Smo osrednje in edino društvo v občini Kostel s sedežem v kraju Vas. Po kategorizaciji sodimo med društva II. kategorije. Imamo ločeno desetino, ki se nahaja v naselju Kuželj. Celotna občina Kostel je zemljepisno zelo razgibana pokrajina, ki leži na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi. Tako naše društvo pokriva kar 5.667 hektarjev veliko področje, ki je redko naseljeno. Močno gozdnato, predvsem pa z listnatim drevjem poraslo pokrajino označujejo značilne kraške planote s številnimi vrtačami in vrhovi, ki se vzpenjajo od 550 m do 901 m nadmorske višine. Na tem področju prebiva okoli 700 prebivalcev, ki živijo 54 bolj ali manj poseljenih vaseh in 16 zaselkih.

KJE SE NAHAJAMO IN PODROČJE, KI GA POKRIVAMO.

DRUŠTVA V GZ KOČEVJE

UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Namestnik predsednika
Tajnik
Poveljnik
Član
Član
Član
Član
Član
Predstavnica mladine
Predstavnica članic
Predstavnik veteranov
Predstavnik desetine Kuželj
Matija Zdravič
Boštjan Ožanič
Anton Bauer
Aleš Cimprič
Borislav Rački
Žarko Šnajdar
Klemen Štefančič
Marjan Dolšak
Ana Pleše
Petra Dolšak Malnar
Andreja Zdravič Bauer
Milan Preložnik
Jure Malnar
POVELJSTVO
Poveljnik
Namestnik poveljnika
Pomočnik poveljnika
Pomočnik poveljnika
Vodja desetine Kuželj
Vodja ženske desetine
Orodjar
Orodjar
Aleš Cimprič
Alojz Klobučar
Mirko Zdravič
Siniša Bauer
Jure Malnar
Andreja Zdravič Bauer
Alen Kolenc
Miha Južnič
KOMISIJE
Predsednica Komisije za članice
Predsednik Komisije za mladino
Andreja Zdravič Bauer
Aleš Cimprič