Pomoč pri piskanju detektorja CO (Srobotnik ob Kolpi) 4. 12. 2020

Kratek naziv: Piska detektor CO
Aktiviranje: 18:05
Zaključek intervencije: 19:30
Sodelovalo: 3 gasilci PGD Vas-Fara + 1 vozilo (PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani občanke smo bili obveščeni, da ji v hiši piska detektor CO. Svetovali smo ji kaj naj naredi in se odpeljali na kraj dogodka. Občanka je že sama odprla okna in se umaknila iz hiše. Ko smo prišli na kraj dogodka, smo še dodatno prezlačili prostor in preverili kurilna naprave. Vidnih napak ni bilo, zato smo ji svetovali naj ne kuri in obvesti dimnikarsko službo za natančnejši pregled. V tem času je prišlo vozilo NMK. Občanka se je počutila nekoliko slabše, zato so jo priklopili na kisik in odpeljali v zdravstveni dom na natančnejši pregled.

Izvlačenje in prenos utopljenca (Vas) 31. 10. 2020

Kratek naziv: Prenos utopljenca – Tehnična pomoč
Aktiviranje: 10:27
Zaključek intervencije: 11:56
Sodelovalo: 7 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP-1, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o truplu utopljene osebe, ki naj bi se nahajalo med naseljema Vas in Pirče. Ko smo prispeli na kraj dogodka smo ugotovili, da se je utopljenec zagozdil med veje grmovja ob obrežju reke Kolpe. Utopljenca smo s pomočjo nosil prenesli na brežino kjer ga je prevzela policija. Po prihodu zdravnika, ki je potrdil smrt smo se vrnili v dom. Policija je ostala pri truplu do prihoda ostalih potrebnih služb.

Gašenje kmetijskega stroja (Vas) 25. 6. 2020

Kratek naziv: Požar na prometnih sredstvih
Aktiviranje: 16:18
Zaključek intervencije: 17:14
Sodelovalo: 10 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, PV-1, GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Iz ReCo ljubljana smo bili obveščeni o gorečem traktorju. Ko smo prišli na kraj dogodka smo ugotovili, da so policisti in lastnik traktor že pogasili. Traktor smo izpihali z zrakom in preverili ali obstaja še kakšna možnost za vžig. Ker ni bilo nobene nevarnosti, smo nazaj priklopili akumulator. Traktor je ponovno vžgal. Lastnika smo pospremili do bližnje domačije, ker bo traktor počakal na serviserja in natančnejši pregled.

Reševanje ponesrečenca (Kostel) 14. 6. 2020

Kratek naziv: Reševanje ponesrečenca – Tehnična pomoč
Aktiviranje: 14:12
Zaključek intervencije: 17:55
Sodelovalo: 11 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, GVGP-1) + NMP Kočevje
Opis poteka intervencije: Iz ReCO smo bili obveščeni o poškodovancu, ki je padel z gradu na težko dostopen teren. Na kraj dogodka smo prispeli skupaj z NMP. Reševalcem smo pomagali pri prenosu opreme do ponesrečenca in njegovi oskrbi. Ponesrečenca smo na nosilih prenesli do reševalnega vozila. Pripravili in označili smo prostor za pristanek helikopterja. Ponesrečenca smo na nosilih prenesli od reševalnega vozila do helikopterja. Po odhodu helikopterja smo se vrnili v gasilski dom in zaključili intervencijo.

Travniški požar (Kostel) 21. 3. 2020

Kratek naziv: Travniški požar
Aktiviranje: 20:26
Zaključek intervencije: 21:33
Sodelovalo: 15 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GV-1, PV-1, GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Iz strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o travniškem požaru pod gradom Kostel. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovi, da so domačini s pomočjo priročnih gasilnih sredstev požar omejili in skoraj v celoti pogasili. Izvedli smo tri napade iz gasilskih vozil in celotno površino zalili z vodo. Ko ni bilo več nobene nevarnosti, smo se vrnili v gasilski dom.