Reševanje in pomoč enoti NMP (Rajšele) 28. 12. 2022

Kratek naziv: Slabost, oseba je sama in se ne odziva več na telefon.
Aktiviranje: 13:36
Zaključek intervencije: 15:59
Sodelovalo:  7 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVM, GVGP-1, PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da se oseba na naslovu Rajšele 7 ne odziva na telefonske klice. Ko smo prišli na kraj dogodka, smo ugotovili, da je oseba v delavnici omedlela in padla. V času prihoda se je že zavedala. Osebo smo oskrbeli, počakali na prihod NMP in jo pomagali prenesti do reševalnega vozila. Ker oseba živi sama smo vse stroje in orodje, ki se je nahajalo izven delavnice pospravili v delavnico in se vrnili v dom.

Pomoč enoti NMP pri prenosu obolele osebe (Potok) 29. 10. 2022

Kratek naziv: Prenos obolelega
Aktiviranje: 20:14
Zaključek intervencije: 20:44
Sodelovalo:  7 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVM)
Opis poteka intervencije: Oseba, stara 89 let, se je nahajala v pritličju stanovanjske hiše. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja se ni več mogla sama vrniti v
spalnico, ki je v I. nadstropju. Potrebno jo je bilo prenesti z nosili v prvo nadstropje in položiti v posteljo. Nadaljno oskrbo so prevzeli domači.

Samovžig gnoja (Kostel) 17. 10. 2022

Kratek naziv: Samovžig gnoja
Aktiviranje: 12:00
Zaključek intervencije: 14:00
Sodelovalo:  2 gasilca PGD Vas-Fara + 1 vozilo (AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Domačin je opazil, da je na kupu gnoja prišlo do samovžiga. Gnoj smo premetali in pogasili z vodo.

Ukrepi ob poplavah  (Gorenja Žaga) 29. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 12:13
Zaključek intervencije: 16:17
Sodelovalo:  2 gasilca PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1) + priklopnik
Opis poteka intervencije: Reka Kolpa je pričela ogrožati hišo Gorenja Žaga 5. Pred vhode smo postavili protipoplavne vreče in zaščitili hišo pred vdorom vode. Pregledali smo tudi ostale hiše v naselju in okoliške ceste ali je potrebno ukrepanje.

Ukrepi ob poplavah  (Fara - Vas) 29. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 2:45
Zaključek intervencije: 4:10
Sodelovalo:  10 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (GVGP-1, GVM) + priklopnik
Opis poteka intervencije: Pred vhod stanovanjske hiše Fara 28 smo postavili protipoplavne vreče in začitili hišo pred narašajočim hudourniškim potokom. Pri vračanju v dom smo opazili, da je reka Kolpa dosegla hišo Vas 16. Zbudili smo domačine, pred vhode postavili protipoplavne vreče in rešili utaplajočega se psa.

Ukrepi ob poplavah  (Pirče) 19. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 15:30
Zaključek intervencije: 19:30
Sodelovalo:  10 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (GVGP-1, AC 30/60) + priklopnik (PMB)
Opis poteka intervencije: V industrijskem objektu in njegovi bližnji okolici smo izčrpali vodo. Očistili smo vse zamašene pepuste in odtoke. Z visokim tlakom smo odstranili ostanke mulja, ki je ostal po črpanju in čiščenju.

Ukrepi ob poplavah  (Gorenja Žaga) 18. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 14:49
Zaključek intervencije: 20:10
Sodelovalo:  8 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije:  V naselju Gorenja Žaga smo z visokim tlakom očistili 50 m cestišča in dvorišče osebne hiše. S samokolnicami smo odvažali mulj. Na dvorišču in v garaži je bilo okoli 20 cm mulja. Izvekli smo osebno vozilo, ki je bilo ujeto v mulju okoli 50 m od cestišča.

Poplava meteorne vode  (Fara) 18. 9. 2022

Kratek naziv: Poplava meteorne vode
Aktiviranje: 14:49
Zaključek intervencije: 20:10
Sodelovalo:  5 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Občan nas je obvestil, da je kletne prostore v župnišču zalila meteorna voda. Ugotovili smo, da je v kletnih prostorih okoli 1 m vode. Pričeli smo z izčrpavanjem vode. Med črpanjem je voda sproti dotekala v kletne prostore. Po 4 urah se je stanje umirilo in smo vodo dokončno lahko izčrpali.

Poplava meteorne vode  (Gorenja Žaga) 17. 9. 2022

Kratek naziv: Poplava meteorne vode
Aktiviranje: 15:17
Zaključek intervencije: 16:30
Sodelovalo:  15 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVM, PV-1, GVGP-1) + 2 priklopnika (PMB, prikolica)
Opis poteka intervencije: Zaradi nanosa vej, peska in mulja se je prepust zamašil. Meteorna voda se je pričela razlivati in ogrožati bližnjo hišo. Zaradi višine vode čiščenje prepusta ni bilo mogoče. Hišo smo zaščitili z dodatnimi protipoplavnimi vrečami.

Ukrepi ob poplavah (Vas) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 20:37
Zaključek intervencije: 21:40
Sodelovalo:  12 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, GVGP-1) + 2 priklopnika (PMB, prikolica)
Opis poteka intervencije: Reka Kolpa se je približevala stanovanjski hiši Vas 21. Namestili smo protipoplavne vreče in zaščiti hišo.

Ukrepi ob poplavah (Grivac) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 18:04
Zaključek intervencije: 20:05
Sodelovalo:  21 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, AC 30/60, PV-1, GVGP-1) + 2 priklopnika (PMB, prikolica)
Opis poteka intervencije: Avto je obstal v približno 70 cm globoki vodi, 50 m od suhega dela cestišča. Avtomobil smo ročno potisnili na suhi del cestišča in poklicali avtovleko. Nihče ni bil poškodovan. Vzporedno s to intervencijo v naselju Vas pri hiši Vas 7 namestili protipoplavne vreče in hišo zaščitili pred naraščajočo reko Kolpo. S protipoplavnimi vrečami smo zaščitili tudi hišo v naselju Potok, Potok 21, ki jo je ogrožal narašajoč hudourniški potok. S peskom smo napolnili okoli 70 vreč.

Ukrepi ob poplavah (Fara) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 11:03
Zaključek intervencije: 15:00
Sodelovalo:  14 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, AC 30/60, PV-1, GVGP-1) + 2 priklopnika (PMB, prikolica)
Opis poteka intervencije: Ko smo prišli v bližino naselja Gorenja Žaga smo ugotovili, da se je voda v celoti umaknila iz vasi. Žal pa je vas ostala odrezana, saj so bile uničene ali poplavljene vse dostopne ceste. Peš smo se prebili do hiš. Ugotovili smo, da se je voda v celoti umaknila in črpanje ni potrebno. S seboj smo prinesli protipoplavne vreče, ki smo jih polnili na kraju dogodka. Vse hiše smo zaščitili proti ponovnemu poplavljanju. Izkopali smo tudi nekaj dodatnih jarkov, ki so omogočali boljše odtekanje vode. Pomagali smo pri odstraniti večjih količin mulja in peska. Odmašili smo nekaj prepustov. Na poti domov smo se ustavili še v vaseh Fara, Vas in Potok kjer smo postavljali dodatne protipoplavne vreče.

Ukrepi ob poplavah (Srobotnik ob Kolpi) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 9:28
Zaključek intervencije: 11:00
Sodelovalo:  2 gasilca PGD Vas-Fara + vozilo (AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Ujeta oseba je pravočasno rešila avto in ga parkirala na višje ležečo gozdno cesto. Sam pa je bil ujet zaradi naraščajoče reke Kolpe in se ni mogel vrniti. Ujeto osebo smo rešili in prepeljali do mejnega prehoda Petrina.

Ukrepi ob poplavah (Gorenja Žaga) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 9:11
Zaključek intervencije: 11:00
Sodelovalo:  4 gasilci PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1) + priklopnik (prikolica)
Opis poteka intervencije: Odšli smo na ogled porušenega mostu v naselju Gorenja Žaga. Na pol poti smo se vrnili, ker je reka Kolpa poplavila celotno cestišče. Poskusili smo po drugi poti. Tudi tukaj smo se morali vrniti saj je cestišče prekril plaz in odnesel del cestišča. Poskusili smo še po tretji poti in se uspeli prebiti do porušenega mostu. Ugotovili smo, da ni porušen most ampak se je posedlo okoli 6 m cestišča približno 40 cm globoko. Tudi ta cesta od tu naprej ni bila prevozna. Pogreznjeno cestišče smo zavarovali in postavili opozorilne table. O stanju smo obvestili dežurno službo cestnega podjetja, ki je postavila obvestila še na vse ostale ceste.

Ukrepi ob poplavah (Fara) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 8:18
Zaključek intervencije: 11:00
Sodelovalo:  14 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, AC 30/60, PV-1, GVGP-1) + 2 priklopnika (PMB, prikolica)
Opis poteka intervencije: Hudourniški potok se je približeval hiši. Hišo smo zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Meteorne vode so se izlile na cestišče po celotne naselju Fara, ovirale promet in ogrožale okoliške hiše. S protipoplavnimi vrečami smo preusmerili tok meteornih vod in zaščiti cestišče in okoliške hiše.

Ukrepi ob poplavah (Gorenja Žaga) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 6:42
Zaključek intervencije: 8:15
Sodelovalo:  7 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (PV-1, GVGP-1) + priklopnik
Opis poteka intervencije: Na poti do vasi Gorenja Žaga smo naleteli na več podrtih dreves, katere je bilo potrebno odstraniti. Ko smo prišli do vasi smo ugotovili, da je dostop do vasi onemogočen saj je večina hiš poplavljenih z vodo. Višina vode je bila okoli 1 metra. Z domačini smo se dogovorili, da pokličejo, ko bo voda padla, da izčrpamo vodo in zaščitimo hiše pred ponovnim poplavljanjem.

Ukrepi ob poplavah (Fara) 16. 9. 2022

Kratek naziv: Ukrepi ob poplavah
Aktiviranje: 6:41
Zaključek intervencije: 7:45
Sodelovalo:  7 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, AC 30/60) + priklopnik (PMB)
Opis poteka intervencije: Hišo Fara 28 je ogrožal hudourniški potok. Hišo smo zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Črpanje vode iz kleti ni bilo potrebno.

Dimniški požar  (Osilnica) 11. 9. 2022

Kratek naziv: Dimniški požar
Aktiviranje: 16:18
Zaključek intervencije: 18:30
Sodelovalo:  14 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (GVM, PV-1, GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: S starni ReCO Ljubljana smo bili obveščeni, da PGD Osilnica potrebuje pomoč pri gašenju dimniškega požara, ki se širi na okoliške grede. Zaradi razširitve požara po lesenem tramu smo odstranili okoliški omet, gibs plošče in leseni strop. Goreči tram smo pogasili s pomočjo manjše količine vode. Pogasili smo tudi ogenj, ki je še gorel v štedilniku. Stanovanje smo prezračili in preverili ali obstajajo še kakšna žarišča. Ker ni bilo nobenih nevarnosti, smo se vrnili v gasilski dom.

Požar na Krasu  (Renče, Trstelje) 22. - 23. 7. 2022

Kratek naziv: Požar na Krasu
Aktiviranje:16:00
Zaključek intervencije: 13:00
Sodelovalo: 5 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVM)
Opis poteka intervencije: Gašenje koče pri Renčah. Gašenje obronkov gozda. Zalivanje cestnih obrob z vodo.

Eksplozija - Melamin (Kočevje) 12. 5. 2022

Kratek naziv: Požar eksplozija Melamin
Aktiviranje: 8:48
Zaključek intervencije: 14:52
Sodelovalo: 7 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Pomoč pri zapori ceste. Dovažanje vode in polnjenje cistern, ki so bile požarišču in izvajale napade. Hlajenje razgretih rezervarjev in cistern na požarišču.

Goreči elektro drog (Gladloka) 15. 4. 2022

Kratek naziv: Gori elektro drog
Aktiviranje: 17:46
Zaključek intervencije: 18:40
Sodelovalo: 14 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVGP-1, AC 30/60, GVM)
Opis poteka intervencije: Zaradi požiga trave okoli elektro droga je prišlo do vžiga samega elektro droga. Pogasili smo gorečo travo okoli elektro droga in sam elektro drog. S sekiro smo odstranili zaoglenele dela droga in preverili notranjost. Ker ni bilo nevarnosti ponovnega vžiga, smo se vrnili v dom.

Drevo na cesti (Planina) 1. 4. 2022

Kratek naziv: Drevo na cesti
Aktiviranje: 18:19
Zaključek intervencije: 18:50
Sodelovalo: 8 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVGP-1, GVM, traktor)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o starejši korenini, ki se je zaradi razmočenih tal prevrnila na cestišče. S pomočjo traktorja smo korenino odstranili s cestiča in cestišče počistili. Pregledali smo okolico. Ker ni bilo nobene nevarnosti, smo se vrnili v dom.

Dimniški požar (Banja Loka) 4. 3. 2022

Kratek naziv: Dimniški požar
Aktiviranje: 10:59
Zaključek intervencije: 12:15
Sodelovalo: 6 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (GVGP-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: S strani ReCO Ljubljana smo bili obveščeni o vžigu saj v dimniku v naselju Banja Loka. Ko smo prišli na kraj dogodka, smo ugotovili, da so saje že skoraj v celoti izgorele. Počakali smo do konca izgorevanja, očistili dimnik in odstranili preostale saje. Lastniku smo svetovali, da pokliče ustrezno dimnikarsko službo in ne kuri, dokler dimnik in peč nista ustrezno pregledana.

Dimniški požar (Kuželj) 8. 2. 2022

Kratek naziv: Dimniški požar
Aktiviranje: 19:50
Zaključek intervencije: 22:00
Sodelovalo: 2 gasilca PGD Vas-Fara + 1 vozilo (PV-1)
Opis poteka intervencije: S strani občanke smo bili obveščeni o vžigu saj v dimniku. Zavarovali smo okolico dimnika in počakali, da saje zgorijo do konca. Ko ni bilo več nevarnosti, smo se vrnili v dom. Čiščenje in pregled dimnika bo izvedla ustrezna dimnikarska služba.