Dimniški požar (Potok) 31. 10. 2019

Kratek naziv: Dimniški požar
Aktiviranje: 11:34
Zaključek intervencije: 12:27
Sodelovalo: 13 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, PV-1, GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o dimniškem požaru v naselju Potok. Ob prihodu na lokacijo smo pregledali dimnik in okolico. Gorenje v dimniku ni predstvljalo grožnje za objekt, zato smo počakali, da saje izgorijo. Po ugasnitvi smo očistili dimnik in ga ponovno pregledali. Ker ni bilo več nobene nevarnosti, smo se vrnili v gasilski dom.

Iskanje utopljenca (Slavski Laz – Brsnik) 3. 8. 2019

Kratek naziv: Nesreče ljudi na in v vodi
Aktiviranje: 19:20
Zaključek intervencije: 21:00
Sodelovalo: 14 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVGP1, GVM, AC 30/60. GV-1) + Gasilci PGD Kočevje in PGD Predgrad
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da so pri naselju Slavski Laz opazili truplu neznane osebe, ki ga je nosila reka Kolpa. Gasilci smo med krajema Slavski Laz in Brsnik pregledovali bregove reke Kolpe in iskali utopljenca. Ko smo odkrili truplo utopljenca, so ga gasilci PGD Kočevje s pomočjo čolna pripeljali do brega. Utopljenca smo pomagali spraviti na breg reke Kolpe in počakali na prihod policije. Po prihodu policije in pogrebne službe smo se vrnili vrnili v dom.

Požar avtomobila (Nova sela) 21. 7. 2019

Kratek naziv: Požari na prometnih sredstvih
Aktiviranje: 20:57
Zaključek intervencije: 22:10
Sodelovalo: 10 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVM, PV-1, GVGP-1) + Gasilci PGD Kočevje
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili poklicani na pomoč h gašenju osebnega vozila v Novih selih. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je požar na motorju osebnega vozila že pogasil lastnik vozila s pomočjo gasilnika S-2. Kraj dogodka smo zavarovali in ga primerno osvetlili. Vozilo smo temeljito pregledali. Pri tem smo si pomagali s termo kamero. Ker ni bilo nobenih dejavnikov, ki bi kazali na to, da bi se osebno vozilo ponovno vžgalo, ga je lahko varno prevzel voznik vlečne službe. Po odhodu vlečne službe smo pospravili orodje in se vrnili v orodišče.

Požar v nestanovanjskih stavbah (Vas) 20. 3. 2019

Kratek naziv: Požar drvarnice
Aktiviranje: 10:26
Zaključek intervencije: 13:17
Sodelovalo: 20 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVGP1, GVM + priklopnik, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCo Ljubljana smo bili obveščeni o goreči drvarnici na naslovu Vas 4. Izvozili smo z dvemi vozili. Ugotovili smo, da je požar v pojenjanju in je večina drvarnice pogorela. Preostanek drvarnice smo pogasili. Preventivno smo ohladili tudi bližnji silos za žaganje. Konstrukcijo, ki je še stala smo podrli in vse grede zalili z vodo. Med tem se je pričelo kaditi iz ostrešja bližnje stavbe in silosa za žaganje. Silos smo izprazni. Pogasili smo posamezna žarišča, ki so nastala v žaganju. Po ogledu bližne stavbe smo ugotovili, da je veter prinesel manjšo žerjavico na ostrešni tram, ki je začel tleti. Tram smo uspešno pogasili še preden je začel goreti. Po pregledu celotnega požarišča smo ugotovili, da ni več nobene nevarnosti zato smo se vrnili v dom in požarišče prepustili policiji.

Iskanje pogrešanih ljudi (Slavski Laz – Dol) 16. 2. 2019

Kratek naziv: Iskanje pogrešanih oseb
Aktiviranje: 7:00
Zaključek intervencije: 12:30
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se bo ob 8 uri pričela akcija iskanja pogrešanih oseb. Zbrali smo se na mejnem prehodu Petrina. Razdelili smo se v 11 skupin po dva iskalca. Vsaka skupina je morala pregledati 2 km dolg pas ob reki Kolpi v obeh smereh. Šoferji so nas razvozili po točkah. Iskalna akcija je potekala od Slavskega Laza do Dola. Vsaka skupina je svoj del terena pregledovala dobri dve uri. Pogrešanih oseb nismo opazili. Poleg iskalcev so reko Kolpo pregledovali tudi potapljači. Tudi potapljači niso našli pogrešanih oseb.

Reševanje ljudi (Slavski Laz) 16. 2. 2019

Kratek naziv: Pomoč policiji pri reševanju ljudi
Aktiviranje: 1:53
Zaključek intervencije: 3:38
Sodelovalo:
11 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVGP1, GVM, PV-1, AC 30/60)
14 gasilcev PGD Kočevje + 2 vozila + čoln (HTRV1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da so pri ilegalnem prestopu meje štiri osebe obtičale na skali sredi reke Kolpe v Slavskem Lazu. Na pomoč smo se odzvali gasilci PGD VAS-FARA in gasilci PGD Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so s čolnom prepeljali osebe na breg in jih predali policiji. Gasilci PGD Vas-Fara smo pomagali z razsvetljevanjem okolice in prenašanjem opreme. Po pogovoru z rešenimi osebami so policisti ugotovili, da naj bi dve osebi odnesel tok reke. Gasilci smo pregledali breg in reko Kolpo vendar nismo videli nikogar. Zaradi teme in strmega nevarnega pobočja je bila iskalna akcija prestavljena na čas, ko bo vidljivost dovolj velika.