Nagnjena drevesa čez cestišče (Laze pri Kostelu) 21. 10. 2023

Kratek naziv: Nagnjeno drevo čez cesto
Aktiviranje: 9:37
Zaključek intervencije: 11:01
Sodelovalo: 10 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (PV-1, GVGP-1, GVM)
Opis poteka intervencije: Nad cesto so bila nagnjena tri drevesa. Drevesa smo podrli, razžagali in odmaknili s cestišča.

Odstranjevanje podrtih dreves (Grivac) 20. 10. 2023

Kratek naziv: Drevo čez cesto
Aktiviranje: 21:47
Zaključek intervencije: 23:11
Sodelovalo: 5 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (PV-1, GVM)
Opis poteka intervencije: Na cesti Petrina - Grivac smo razžagali in odstranili več podrtih dreves. Naredili smo obhod po okoliških vaseh in cestah. Tudi tam smo razžagali in odstranili nekaj podrtih dreves.

Odstranjevanje podrtih dreves (Planina) 20. 10. 2023

Kratek naziv: Drevo čez cesto
Aktiviranje: 21:45
Zaključek intervencije: 23:13
Sodelovalo: 6 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1) + 1 osebno vozilo + 1 traktor
Opis poteka intervencije: Razžagali in odstranili smo več podrtih dreves na cesti Jakšiči - Planina. Naredili smo pregled ceste Potok - Štajer in tudi tam odstranili nekaj podrtih dreves.

Razrez bodeče žice na pananelni ograji (Fara) 24. 8. 2023

Kratek naziv: Poškodovana žica ogroža mimoidoče
Aktiviranje: 9:12
Zaključek intervencije: 10:10
Sodelovalo: 2 gasilca PGD Vas-Fara + 1 vozilo (GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Razrez bodeče žice na panelni ograji in odstranitev na varno mesto.

Požar v kletnih prostorih stavbe - PREKLIC (Pirče) 4. 8. 2023

Kratek naziv: Požar v kleti
Aktiviranje: 16:12
Zaključek intervencije: 16:16
Sodelovalo: 19 gasilcev PGD Vas-Fara
Opis poteka intervencije: Obveščeni smo bili, da se iz kleti hiše Pirče 8 vali dim. Gasilec, ki je bil na kraju dogodka nas je obvestil, da gre za kuhanje žganja. Poklicali smo na 112 in izvedli preklic intervencije.

Odstranjevanje podrtega drevesa (Vas) 4. 8. 2023

Kratek naziv: Drevo na cesti
Aktiviranje: 1:47
Zaključek intervencije: 2:32
Sodelovalo: 12 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (PV-1, GVM, GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Na počivališču pri naselju Sapnik je bilo podrto drevo, ki je zapiralo del cestišča. Drevo smo razžagali in odstranili. Izvedli smo pregled ceste vse do Žage.

Prometna nesreča z udeležno 3 vozil (Vrh pri Fari) 3. 8. 2023

Kratek naziv: Prometna nesreča - 3 vozila
Aktiviranje: 16:19
Zaključek intervencije: 18:25
Sodelovalo: 18 gasilcev PGD Vas-Fara + 3 vozila (GVM, GVGP-1, AC 30/60) + 3 osebna vozila
Opis poteka intervencije: Zavarovali smo kraj dogodka, naredili zaporo enega pasu cestišča in usmerjali promet. Pomagali smo odstraniti vozilo s cestišča in počistiti cestišče. Nudili smo pomoč NMP Kočevje in policistom. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Kočevje, ki so odklopili akumulatorje na vozilih. Vse avtomobile je odpeljala vlečna služba.

Odstranjevanje podrtih dreves in kamenja (Žaga - Kostel) 18. 7. 2023

Kratek naziv: Drevesa na cesti
Aktiviranje: 21:16
Zaključek intervencije: 23:26
Sodelovalo: 13 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozili (PV1, GVGP-1) + 5 osebnih vozil in traktorjev
Opis poteka intervencije: Obveščeni smo bili, da so na cesti Fara-Žaga in Žaga-Kostel podrta drevesa ter da sta cesti neprevozni. Ker smo bili takrat že na dveh intervencijah istočasno, smo za tretjo intervencijo naredili novo prerazporeditev operativnih gasilcev. Na terenu smo poleg podrtih dreves odstranili tudi veliko kamenja. Ko smo omenjeni cesti očistili, da sta postali prevozni, smo se razdelili po skupinah in šli pregledati še dostopnost do naslednjih vasi: Vrh, Krkovo, Poden, Padovo, Tišenpolj, Jakšiči, Potok, Planina, Štajer.

Odstranjevanje podrtih dreves in kamenja (Fara - Žaga) 18. 7. 2023

Kratek naziv: Več dreves na cesti
Aktiviranje: 21:12
Zaključek intervencije: 23:26
Sodelovalo: 12 gasilcev PGD Vas-Fara + 1 vozilo (PV-1) + 5 osebnih vozil in traktorjev
Opis poteka intervencije: Obveščeni smo bili, da je na cesti Fara - Žaga - Kostel več podrtih dreves. Ker smo bili takrat že na intervenciji reševanja tabornikov, smo del enote prerazporedili. Tako je del enote ostal pri tabornikih, drugemu delu enote pa se je pridružilo še nekaj operativnih članov PGD Vas - Fara, ki so prišli naknadno. Skupaj smo odšli prežagovati in odstranjevati podrto drevje. Na terenu smo opazili, da je poleg podrtih dreves na cesti tudi veliko kamenja, ki ga je bilo potrebno prav tako odstraniti, da je bila cesta prevozna.

Reševanje in evakuacija tabornikov ob vetrolomu (Sapnik) 18. 7. 2023

Kratek naziv: Tabor, odneslo šotore, evakuacija
Aktiviranje: 20:21
Zaključek intervencije: 22:30
Sodelovalo: 11 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (PV-1, GVM, AC 30/60, GVGP-1) + 4 osebna vozila
Opis poteka intervencije: Obveščeni smo bili, da je v Sapniku tabornikom neurje poškodovalo in odneslo šotore ter da jih je potrebno evakuirati. O tem je bil obveščen tudi štab CZ Kostel. Na poti med gasilskim domom in taborom v Sapniku, je bilo na cesti podrtih več dreves, ki smo jih morali razrezati in odstraniti, da smo do tabornikov sploh lahko prišli.  Zaradi tega smo na kraj dogodka prišli šele ob 21.00. Poveljnik CZ Kostel se je dogovoril z direktorjem CŠOD Fara, da tabornike prepeljemo in namestimo v njihovem domu pri Fari ter da jim bo zjutraj nuden tudi zajtrk. V CŠOD Fara smo premestili 110 ljudi, od tega 70 otrok.

Reševanje obolele osebe in pomoč reševalcem (Vas) 18. 7. 2023

Kratek naziv: Pomoč reševalcem - AED
Aktiviranje: 10:34
Zaključek intervencije: 11:39
Sodelovalo: 7 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (PV-1, GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Gasilci smo pričeli s TPO nezavestne osebe do prihoda NMP Kočevje. Po njihovem prihodu smo jim nudili pomoč pri nadaljnjem oživljanju osebe. Reanimacija je bila žal neuspešna. Po vrnitvi enote v GD smo AED pregledali, mu zamenjali elektrode in ga namestili v omarico.

Požar v stanovanjski stavbi (Vrh pri Fari) 8. 7. 2023

Kratek naziv: Požar v objektu
Aktiviranje: 00:09
Zaključek intervencije: 1:43
Sodelovalo: 21 gasilcev PGD Vas-Fara + 4 vozila (PV-1, GVGP-1, AC 30/60, GVM)
Opis poteka intervencije: Požar je nastal v pritlični sobi nedograjene stanovanjske hiše. Ob prihodu je bil požar že v pojenjanju. Iznesli smo plinsko jeklenko in pogasili vsa žarišča. Prostor smo pregledali s termovizijsko kamero. Pregledali smo celotno stavbo in njeno okolico. Lastnika stanovanjske hiše nismo našli.

Prometna nesreča z udeležbo dveh pešcev (Petrina) 1. 7. 2023

Kratek naziv: Prometna nesreča
Aktiviranje: 18:24
Zaključek intervencije: 19:44
Sodelovalo: 14 gasilcev PGD Vas-Fara + 2 vozila (GVM, GVGP-1)
Opis poteka intervencije: Pomoč NMP Kočevje in PGD Kočevje pri prenosu in oskrbi ponesrečencev. Usmerjanju prometa, zavarovanje kraja nesreče in ostala logistika.