Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GV-1
TAM 1981 1981 2022

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GVGP-1 Mazda 1997 2005 2019

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GV-1 Marcedes 1991 1995 2015

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GVC 24/50
FAP 1985 2003 2011

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GV-1 UAZ 1986 1987 2009

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GV-1 IMV 1971 1971 1986

Oznaka Proizvajalec Leto izdelave podvozja Leto izdelave nadgradnje Leto izločitve
GV-1 Zastava 1984 1984 1995