V začetku 20. stoletja so v Kostelu gasili pod vodstvom žandarjev in ni bilo samostojne gasilske organizacije. Oktobra 1924 je zagorelo v Pirčah pri Antonu Ofaku. Požar se je naglo širil, gasilo pa se je neorganizirano in neuspešno. Zgorelo je več senikov. Takrat so začeli razmišljat o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva. Pobudo je dal nadučitelj Martin Marinč skupaj z Jožetom Klaričem (Kvarčevim) iz Vasi. Gostilničar Martin Papež je dal takoj nekaj denarja za nakup najnujnejšega pisarniškega materiala: knjig, zvezkov in pravil društev. Čez zimo so pripravili vse potrebno in 18. 5. 1925 v gostilni pri Papežu pripravili prvi občni zbor. Ob ustanovitvi je imelo društvo 32 članov. Člani PGD Vas-Fara so začeli organizirati vaje in zabave. Po vaseh so zbirali prostovoljne prispevke v denarju in materialu.

Že leto dni kasneje so nabrali toliko denarja, da so lahko od kočevskega mestnega društva kupili rabljeno brizgalno in nekaj cevi. Brizgalno je vlekel par konj, z njo pa so rokovali štirje možje. Imela je tudi dve manjši cisterni. Brizgalna je stala 15. 000 din. 9.00 din so takoj plačali v gotovini, ostalo pa je posodila zadružna hranilnica. Oprema (prevozna ročna brizgalna, 120 m C – cevi in dva ročnika) je bila nameščena v seniku Antona Briškija (Mikulovega) iz Vasi.

Leto 1926 – Ustanovni člani pripeljali rabljeno motorno brizgalno

Prvi večji požar, ob katerem je društvo organizirano nastopilo, je bil v Slovenskem Koželju 30. Januarja 1927. Gorela sta dva senika, Šafarjev in Mavrovičev.

Leta 1930 so začeli razmišljati o gradnji gasilskega doma. Zemljo za parcelo je prodala Japčeva Nežica, industrialec Gorjan pa je dal nekaj lesa, ki so ga z udarniškim delom gasilci posekali. V naslednjih letih so na stebrih postavili streho in pripravili prostor za orodjarno … .

Okoli leta 1930: Prevzem in blagoslov MB na Brodu ob Kolpi. Člani društva so se kot gosti udeležili svečanosti.

GRUŠT – postavljanje ogrodja za toranj za sušenje cevi leta 1959

PREDSEDNIKI POVELJNIKI
JOŽE KLARIČ JOŽE KLARIČ
MARTIN PAPEŽ MARTIN PAPEŽ
ANTON ŠKVARČ JOŽE RAČKI st.
JOŽE RAUH st. ANTON ŠEGA
FRANC VOLF st. JOSIP KOLENC
MARJAN LISAC st. MILAN PRELOŽNIK (2003 – 2008)
JOSIP KOLENC ALEŠ CIMPRIČ (2008 –        )
IGOR VOLF
ANTON BAUER
MATIJA ZDRAVIČ (2003 –         )

 

TAJNIKI BLAGAJNIKI
MARTIN BRIŠKI MIHA PAPIČ
MIHA LUNDER MATIJA LETIG
KAROL MOHAR MARJAN LISAC st.
JOŽE SELAN IVAN RAUH
MARICA PRELOŽNIK ANTON BAUER
JOŽE ŠTEFANČIČ JOŽE ŠTEFANČIČ
ANTON BAUER