Tehnična in druga pomoč (Mavrc) 27. 7. 2018

Kratek naziv: Helikopterski prevoz poškodovanega motorista
Aktiviranje: 18:45
Zaključek intervencije: 19:00
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP1, GVM s priklopnikom)
Opis poteka intervencije: Ob 18:45 smo bili s strani ReCO Ljubljana obveščeni, da je v kraju Mavrc potrebno zavarovanje kraja zardi prihoda helikopterja zaradi nesreče motorista. Ob 18:52 smo izvozili z dvema voziloma. Ob 18:58 je sledil preklic intervencije. V tem času do kraja nesreče nismo prišli.

Reševanje poškodovanih oseb (Nova sela) 3. 7. 2018

Kratek naziv: Poškodovan otrok v gozdu
Aktiviranje: 10:07
Zaključek intervencije: 11:30
Sodelovalo:
6 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP1, GVM s priklopnikom)
8 gasilcev PGD Kočevje + 1 vozilo (HTRV1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da je v gozdu na otroka padlo drevo in NMP potrebuje pomoč. Na pomoč smo se odzvali gasilci PGD VAS-FARA in gasilci PGD Kočevje. Ko smo prišli na kraj nesreče, smo ugotovili, da je NMP že tam in so odstranili drevo z otroka. Pomagali smo jim dvigniti otroka na nosila in prenesti do jase, kjer smo počakali na helikopterski prevoz do kliničnega centra. Gasilci PGD Kočevje so usmerjali pristanek helikopterja, mi pa smo zavarovali okolico. Ponesrečenca smo prenesli do helikopterja in se vrnili v dom.

Poplavljanje industrijskih prostorov (Petrina) 11. 3. 2018

Kratek naziv: Poškodba strehe zaradi težkega snega in zamakanje prostorov
Aktiviranje: 11:00
Zaključek intervencije: 15:00
Sodelovalo: 7 gasilcev + vozilo (GVM s priklopnikom)
Opis poteka intervencije: S strani zaposlenih v podjetju smo bili obveščeni, da v prostorih podjetniškega inkubatorja zamaka voda. Ko smo prišli na kraj dogodka smo ugotovili, da se je zaradi teže snega porušila konstrukcija, ki jedržala električne panele. Ta je pritisnila na strešno kritino, ki je počila in voda je pričela teči v obratovalne prostore podjetja. Zaradi tega se je z vodo prepojila izolacija in gibs plošče, ki so odpadle na tla. Prekrivanje strehe zaradi velike nevarnosti ni bila mogoča. Zato smo vse stroje in celoten inventar prekrili s polivinilom in izklopili elektriko. Zaradi nizkega nivoja vode po tleh, črpanje ni bilo mogoče.

Požar nestanovanjskega objekta (Slavski Laz) 5. 3. 2018

Kratek naziv: Ponovno se kadi na požarišču
Aktiviranje: 8:24
Zaključek intervencije: 10:37
Sodelovalo: 5 gasilcev + vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se je na požarišču ponovno pojavil dim. Odšli smo na mesto požarišča, perkopali požarišče, odstranili večje grede in požarišče ponovno zalili z vodo. Ko ni bilo več vidnega dima, smo se vrnili v dom.

Požar nestanovanjskega objekta (Slavski Laz) 5. 3. 2018

Kratek naziv: Gori skedenj
Aktiviranje: 1:34
Zaključek intervencije: 4:42
Sodelovalo:
14 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVGP-1, AC 30/60, PV-1, GVM-1 + priklopnik)
11 gasilcev PGD Kočevje + 3 vozila (GVC 16/25, GVC 24/50, AC 24/70)
Opis poteka intervencije: Iz ReCo Ljubljana smo bili obveščeni, da v naselju Slavski Laz gori skedenj in so ogroženi sosednji objekti. Še pred izvozom smo zaprosili za pomoč PGD Kočevje. Ko smo prišli na kraj dogodka smo ugotovili, da gorita skedenj in drvarnica. Ogrožena pa sta dva sosednja kmetijska objekta. Skedenj in drvarnica sta v času prihoda že skoraj pogorela, zato smo se osredotočili na zaščito sosednjih objektov. Objekta smo ščitili dokler se konstrukcija skenja ni podrla. Po podrtju konstrukcije smo celotno požarišče pogasili in pregledali. Prav tako smo pregledali sosednja objekta. Ker ni bilo lastnikov smo odstranili ključavnice zaradi notranjega pregleda. Ker v blizini ni bilo vodnega vira, nam je PGD Kočevje s tremi cisternami dovažalo vodo. Njihova pomoč pri samem gašenju ni bila potrebna. Celotno požarišče in sosednje stavbe smo pregledali s termo kamero. Ko ni bilo več vidnih žarišč smo pospravili opremo in se vrnili v dom. Na požarišču je ostala policija.

Dimniški požar (Vrh) 26. 2. 2018

Kratek naziv: Dimniški požar
Aktiviranje: 8:32
Zaključek intervencije: 9:59
Sodelovalo: 4 gasilci + vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Gasilci smo izvajali požarno stražo, med tem, ko je dimnikar pregledal in natančno očistil dimnik. Saje v dimniku so do prihoda dimnikarja in gasilcev že dogorele.

Piska deterktor CO (Gotenc) 18. 2. 2018

Kratek naziv: Piska detektor za CO
Aktiviranje: 7:35
Zaključek intervencije: 8:45
Sodelovalo: 3 gasilci + 1 vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo dobili obvestilo, da v hiši piska detektor za CO. Ob prihodu smo pregledali prostor in detektor ter ugotovili, da detektor javlja skorajšnje izpraznenje baterij. Na željo lastnice smo baterije odstranili. Za njihovo zamenjavo bo poskrbela sama. Prezračevanje prostora ni bilo potrebno saj je za to poskrbela že sama po naročilu ReCO.

Prometna nesreča (slap Nežica) 13. 2. 2018

Kratek naziv: Prometna nesreča
Aktiviranje: 8:50
Zaključek intervencije: 8:55
Sodelovalo: 5 gasilcev + 1 vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Iz ReCO Ljubljana smo dobili obvestilo, da se je pri slapu Nežica zgodila prometna nesreča. Posredovanje na kraju nesreče ni bilo potrebno.