Dogodki 2021

Betoniranje temeljev za nove sanitarije v domu Kuželj (Kuželj) 1. 10. 2021

Preberi

V gasilskem domu Kuželj se odvija veliko različnih dejavnosti, ki so namenjene tako gasilcem kot krajanom. Zaradi tega se že nekaj časa kaže velika pomanjkljivost. Gasilski dom namreč nima sanitarijev. Zato smo se v društvu odločili, da zavihamo rokave in poleg doma zgradimo popolnoma nove sanitarije. Za začetek smo zabetonirali temeljno pološčo. Ostalo pa sledi kmalu.

Pomoč pri iskanju pogrešane osebe (Banja Loka) 26. 9. 2021

Preberi

Kratek naziv: Pomoč policiji pri iskanju
Aktiviranje: 16:41
Zaključek intervencije: 18:38
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP-1, GVM)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o pogrešani 85 letni osebi. Še preden smo prispeli na kraj dogodk smo bili obveščeni, da so policisti pogrešano osebo našli mrtvo v traktorskih kolesnicah na gozdni poti. Oseba je ležala zagozdena v blatu. Ko je zdravnik potrdil smrt, smo truplo izvlekli iz blata, položili na nosila in odnesli do nabližje asfaltirane ceste. Počakali smo na prihod vozila pogrebnega zavoda. Očistili in razkužili smo nosila in se vrnili v dom.

Varovanje kolesarske dirke “Navkreber na strmo reber” (Osilnica) 18. 9. 2021

Preberi

V soboto je v Osilnici potekal drugi rekreativni vzpon s kolesi na Strmo Reber, poimenovan »Navkreber na Strmo Reber«. Dogodek je potekal po »Medvedjem Črevu«, 8.400 m dolgi progi, ki jo zaznamuje 19 serpentin pod kotom 180°. Sama proga ima kar nekaj odcepov in križišč, ki jih je bilo potrebno v času tekmovanja zavarovati in ustaviti promet. To nalogo smo prevzeli gasilci. Sodelovala so tri društva: PGD Vas-Fara, PGD Kočevje in PGD Dolga vas. Nalogo smo uspešno opravili. Iz našega društva je sodelovalo 9 gasilcev.

Praznenje in čiščenje šterne (Stružnica) 15. 9. 2021

Preberi

Krajan kraja Stružnica nas je zaprosil za pomoč pri praznenju in čiščenju šterne. Na kraj dogodka nas je odšlo 5 gasilcev z dvema voziloma (AC 30/60 in PV-1). S pomočjo potopne črpalke in MB 6/6 smo šterno izpraznili. Z lopatami in vedri smo pobrali in odstranili usedline. S pomočjo visokega tlaka smo šterno dobro očistili in ponovno odstranili vso umazano vodo. Šterno smo ponovno napolnili s svežo pitno vodo.

Občni zbor PGD Vas-Fara (Vas) 4. 9. 2021

Preberi

Zaradi razglasitve epidemije in različnih omejitev, izvedba občnega zbora v mesecu februarju ni bila mogoča. Na upravnem odboru smo se odločili, da občni zbor izvedemo takoj, ko bo to mogoče v minimalni zasedbi (brez gostov). Priložnost se nam je ponudila v mesecu septembru. Občni zbor smo izvedli v prostorih društva. Za vso pogostitev pa smo poskrbeli sami. Občnega zbora se je udeležilo nekaj več kot 30 gasilcev. Potrjena so bila vsa poročila in načrti dela v prihodnje. Podelili smo tudi nekaj priznanj in napredovanj.

Napredovanja

 • Bauer Siniša (GASILEC II. STOPNJE)
 • Turk Josip (NIŽJI GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE)

Značka za delo v operativi

 • Zdravič Mirko (40 let)
 • Preložnik Milan (40 let)

Dolgoletno delo v društvu

 • Malnar Jure (10 let)
 • Cimprič Zaja (10 let)
 • Dolšak Matej (10 let)
 • Štimac Damjan (20 let)
 • Skok Božica (40 let)
 • Zdravič Marija (40 let)
 • Zdravič Matija (40 let)
 • Lunder Jože (40 let)

Pomoč pri zavarovanju kraja nesreče in pristanka helikopterja (Vrh) 4. 9. 2021

Preberi

Kratek naziv: Pomoč PGD Kočevje in NMP Kočevje
Aktiviranje: 17:44
Zaključek intervencije: 18:48
Sodelovalo: 17 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVGP-1, GVM, PV-1)
Opis poteka intervencije: Pri intervenciji smo PGD Kočevje pomagali pri usmerjanju prometa, zavarovanju kraja nesreče in zavarovanju kraja pristanka helikopterja. NMP kočevje pa smo pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečenca.

INTERVENCIJA – Pomoč pri zavarovanju kraja nesreče (Kaptol) 22. 8. 2021

Preberi

Kratek naziv: Pomoč PGD Kočevje in NMP Kočevje
Aktiviranje: 19:24
Zaključek intervencije: 20:30
Sodelovalo: 8 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP-1, GVM)
Opis poteka intervencije: Na lokaciji nesreče smo PGD Kočevje pomagali pri usmerjanju prometa in zavarovanju kraja nesreče.

Tamburanje va Kostele (Fara) 14.-15. 8. 2021

Preberi

Po enoletnem premoru smo gasilci PGD Vas-Fara ponovno poskrbeli za požarno stražo in redarjenje na prireditvi Tamburanje va Kostele. Prvi dan je bilo dežurnih 5 gasilcev. V drugem dnevu pa smo bili razdeljeni v dve skupini. Dopoldne je dežuralo 8 gasilcev in popoldne 6 gasilcev. Na prizorišču je bilo vedno prisotno vozilo GVGP-1. Celotna prireditev je potekala mirno, brez zapletov in nevšečnosti po vseh predpisih in zahtevah NIJZ. Pod vodstvom mentorjev smo v požarno stražo in redarjenje vključili tudi gasilce pripravnike, ki so si tako nabrali potrebne izkušnje za opravljanje to vrstnih nalog. Vsi so se odlično odrezali.

Obisk požarnega inšpektorja (Vas) 10. 8. 2021

Preberi

Obiskal nas je inšpektor INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI in v društvu izvedel išpekcijski nadzor iz področja gasilstva. Pregledal je veljavnost pogodbe o upravljanju javne gasilske službe ali imajo operativni gasilci veljavne zdravniške preglede, celoten vozni park PGD, če so vozila registrirana in ustrezajo merilom iz uredbe ali izpolnjujemo kadrovske pogoje za določeno kategorijo in ali gasilci uporabljajo standardizirano obutev, čelade, rokavice, obleke in ali razpolagamo z vso potrebno dokumentacijo. Inšpektor v društvu ni odkril nobenih napravilnosti ali pomanjkljivosti in potrdil tri letni načrt nabave potrebne nove opreme. Pri obisku inšpektorja je sodelovalo 5 gasilcev.

Prevozi pitne vode (Kostel) Celotno leto 2021

Preberi

Kot vsako leto, tudi letos po Kostelu pustoši suša. V celotni občini pa je še kar nekaj krajev brez stalnega vodovoda. Tukaj na pomoč priskočimo gasilci, ki s cisterno razvažamo pitno vodo. Kraji kjer redno dostavljamo pitno vodo so: Štajer, Puc, Drežnik, Stružnica, Bilpa, Glad Loka in piknik prostor Bober. Pri razvozu vode v večini primerov sodelujeta dva gasilca. Občasno je potrebna pomoč tudi tretjega.

INTERVENCIJA – Pomoč NMP Kočevje pri oskrbi poškodovane osebe (Sela) 31. 7. 2021

Preberi

Kratek naziv: Pomoč NMP Kočevje
Aktiviranje: 19:12
Zaključek intervencije: 20:45
Sodelovalo: 7 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (PV-1, GVGP-1, GVM)
Opis poteka intervencije: V naselju Sela, občina Osilnica, se je pri skoku v vodo huje poškodoval tuji državljan. Gasilci PGD Vas-Fara smo nudili pomoč reševalcev NMP Kočevje. Zavarovali smo kraj pristanka helikopterja in pomagali prenesti ponesrečenca do helikopterja. Po odletu helikopterja smo se vrnili v gasilski dom.

INTERVENCIJA – Samovžig gnoja in trave (Krkovo nad Faro) 14. 7. 2021

Preberi

Kratek naziv: Samovžig gnoja
Aktiviranje: 11:17
Zaključek intervencije: 12:31
Sodelovalo: 4 gasilci PGD Vas-Fara + 2 vozila (AC 30/60, GVGP-1)
Opis poteka intervencije: S strani občana smo bili obveščeni o samovžigu gnoja. Opazen je bil močan gost dim. Gnoj smo prekopali in zalili z vodo. Dejanje smo čez nekaj ur ponovili.

10. pohod članic GZ Kočevje (Klinja vas – LIK) 10. 7. 2021

Preberi

Ob 9. uri se je pred gasilskim domom v Klinja vasi zbralo veliko ševilo članic GZ Kočevje. Odpravile so se na 10. pohod v spomin na organizacijo 18. mladinske gasilske olimpiade. Pot je bila dolga približno 5 km in se je končala pred gasilskim domom PGD Lik. Po kratkem počitku so se začele različne družane igre. Vsako društvo je zagotovilo vsaj eno ekipo 3 članic. Igram je sledilo družabno srečanje s hrano in pijačo.

Pomoč pri utrjevanju ceste (Tišenpolj) 28.-29. 6. 2021

Preberi

Gasilci smo s pomočjo AC 30/60 z vodo zalivali cesto na Tišenpolj, ki so jo z valjarji pripravljaji na asfaltiranje. Pri tem so sodelovala tri gasilca.

INTERVENCIJA – Zavarovanje kraja pristanka helikopterja (Fara) 28. 6. 2021

Preberi

Kratek naziv: Zavarovanje kraja pristanka helikopterja
Aktiviranje: 17:09
Zaključek intervencije: 18:08
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (AC 30/60, GVGP-1, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO smo bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo otroka in prihodu helikopterja. Pomoč pri oskrbi poneserečencev ni bila potrebna. Določili smo kraj pristanka helikopterja, ga zavarovali in usmerjali promet. S helikopterjem smo se dogovarjali o kraju pristanka. Reševalcem smo pomagali prenesti ponesrečenca do helikopterja. Po odletu helikopterja smo se vrnili v gasilski dom.

Občinski praznik Občine Kostel (Petrina) 24. 6. 2021

Preberi

Tudi letos smo gasilci sodelovali in pomagali ob občinskem prazniku, ki je potekal na prireditvenem prostoru pred stavbo PIK-a. Izvajali smo požarno stražo, redarsko službo, usmerjali promet, pomagali pri parkiranju avtomobilov in deljenju bonov za hrano in pijačo. Pri tem so sodelovala štiri gasilca.

INTERVENCIJA – Iskanje in prenos utopljencev (Grgelj) 5. 6. 2021

Preberi

Kratek naziv: Pomoč pri pregledu in iskanju utopljencev
Aktiviranje: 11:46
Zaključek intervencije: 15:00
Sodelovalo: 10 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (PV-1, GVGP-1, GVM)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da so pri naselju Grgelj v kolpši opazili dve trupli. Trupli utopljencev smo kmalu locirali in zavarovali okolico. Pred prenosom trupel na obalo smo morali okolico očistiti saj je bil dostop onemogočen. S pomočjo čolna smo trupli prenesli na obalo in ju predali PP Kočevje. Po predaji smo se vrnili v gasilski dom in očistili vso opremo.

Pomoč lovcem pri lovski koči na Stružnici (Stružnica) 1. 6. 2021

Preberi

Lovci so sanirali in očistili “šterno” pri lovski koči na Stružnici. Gasilci smo jim pripeljali svežo vodo in napolnili očiščeno “šterno”. S preostankom vode smo očistili okolico koče in kurišče. Sodelovala sta dva gasilca.

Čiščenje parkirišč pred cerkvami (Kostel) 31. 5. 2021

Preberi

S pomočjo avtocisterne smo pomagali občinskim delavcem očistiti parkirišče pri cerkvi v Fari, parkirišče pri cerkvi v Banja Loki in parkirišče pri cerkvi Sv. Štefana. V naslednjih dneh bodo na parkirišču zarisali parkirne prostore. Sodelovala sta dva naša člana.

Spomladanski gasilski piknik (Nova sela) 15. 5. 2021

Preberi

Tudi letos smo, kljub še prisotnemu virusu izpeljali tradicionalni spomladanski gasilski piknik. Po dolgem času smo se veselo zabavali. Seveda smo se držali vseh zahtev in priporočil NIJZ.

Priprava na izgradno nadstreška 2. del (Vas) 15. 5. 2021

Preberi

Kljub epidemiološkim razmeram smo se odločili, da organiziramo manjšo delovno akcijo. Seveda smo se držali vseh zahtev in priporočil NIJZ. Dela so potekala od 8. do 14. ure. Vmes pa smo si vzeli čas za obilno malico (pice iz krušne peči). Pri delovni akciji so sodelovale tako članice kot člani gasilskega društva.

Kaj vse smo postorila ta dan:

 • Čiščenje vseh prostorov v domu (WC, hodnik, kuhinja, sejna soba, 3 garaži prostori, zunanjost, soba z rezervno opremo).
 • Odstranitav starega nadstreška nad vhodnimi vrati v gasilski dom.
 • Odstranitev izrezanega asfalta na mestih kjer bodo stali stebri za nov nadstrešek.
 • Kopanje lukenj za temelje (7).
 • Betoniranje temeljev.
 • Zaščita sveže zabetoniranih temeljev.
 • Čiščenje žlebov na gasilskem domu.


Priprava na izgradno nadstreška 1. del (Vas) 10.-11. 5. 2021

Preberi

Že kar nekaj časa nameravamo gasilci pred gasilskim domom zgraditi nadstrešek, ki bi ščitil vozilo GV-1 pred vremenskimi nevšečnostmi. Končno je prišel čas, da se tega tudi resnično lotimo. V prvem koraku smo označili mesta, kjer bodo stali stebri in izrezali asfalt. V prihodne bomo na označenih mestih izkopali in zabetonirali temelje za stebre. Pri delu je sodelovalo 6 gasilcev.


INTERVENCIJA – Goreči pralni stroj (Slavski Laz) 16. 4. 2021

Preberi

Kratek naziv: Gori stroj v hiši
Aktiviranje: 10:52
Zaključek intervencije: 14:00
Sodelovalo: 8 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (AC 30/60, GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o gorečem pralnem stroju v naselju Slavski Laz. Požar je pričel gasiti policist, ki se je pripeljal mimo. Gasilci smo nadaljevali z gašenjem. Iz hiše smo iznesli poškodovano opremo, pohištvo in aparate. Prostore smo prezračili in pregledali s termo kamero. Počakali smo, da so se prostori in oprema v njih ohladili. Ko smo ocenili, da ni več nevarnosti za ponovni vžig, smo se vrnili v orodišče.

INTERVENCIJA – Poškodovana oseba v gozdu (Žaga) 4. 3. 2021

Preberi

Kratek naziv: Poškodovana oseba v gozdu
Aktiviranje: 13:36
Zaključek intervencije: 14:28
Sodelovalo: 6 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o poskodovani osebi, ki se nahaja v gozdu pri naselju Žaga. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovi, da je NMP že prispela in oskrbela poškodovanca. Reševalcem smo pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Po prenosu smo se vrnili v gasilski dom.

Slovo Alojzij Štimac (Fara) 26. 2. 2021

Preberi

Na pokopališču v Fari smo se poslovili od dolgoletnega člana Alojzija Štimca iz Potoka.

Ko nas tesno objema žalost in bolečina ob izgubi, nikar ne pozabimo, da so nam ostali spomini. Obujajmo in čuvajmo jih – saj so dragoceni in na koncu nam ostanejo, kot zaklad s katerim si kupujemo čas v labirintu življenja. Ne nazadnje ti to tudi dolgujemo, saj se ti bomo le tako lahko skromno oddolžili za vso tvojo požrtvovalnost, nesebičnost, predanost, načinu življenja ki si ga ljubil: biti gasilec z dušo in srcem.