INTERVENCIJE V LETU 2016
   

IINTERVENCIJA - Najdba neeksplodiranih ubojnih sredstev (Podstene) 22. 6. 2016

Kratek naziv: V Podstenah pri Kostelu najden NUS
Aktiviranje: 19:12 uri
Zaključek intervencije: 22:43 uri
Sodelovalo: 11 gasilcev in 4 vozila (GVGP-1, PV-1, GVM-1, AC 30/60)
Opis poteka intervencije: Celotno intervencijo je vodila enota za varstvo pred NUS Ljubljanske regije. Po podatkih v RECO LJ je bilo ugotovljeno, da bo zaradi vrste NUS potrebno le to uničiti na kraju. Do 20:45 ure se je izvedel pregled terena z detektorjem - Identifikacija NUS. Zaradi zavarovanja ceste in zapore prometa in proti požarnega varovanja je bilo aktivirano tudi naše društvo. Ob 21.06 izvedeno I. aktiviranje. Prišlo je do zatajitve. Zaradi zatajitve pri uničevanju je upoštevan minimalni varnostni čakalni čas = 30 min. Pregled mesta uničevanja, odločitev  za II. aktiviranje. Ob 21.52 II. aktiviranje in uspešno uničenje. Ob 22.20 pregled mesta uničevanja, aktiviranje popolno, NUS uničeno. Pospravljanje po uničevanju. Ob 22:43 smo se srečno vrnili v dom.

intervencija