Gasilci PGD Vas-Fara izvajamo prevoze pitne vode skozi celo leto še posebej pa v sušnih poletnih mesecih. Tudi v letošnjem letu smo morali večkrat posredovati. Vodo prevažamo v naselja Štajer, Puc, Drežnik in Štružnica.

  voda
     

  INTERVENCIJA - Požar stanovanjskega objekta (Petrina) 11. 7. 2017

  Kratek naziv: Ponovni vžig objekta
  Aktiviranje: 11:40 uri
  Zaključek intervencije: 13:10 uri
  Sodelovalo: 4 gasilci + 2 vozila (AC 30/60, GVGP-1)
  Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se je na objektu, ki smo ga gasili v nočnih ura pojavil manjši dim. Ko smo prispeli pozarišče smo ugotovili, da se je na dveh delih stavbe pojavil manjši dim. Prvi dim je prihajal iz stene nad oknom. Odstranili smo zunanjo leseno oblogo stene in pogasili notranjost stene. Drugi dim se je pojavil na tleh mansarde. S krampi smo prekopali tla, odstranili lesene ostanke in jih dodatno zalili z vodo. Ker po pol ure straže ni bilo več nobenih znakov dima smo se vrnili v dom in zaključili z intervencijo.

  intervencija
     

  INTERVENCIJA - Požar stanovanjskega objekta (Petrina) 11. 7. 2017

  Kratek naziv: Požar zapuščenega stanovanjskega objekta
  Aktiviranje: 1:12 uri
  Zaključek intervencije: 7:08 uri
  Sodelovalo:
  12 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (PV-1, AC 30/60, GVGP-1, GVM-1 + priklopnik)
  6 gasilcev PGD Kočevje + 2 vozila (GVC 24/50, AC 24/70)
  6 gasilcev PGD Osilnica + 2 vozila (PV-1+ priklopnik, GVC 24/50)
  Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da gori zapuščena stavba v naselju Petrina. Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da je požar v polnem razmahu. Pričeli smo gasiti s tremi napadalnimi skupinami. Zaradi pomanjkanja vode in slabo delujočih hidrantov smo na pomoč poklicali PGD Osilnica in PGD Kocevje. Gasili smo s tremi cisternami, četrta pa je služila za napajanje in dovoz vode. Cisterne so se delno napajale tudi iz hidrantnega omrežja. V bližini objekta teče reka Kolpa vendar je bil dostop onemogočen zaradi postavljenih panelnih ograj ob državni meji. Ko smo našli primeren dostop do reke smo postavili MB 8/8, ki je nato skrbela za napajanje cistern. Elektro Kočevje je poskrbel za izklop električnega toka. PGD Kočevje je izvedlo notranji napad s katerim je pogasilo notranja žarišča in prineslo segreto jeklenko. Pri gašenju smo si pomagali z dvema lestvima. Zaradi dvojnih sten in vmesne izolacije smo morali potrgati zunanje del lesenih sten, da smo lahko pogasili notranjost. Ob 4:30 je bil požar pogašen. PGD Osilnica in PGD Kocevje sta pospravili orodje in zapustili požarišče. Člani PGD Vas-Fara smo prekopali požarišče, odstranili dodatne dele sten in pogasili manjsa žarišča. Na požarišču je od 5:30 ostala požarna straža, ki je pregledovala požarišče in pogasila ponavljajoča se manjsa žarišča. Ob 7 uri smo zapustili požarišče in zaključili z intervencijo. Ob 9 uri smo izvedli kontrolo požarišča. Kontrola ni ugotovila nobenega novega žarišča.

  intervencija
  intervencija
  intervencija
     

  DRUŽENJE - 6. pohod gasilk GZ Kočevje (Mahovnik-Dolga vas) 8. 7. 2017

  Natančno ob deveti uri se je izpred gasilskega doma PGD Mahovnik pričel 6. pohod gasilk GZ Kočevje. Pohodnice so se napotile proti Dolgi vasi kjer jih je čakalo prijetno družabno srečanje. Med potjo so se ustavile v Rožnem studencu (Rozenbrun), kjer so si ogledale krušno peč, ki so jo postavili v okviru 25. oblikovalskega bienala. Ko so prispele v Dolgo vas jih je tam čakalo družabno spretnostno tekmovanje trojk. Trojke gasilk so se pomerile v metanju vezalne vrvice v tarčo, podiranju tarče z vedrovko in spajanju cevi na trojak z ovirami. Po sproščujočem in zabavnem tekmovanju je sledila pogostitev in razglasitev najboljših trojk. Pohoda se je udeležilo okoli 35 gasilk od tega dve gasilki iz našega društva.

  pohod gasilk
     

  INTERVENCIJA - Delovna nesreča (Sapnik) 7. 7. 2017

  Kratek naziv: Delovna nesreča v gozdu - traktor
  Aktiviranje: 17:24 uri
  Zaključek intervencije: 20:55 uri
  Sodelovalo:
  11 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (PV-1, AC 30/60, GVGP-1)
  11 gasilcev PGD Kočevje + 3 vozila (PV-1, HTRV-1, GVC 16/25)
  Opis poteka intervencije: Iz ReCo Ljubljana smo bili obveščeni, da se je pri naselju Sapnik v gozdu zgodila delovna nesreča. Na kraj nesreče je odšlo 11 gasilcev s tremi vozili. Zaradi ozkih gozdnih poti smo se do delovne nesreče prebili le z dvema voziloma. Na kraju nesreče so bili poleg ponesrečenca prisotni tudi trije domacini. Ob prihodu na kraj nesreče smo ugotovili, da se je prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika. Domačini so uspeli dvigniti traktor in izvleči ponesrečenca. Na žalost vozniku ni bilo več pomoči in je zaradi hudih posledic nesreče umrl. Gasilci smo prekrili truplo in zavarovali kraj nesreče. Pocakali smo na prihod policistov, reševalcev, zdravnika in gasilcev PGD Kočevje. Po pregledu kraja dogodka s strani policistov in zdravnika so reševalci in gasilci PGD Kočevje odsli. Gasilci PGD Vas- Fara smo skupaj s policisti počakali na prihod pogrebne službe. Pogrebnikom smo pomagali naložiti truplo v pogrebno vozilo. Po dovoljenju policistov smo traktor postavili na kolesa in ga prepeljali do hiše voznika. Prikolica je ostala v gozdu. Po zaključku del smo se vrnili v gasilski dom in zaključili z intervencijo.

  intervencija
  intervencija
     

  GASILSKI POGREB - Slovo Anton Bauer (Kuželj) 3. 7. 2017

  Danes smo se na pokopališču v Kuželju z gasilskim pogrebom poslovili od preminulega člana Antona Bauerja iz Kuželja.

  Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih - saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.

  celada
     

  SVEČANOST - Prevzem novega vozila GVC 16/50 (Osilnica) 1. 7. 2017

  V okviru tradicionalne prireditve v Osilnici "Petruvu v deželi Petra Klepca" je PGD Osilnica pripravila svečani prevzem njihove najnovejše pridobitve gasilske cisterne - GVC 16/50. Prireditve smo se udeležili s praporom in 11 gasilci in gasilkami.

  prevzem vozila
     

  REDARSKA SLUŽBA - Praznik Občine Kostel (Vas) 23. 6. 2017

  Slovesna prireditev ob prazniku Občine Kostel je potekala na zelenici pred občinsko stavbo. Po bogatem kulturnem programu je sledil koncert Prifarskih muzikantov. Za usmerjanje in red pri parkiranju smo poskrbeli gasilci. V redarski službi so sodelovali 4 gasilci.

  obcinski praznik
     

  REDARSKA SLUŽBA - (Petrina) 17. 6. 2017

  Občinska Organizacija Zveze Borcev za vrednote NOB Kostel je organizirala spominsko slovesnost ob 75. obletbici prvega osvobojenega ozemlja, 75. letnici italianske ofenzive in 74. letnici bojev XVII. divizije v Gorskem Kotarju. Slavnostni govovornik je bil prvi predsednik RS Milan kučan. Na prireditvi, ki je potekala za Podjetniškim inkubatorjem Kostel na Pertini se je zbralo več kot 300 obiskovalcev. Za usmerjanje in red pri parkiranju smo poskrbeli gasilci. V redarski službi je sodelovalo 7 gasilcev, ki so bili razporejeni na tri različna parkirišča.

  redarji
     

  DOGODKI - Posvet članic Regije Ljubljana II. (Podpreska) 16. 6. 2017

  V petek popoldne je 5 naših članic sredi največjega neurja odšlo v Podpresko na posvet oziroma srečanje gasilk celotne regija Ljubljana II. Vreme se je kmalu po odhodu izboljšalo, zato so preživele čudovit popoldan v druženju z ostalimi članicami. Kaj vse so počele je razvidno iz predvidenega dnevnega reda posveta. Lahko pa si tudi ogledate slike.
  1. Ogled hribovskega vrta pri Lidiji in Petru Knavs
  2. Prikaz reševanja iz vozila v prometni nesreči
  3. Pozdrav gostitelja ter  predstavitev občine in GZ Loški potok
  4. Beseda gostov
  5. Kulturni program – Moška vokalna skupina Potoški fantje
  6. Zaključek posveta in druženje

   

  gasilke
  gasilke
     

  VAJE - Redne vaje pionirjev in mladincev (Vas) 2017

  Kot vsako leto, so tudi letos imeli pionirji in mladinci redne vaje ob sredah med 17:00 in 18:00 uro. Po potrebi smo vaje tudi večkrat podaljšali do 19. ure. Vaje smo razdelili v tri sklope. Najprej smo se pripravljali na gasilski kviz, ki je potekal v mesecu marcu. Za kviz smo porabili približno tri mesece vaj. Od začetka aprila pa do začetka junija smo vadili za gasilsko orientacijo. Poleg vaj za kviz in orientacijo smo se pripravljali na Izbirno tekmovanju za memorial Matevža Haceta, ki se je potekalo konec maja. Vse rezultate in dosežke lahko preberete v spodnjih objavah. V sredini junija smo zaključili z rednimi vajami, saj si vsi zaslužijo obilo počitnic in uživanja v poletnih mesecih. Z vajami bomo zopet nadaljevali v mesecu septembru.

  vaje
     

  DEJAVNOSTI - Strokovna ekskurzija GZ Kočevje (Rijeka) 4. 6. 2017

  GZ Kočevje je tudi letos organizirala strokovno ekskurzijo, ki je namenjena vodstvu GZ, poveljnikom PGD, članom ožjega poveljstva in članom upravnega odbora. V sklopu ekskurzije smo obiskali Javno vatrogasno postrojbo Grada Rijeke in Vatrogasnu postaju Vežica. Ogledali smo si vse njihove objekte, vozila in taktično vajo. Nato smo se odpeljali na ogled izobraževalnega centra in poligona v Šapjanah pri Rijeki. Na poti domov smo se ustavili v Fužinah, kjer smo si ogledali njihova jezera in si privoščili obilno kosilo. Strokovne ekskurzije sva se udeležila poveljnik in predsednik PGD Vas-Fara. Podrobnosti so prikazane na slikah v naši galeriji.

  ekskurzija
     

  TEKMOVANJE - 9. regijska orientacija gasilske mladine (ŠMARJE-SAP) 3. 6. 2017

  Regijska orientacija je v letošnjem letu potekala po gozdovih za naseljem ŠMARJE-SAP v organizaciji PGD Šmarje-Sap in MK regije Ljubljana II. Tekmovanja smo se udeležili z ekipo pionirjev. Na tekmovanju sva ekipo spremljala mentorja Ana in Aleš. Naša ekipa je bila od 48 ekip na vrsti za štart 45-ta. Pred štartom smo pri gasilskem domu izvedli vajo z vedrovko, ki nam je odlično uspela. Nato smo se odpravili na štart, ki je bil oddaljen okoli 500 metrov. Proga ni bila dolga (2km), vendar je bila precej hribovita in smo morali premagati kar nekaj klancev. Uspešno smo našli vse kontrolne točke in opravili vse naloge. Ker pionirji ne smejo teči sami, jih je med tekom spremljal mentor Aleš. Po teku smo si privoščili okusno malico in sladoled. Domov smo odšli z avtobusom, skupaj z vsemi ostalimi ekipami, ki so zastopale GZ Kočevje. V kategoriji pionirjev je nastopilo 10 ekip. Ekipi še enkrat čestitamo.

  Dosegli smo naslednje rezultate:

  PIONIRJI
  6. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Tit, Mihael, Viktorija)

  orientacija
  orientacija
     

  TEKMOVANJE - Gasilska preventivna značka (Vas) 31. 5. 2017

  Mladinska komisija PGD Vas - Fara vsake dve leti pripravi pisanje testov za pridobitev Gasilske preventivne značke - Preprečujmo požare. Mladi gasilci so se zbrali v prostorih PGD Vas - Fara in komaj čakali, da pokažejo svoje znanje in osvojijo bronasto, srebrno ali zlato značko. Svoje znanje je preizkušalo 10 mladih gasilk in gasilcev (2 - bronasta značka, 4 - srebrna značka, 4 - zlata značka). Značko so osvoji prav vsi. Vsem dobitnikom ČESTITAMO.

  znacka
     

  DEJAVNOST - Piknik (Nova sela) 27. 5. 2017

  Vsako leto PGD Vas-Fara organizira v mesecu maju piknik za vse svoje člane, članice in mladino. Tako je bilo tudi letos. Piknik se je pričel ob 14 uri. Zbralo se nas je nekaj več kot 30. Tistim, ki jih ni bilo je lahko žal saj je bilo obilo zabave in smeha. Najprej je sledilo obilno kosilo (ŽAR). Ko smo si napolnili trebuščke, smo se podali na sprehod do bližnjega pretvornika. V čudovitem sončnem popoldnevu smo si ogledali celotno Kostelsko dolino. Po vrnitvi smo se pričeli ukvarjati z različnimi športnimi igrami. Ves čas pa smo pridno polnili trebuščke z jedačo in pijačo. Ko se je spustila noč, smo se vsi razigrani odpravili domov z mislijo na naslednji piknik. Na koncu pa bi se še zahvalil našemu predsedniku, na odlično pripravljeni hrani in vrhunski postrežbi.

  piknik
     

  TEKMOVANJE - Izbirno tekmovanje Memorial Matevža Haceta (Kočevje) 21. 5. 2017

  Tekmovanja za Memorial Matevža Haceta smo se udeležili s tremi destinami: MLADINCI, ČLANICE A in ČLANI A. Vse desetine so se na tekmovanju med seboj pomerile v treh različnih disciplinah:

  • Taktična mokra vaja (člani in članice)
  • Mokra vajas hidrantom (mladinci)
  • Vaja razvrščanja
  • Teoretično testiranje

  Vse ekipe so nastopile po v naprej pripravljeni časovnici. Mladinci so tako nastopili ob 9:16 uri, članice A ob 12:20 uri in člani A ob 12:30 uri. Mladince smo na tekmovanje spremljali njihovi mentorji: Ana, Petra, Mirko in Aleš. Ostali člani in članice pa so se nam pridružili nekoliko kasneje. Tako so lahko mladinci neovirano navijali za naši članski ekipi, kjer smo tekmovali tudi njihovi mentorji.

  Končna razvrstitev: MLADINCI: 1. mesto, ČLANICE A: 2. mesto in ČLANI A: 3. mesto. ČESTITAMO NA DOSEŽENEM USPEHU!

  Vse tri ekipe so se tako uvrstile regijsko tekmovanje, ki bo 23. 9. 2017 v Kočevju.

  mh
  mh
  mh
     

  VAJE - Priprava na tekmovanje (Petrina) Maj 2017

  Ker se 21. maj nezadržno približuje, ko bo v Kočevju potekalo izbirno tekmovanje za Memorial Matevža Haceta se je bilo potrebno v mesecu maju dobro pripraviti in natrenirati vse vaje. Na tem tekmovanju bomo nastopili z dvema članskima ekipama: člani A in članice A ter ekipo mladincev. Članski ekipi se bosta z ostalimi pomerili v Taktični mokri vaji, Vaji razvrščanja in Teoretičnem testiranju, mladinska ekipa pa v Mokri vaji s hidrantom, Vaji Razvrščanja in Teoretičnem testiranju. Vreme nam je bilo naklonjeno, če ne štejem tistih nekaj deževnih dni. Vse vaje smo opravili na poligonu, ki smo si ga postavili na parkirišču za Podjetniškim inkubatorjem v Petrini. Ekipe so večinoma trenirale same, nekajkrat pa tudi skupaj. Upam, da se na tekmovanju dobro odrežemo. Hvala vsem na vloženem trudu, ki ste pri izvedbi vaj sodelovali kot tekmovalci, mentorji, sodniki ali tehnično osebje.

  vaje
     

  TEKMOVANJE - 8. občinska orientacija gasilske mladine (Ložine) 14. 5. 2017

  Organizacijo letošnje gasilske orientacije je poleg Mladinske komisije pri GZ Kočevje prevzelo PGD Ložine. Tekmovanja smo se udeležili s 4 ekipami. Tako smo za prevoz potrebovali kar dva kombija, saj je sodelovalo kar 12 otrok in njihovi mentorji. Tekmovanje je potekalo v kraju Ložine. Na tekmovanju je sodelovalo 24 ekip iz 9 različnih društev. Ekipe so tekmovale v različnih kategorijah, ki so bile še razdeljene po spolu. Pri pionirjih je sodelovalo 6 ekip, pri mladincih 10 ekip in pri mladinkah 3 ekipe. Pred štartom so morale vse ekipe opraviti Vajo z vedrovko. Mladinke in mladinci so tekli sami, pionirje pa je moral spremljati mentor. Vse ekipe so na štartu dobile karto z označenimi kontrolnimi točkami. Vse točke so morali čim hitreje najti in na njih uspešno opraviti nalogo ali vajo. Proga pionirjev je bila dolga 2 km in je imela 3 kontrolne točke in eno mrtvo točko. Proga mladincev in mladink pa je bila dolga 3 km in je imela 5 kontrolnih točk. Vsi tekmovalci uspešno opravili s progo.
  Na tekmovanju smo ekipe spremljali: Ana, Mirko, Petra, Miha, Matija in Aleš.

  Dosegli smo naslednje rezultate:

  PIONIRJI
  1. mesto: PGD VAS-FARA (Tit, Mihael, Viktorija)

  MLADINCI
  5. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Žiga, Matej, Jure)
  7. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Lucija, Filip, Jan)

  MLADINKE
  3. mesto: PGD VAS-FARA (Kaja, Zaja, Tjaša)

  Ekipe, ki so zasedle prvi dve mesti se uvrstijo na regijsko tekmovanje, ki bo 3. 6. 2017 v ŠMARJE-SAP. Na regijskem tekmovanju bomo nastopili z ekipo pionirjev. VSEM EKIPAM ČESTITAMO!

  orientacija
  orientacija
  orientacija
     

  SVEČANOST - 4. Florjanova maša (Fara) 7. 5. 2017

  V nedeljo, 7. maja 2017, smo se pred cerkvijo Marije Vnebovzete pri Fari, zbrali gasilci in gasilke PGD Vas-Fara. Od tu smo v povorki vstopili v cerkev, kjer je bila maša za žive in mrtve gasilce, ki je sedaj postala že vsakoletna. Sveto mašo je daroval domači župnik Andrej Pažur. Po maši smo se vsi navzoči posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile naše gasilke.

  maša
     

  POŽARNA STRAŽA - Kresovanje (Fara) 30. 4. 2017

  Na prošno Turističnega društva smo tudi letos na kresovanju v Fari organizirali požarno stražo. Na kresovanju smo bili prisotni 4 gasilci z vozilom GVGP-1. Težav z ognjem ni bilo.

  kres
     

  TEKMOVANJE - 16. državni kviz gasilske mladine (Šmartno pri Litiji) 1. 4. 2017

  Na 16. državnem kvizu smo sodelovali z ekipo mladincev. V kategoriji mladincev je sodelovalo 37 ekip. Na tekmovanju smo ekipo spremljalali: Ana, Aleš in Matija ter navijačica Tjaša.

  Dosegli smo naslednje rezultate:

  MLADINCI
  8. mesto: PGD VAS-FARA (Lucija, Zaja, Jan)

  ČESTITAMO!

  kviz
  kviz
     

  TEKMOVANJE - 12. regijski kviz gasilske mladine (Dolenja vas) 18. 3. 2017

  Na 12. regijskem kvizu smo sodelovali z 2 ekipama: ekipo pionirjev in ekipo mladincev. V obeh kategorijah je sodelovalo po 15 ekip iz 5 različnih gasilskih zvez (Kočevje, Ribnica, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje) Na tekmovanju smo ekipi spremljali mentorji: Ana, Mirko, Petra in Aleš.

  Dosegli smo naslednje rezultate:

  PIONIRJI
  6. mesto: PGD VAS-FARA (Tit, Filip, Tjaša)

  MLADINCI
  2. mesto: PGD VAS-FARA (Lucija, Zaja, Jan)

  Ekipe, ki so zasedle prvi dve mesti se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo 1. 4. 2017 v Šmartnem pri Litiji. Na državnem tekmovanju bomo nastopili z ekipo mladincev. ČESTITAMO!

  kviz
  kviz
     

  Podelitev priznanj CIVILNE ZAŠČITE (Medvode) 7. 3. 2017

  V torek 7. 3. smo se odpeljali v Medvode, kjer je potekala regijska prireditev ob podelitvi priznanj, ki jih podeljuje Civilna zaščita najbolj zaslužnim na področju zaščite in reševanja v preteklem letu. V letu 2016 sta se na tem področju najbolj izkazala Ana Pleše in Bojan Ožanič. Za svoj prispevek na področju zaščite in reševanja je prijela Ana Pleše Bronasti znak CZ in Bojan Ožanič pa Srebrni znak CZ. DOBITNIKOMA ISKRENO ČESTITAMO!

  civilna zaščita
     

  TEKMOVANJE - 13. občinski kviz gasilske mladine (Stara Cerkev) 4. 3. 2017

  Na 13. občinskem kvizu smo sodelovali s 3 ekipami: 1 ekipo pionirjev in 2 ekipama mladincev. V kategoriji pionirjev so sodelovale 4 ekipe in v kategoriji mladincev 12 ekip. Na tekmovanju so ekipe spremljali mentorji: Ana, Mirko, Petra in Aleš.

  Dosegli smo naslednje rezultate:

  PIONIRJI
  1. mesto: PGD VAS-FARA (Tit, Filip, Tjaša)

  MLADINCI
  1. mesto: PGD VAS-FARA 1 (Lucija, Zaja, Jan)
  4. mesto: PGD VAS-FARA 2 (Žiga, Jure, Matej)


  Ekipe, ki so zasedle prva tri mesta se uvrstijo na regijsko tekmovanje, ki bo 18. 3. 2017 v Dolenji vasi - GZ Ribnica. Na regijskem tekmovanju bomo nastopili z dvema ekipama. ČESTITAMO!

  Naj malce ponovimo kaj vse se na kvizu dogaja.

  1. PISANJE 3 TESTOV: Drži-ne drži, Prva pomoč, Požarna preventiva
  2. GASILSKA ZNANJA OD 5 do 0: 10 trditev
  3. ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV: Jamborski, Tkalski in Tesarski vozel
  4. GASILSKA SPRETNOST: Štafetno izvajanje vaj

  kviz
  kviz
  kviz
     

  OBČNI ZBOR (Petrina) 17. 2. 2017

  V letošnjem letu je Občni zbor potekal v stavbi Podjetniškega inkubatorja Kostel v gostilni Medvedja šapa. Občnega zbora se je udeležila večina aktivnih članov in povabljeni gosti: županja Lilijana Butina, svetniki Občine Kostel, predstavniki GZ Kočevje, predstavniki prijateljskih in sosednjih PGD, predstavniki DVD iz sosednje Hrvaške, predstavniki društev, ki delujejo v Občini Kostel, predstavnik Policije... Na uradnem delu so bila prebrana vsa poročila o delu društva, načrti za novo prihajajoče leto 2017 in podeljena priznanja in napredovanja. PGD Vas-Fara je prvo društvo v GZ Kočevje, ki je podelilo Mladinska priznanja. Mladinska priznanja so prejeli: Zaja Cimprič, Matej Dolšak, Ana Južnič, Jure Kalan, Jan Pečnik, Janja Pečnik in Gašper Bizjak. Poleg Mladinskih priznanj je društvo prvič podeljevalo Značke za delo v operativi in sicer za 10 let, 20 let in 30 let. Priznanje gasilske zveze III. stopnje so si v tem letu prislužili: Miha Arko, Martina Arko, Siniša Bauer in Anja Ferderber. Najvišje odlikovanje Gasilsko plamenico II. stopnje pa je prejel poveljnik Aleš Cimprič. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje.

  obcni zbor